Wednesday, 11 October 2017

TAJUK PANAS SEJARAH 2 SPM 2017


PERUSAHAAN GETAH


SKOP KAJIAN

·         Sejarah perusahaan getah
·         Sumbangan H.N. Ridley
·         Faktor perkembangan perusahaan getah
·         Usaha menyekat penglibatan orang Melayu
·         Nilai dan Iktibar


SEJARAH PERUSAHAAN GETAH


(a)    Senaraikan tanaman komersil yang diusahakan di Tanah Melayu sebelum pihak                 British memperkenalkan tanaman getah.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 247)

·         Ubi kayu
·         Tebu
·         Lada hitam
·         Gambir
·         Tembakau
·         Kopi


(b)    Jelaskan sejarah perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 247 - 248)

·         Tanaman getah mula diperkenalkan sebagai tanaman komersil di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.
·         Pada awalnya, getah dijadikan tanaman hiasan di kediaman Residen Hugh Low di Kuala Kangsar, Perak.
·         H.N. Ridley telah mengembangkan perusahaan getah apabila beliau menjadi Pengarah Botanical Garden Singapura.
·         Beliau meyakinkan peladang agar menanam getah.
·         Beliau mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah percuma.
·         Beliau berjaya menemui teknik torehan secara ibidem (bentuk tulang ikan hering).
·         Perkembangan industri pembuatan telah meningkatkan permintaan terhadap getah.
·         Harga getah melambung dan menjadi perusahaan penting di Tanah Melayu.
·         Syarikat Eropah menubuhkan syarikat perwakilan mereka di Tanah Melayu dan melabur modal dalam perusahaan getah.


SUMBANGAN H.N.RIDLEY

(a)    Apakah peranan H.N.Ridley dalam mengembangkan perusahaan getah di Tanah                Melayu ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 248)

H.N. Ridley MEMAINKAN PERANAN .....
·         Meyakinkan para peladang supaya menanam getah.
·         Mengadakan pameran getah untuk menarik minat petani menanam getah.
·         Mengagihkan benih getah kepada peladang secara percuma.
·         Mencipta teknik torehan secara ibidem yang tidak merosakkan pokok getah.FAKTOR PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GETAH

(a)    Terangkan faktor perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu      pada awal             abad ke-20.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 248 - 249)

Perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu DISEBABKAN .....
·         Perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah.
        Getah mendapat permintaan yang tinggi kerana digunakan dalam pelbagai industri        terutamanya industri kereta.
·         Peranan H.N.Ridley.
        H.N.Ridley mengadakan pameran untuk meyakinkan peladang menanam getah.
        Beliau mengagihkan benih getah secara percuma.
        Beliau berjaya menemui teknik torehan ibidem (tulang ikan kering).
·         Perkembangan industri barangan pengguna.
        Contohnya kasut, tayar basikal dan peralatan letrik.
        Ini menyebabkan harga getah melambung tinggi.
·         Kemasukan modal asing milik pelabur Eropah.
Syarikat  Eropah menubuhkan syarikat perwakilannya di Tanah Melayu.
        Syarikat ini membuka ladang getah di Tanah Melayu.
        Contoh Harrisons and Crossfield, Boustead, Guthrie dan Sime Darby.
·         Sokongan pihak British kepada pemodal asing.
        Pihak British mengenakan sewa tanah yang rendah.
        Mereka juga mengenakan tarif yang rendah.
        Syarikat perusahaan getah diberikan dividen yang tinggi
        Syarikat itu juga diberi pengecualian cukai eksport 50 tahun.
·         Perkembangan dalam bidang infrastruktur.
Jalan kereta api dibina menghubungkan ladang dengan pelabuhan.
·         British membawa masuk buruh dari India.
        Diambil bekerja di ladang getah dengan gaji yang murah.


