Wednesday 11 October 2017

TAJUK PANAS SEJARAH 2 SPM 2017


PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

SKOP KAJIAN

·         Penglibatan orang Melayu dalam perdagangan
·         Melaka sebagai pusat perdagangan
·         Mata wang negeri Melayu
·         Pelaksanaan sistem cukai
·         Nilai dan Iktibar


PENGLIBATAN ORANG MELAYU DALAM PERDAGANGAN


(a)    Nyatakan perubahan dalam amalan ekonomi masyarakat Melayu selepas            kedatangan Islam di Tanah Melayu.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 209)

·         Masyarakat Melayu mula bergiat secara aktif dalam bidang perdagangan maritim.
·         Unsur riba dan penipuan dalam perniagaan telah dihapuskan.
·         Zakat dan sedekah diamalkan untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat.
·         Gotong-royong diamalkan untuk memudahkan kerja berkaitan ekonomi.
·         Cukai berasaskan hukum Islam dilaksanakan untuk menambahkan pendapatan kerajaan.


(b)    Mengapakah orang Melayu melibatkan diri secara aktif dalam bidang perdagangan           selepas kedatangan Islam ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 209)

Orang Melayu terlibat dalam bidang perdagangan selepas kedatangan Islam KERANA .....
·         Perdagangan di Laut Hindi dan Laut China Selatan dikuasai pedagang Islam.
·         Ajaran Islam menjelaskan bahawa perniagaan adalah sumber rezeki yang besar.
·         Orang Melayu mencontohi amalan Nabi Muhammad s.a.w.
·         Orang Melayu menggunakan perdagangan menjadi saluran untuk menyebarkan dakwan Islamiah.
·         Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting di Kepulauan Melayu.
·         Kemudahan perdagangan yang disediakan di Melaka menarik pedagang luar datang berdagang di Melaka.
·         Bahasa Melayu telah menjadi lingua-franca di Asia Tenggara.
·         Orang Melayu mahir dalam ilmu pelayaran.KEMUNCULAN MELAKA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN

(a)    Nyatakan faktor yang menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat  perdagangan              yang penting di Asia Tenggara.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 209)

Melaka muncul sebagai pusat perdagangan DISEBABKAN .....
·         Kedudukan pelabuhannya yang strategik.
Contohnya, pelabuhan Melaka terletak di Selat Melaka. Melaka juga terletak di tengah laluan perdagangan antara China dengan India. Kedudukan tersebut menggalakkan kehadiran pedagang asing di Melaka.
·         Pentadbiran yang licin dan teratur.
Contohnya, Laksamana menjaga urusan kelautan dan Syahbandar sebagai ketua pelabuhan. Hal ini menyebabkan perdagangan di Melaka berjalan lancar.
·         Undang-Undang Laut Melaka sebagai panduan dalam perdagangan.
Undang-undang tersebut menyediakan garis panduan dalam hal berkaitan dengan tugas nakhoda, jurumudi dan seumpamanya.
·         Sistem timbang dan sukat yang seragam diperkenalkan.
Contohnya, sistem sukat dan timbang yang menggunakan tahil dan kati. Barangan yang ditimbang dengan sistem ini termasuklah emas, perak, bahan wangian dan batu permata. Untuk menimbang rempah ratus sistem timbangan yang digunakan ialah bahara, iaitu satu bahara bersamaan 205 kati. Hal ini menyebabkan perdagangan dapat dijalankan dengan sistematik.
·         Penggunaan mata wang menggantikan sistem barter.
·         Kemudahan di pelabuhan.
·         