(b)    Apakah langkah yang dilakukan oleh pihak British menggalakkan pemodal asing               membuka ladang getah di Tanah Melayu ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 248 - 249)

·         H. N. Ridley telah berusaha meyakinkan peladang bahawa tanaman getah mempunyai potensi yang baik dan menguntungkan.
·         H. N. Ridley telah mengadakan pameran getah dan mengagihkan benih getah secara percuma.
·         H. N. Ridley telah memperkenalkan teknik torehan ibidem (tulang ikan hering) yang tidak merosakkan pokok getah.
·         Pihak British telah mengenakan sewa tanah yang rendah kepada pelabur yang membuka ladang getah.
·         Pihak British telah mengenakan tarif yang rendah kepada syarikat yang melabur dalam perusahaan getah.
·         Pihak British telah memberi dividen yang tinggi kepada pelabur.
·         Pihak British telah memberi pengecualian cukai eksport.
·         Pihak British telah membina jalan kereta api menghubungkan ladang getah dengan pelabuhan.
·         Pihak British telah membawa masuk buruh dari India untuk bekerja di ladang getah.


USAHA MENYEKAT PENGLIBATAN ORANG MELAYU
DALAM PERUSAHAAN GETAH

(a)    Nyatakan usaha yang dilakukan oleh pihak British untuk menyekat penglibatan orang Melayu dalam perusahaan getah.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 260 - 262)

Pihak British TELAH .....
·         Meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913.
Akta ini melarang penanaman tanaman komersil (getah) dalam kawasan Tanah Simpanan Melayu.
·         Meluluskan Enakmen Tanah Padi 1917.
Enakmen ini melarang penanaman getah di atas tanah padi.
·         Melaksanakan Rancangan Stevenson 1922.
Rancangan ini mengehadkan pengeluaran getah oleh pekebun kecil.
·         Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa (RPGA) 1934.
Rancangan ini memberikan kuota pengeluaran yang rendah kepada pekebun kecil.
·         Menaikkan premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah.
Orang Melayu tidak mampu membayar premium untuk menukar syarat tanah padi menjadi tanah getah.
·         Melarang pembukaan tanah baru untuk penanaman getah.
·         Tidak menawarkan bantuan teknikal dan kewangan kepada pekebun kecil.


(b)     Mengapakah pihak British berusaha menyekat penglibatan orang Melayu dalam                perusahaan getah ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 260 - 262)

Pihak British berusaha menyekat penglibatan orang Melayu dalam perusahaan getah KERANA .....
·         Hendak melindungi kepentingan pengusaha Eropah
·         Mahu kekalkan orang Melayu menanam padi.
·         Usaha orang Melayu menjadi ancaman kepada pengusaha ladang.
·         Hendak mengawal harga getah di pasaran antarabangsa.
·         Hendak mengelakkan orang Melayu terlibat dalam ekonomi antarabangsa.


NILAI DAN IKTIBAR

(a)    Bagaimanakah perusahaan getah dapat memberikan sumbangan dalam              membantu meningkatkan kemajuan negara ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. XXX)

·       Perusahaan getah boleh menarik pelabur asing menanam modal di negara kita.
·       Perusahaan getah boleh meningkatkan perusahaan barangan pengguna.
·       Perusahaan getah menyumbangkan pendapatan negara melalui cukai eksport dan
       tarif
·       Perusahaan getah menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan.
·       Perusahaan getah meningkatkan kemajuan sistem perhubungan dan pengangkutan.
·       Eksport getah asli menyumbangkan pendapatan kepada negara.
·       Kayu getah dapat digunakan sebagai bahan mentah dalam industri perabot.


(b)    Nilaikan usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan                kualiti hidup pekebun kecil getah di negara kita pada hari ini ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. XXX)

·         Untuk meningkatkan kualiti hidup pekebun kecil getah di negara kita pada hari ini, KERAJAAN TELAH .....
·         Menyediakan bantuan tanam semula getah kepada pekebun kecil menyebabkan mereka dapat menggantikan pokok getah yang sudah tidak produktif.
·         Menyediakan bantuan sara hidup agar dapat meringankan beban hidup pekebun kecil ketika musim tidak dapat menoreh.
·         Menawarkan pinjaman modal untuk membantu pekebun kecil menggunakan teknologi moden dalam bidang perusahaan getah.
·         Menjalankan penyelidikan melalui Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) dan RISDA untuk meningkatkan kualiti susu getah supaya dapat membantu pekebun kecil meningkatkan hasil getah.
·         Memberikan bantuan nasihat dan teknikal dalam usaha meningkatkan lagi kecekapan pekebun kecil dalam perusahaan getah.


(c)     Wajarkah  perusahaan getah dikekalkan sebagai sumber ekonomi negara ?
         Berikan penjelasan anda.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. XXX)

·       Sangat wajar dikekalkan. Ini adalah kerana perusahaan getah dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. Contohnya, ladang getah menyediakan pekerjaan sebagai penoreh getah, buruh rencam, mandur dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kadar pengangguran dapat dikurangkan. Dengan itu, taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.
·         Selain itu, perusahaan getah dapat membekalkan bahan mentah untuk perusahaan. Contohnya, perusahaan membuat tayar, kasut getah, sarung tangan dan sebagainya. Hal ini menyebabkan perindustrian berasaskan getah semakin berkembang. Akhirnya, hasil perindustrian dapat dieksport ke luar negara.

(d)     Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha mengekalkan kecemerlangan              sebagai negara pengeluar getah asli terbesar di dunia.
         Berikan komen anda.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. XXX)

·       Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha mengekalkan kecemerlangan sebagai negara pengeluar getah asli terbesar di dunia. Ini adalah kerana tanah pertanian semakin berkurangan. Contohnya, tanah pertanian telah digunakan untuk dijadikan tapak perumahan, bangunan jabatan kerajaan, kemudahan asas dan lain-lain. Hal ini menyebabkan ladang-ladang getah tidak dapat dibangunkan.  Ladang getah yang sedia ada terpaksa dilupuskan untuk pembangunan.
·       Selain itu, Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha mengekalkan kecemerlangan sebagai negara pengeluar getah asli terbesar di dunia. Perladangan getah menghadapi persaingan daripada negara lain. Contohnya, negara Thailand, Indonesia dan Vietnam juga membuka ladang getah secara besar-besaran. Hal ini menyebabkan pengeluaran getah dunia berlebihan. Harga getah di pasaran dunia menjadi tidak stabil.


3 comments:

 1. esok Paper Sejarah heheheh baru nk study ni hmm T.T

  COuntdown!!
  08 HOURS 05 MINUTES 34 SECONDS

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nama saya Zara, dari Indonesia saya berjanji untuk berkongsi kesaksian ini kepada Allah dalam hidup saya. 2 minggu yang lalu, saya memerlukan banyak wang, jadi saya memohon pinjaman, kemudian mendapati diri saya dalam tangan yang salah yang mendakwa peminjam pinjaman yang baik di seluruh dunia, tidak mengetahui bahawa mereka semua penipu. Mereka mengutip RM4000 dari saya dan enggan menghantar pinjaman yang saya minta saya keliru dan kecewa.

   Pada hari yang setia saya pergi ke pasar dan kemudian bertemu kawan lama, saya memberitahu semua perkara yang berlaku kepada saya, maka dalam proses itu dia memperkenalkan saya kepada Mrs. Suzan di mana dia menerima pinjaman sebanyak RM150,000. maka dia memberikan saya e-mail suzaninvestment@gmail.com dan saya menghubungi beliau dengan serta-merta saya pulang ke rumah, dia memberitahu saya peraturan dan peraturan dan saya mengikuti, selepas memproses dokumen dalam masa kurang dari 48 jam, saya menerima pinjaman saya sebanyak RM100,000 .

   Saya yakin dia juga akan senang membantu anda, jadi jika anda memerlukan pinjaman, dan ingin mendapatkan pinjaman cepat, hanya mendaftar dengan syarikat pinjaman pelaburan Suzan dan anda boleh menghubunginya melalui e-mel: (suzaninvestment@gmail.com ). anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: (Zaradam@gmail.com). jika anda mempunyai sebarang keraguan. dia adalah satu-satunya orang yang boleh dipercayai dan boleh dipercayai. Saya kini melabur wang dalam Cryptocurrencies dan saya membuat wang yang baik sekarang

   Delete
 2. S1288POKER Memberikan Promo Double Freechip

  Bagi Kalian semua yang ingin bergabung dan masih banyak Promo menarik lainnya

  Minimal Deposit Rp.10.000,- & Wihtdraw Rp.20.000,-

  HOKI KAMU ADA DISINI

  Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
  BBM : 7AC8D76B
  WA : 087782869981

  ReplyDelete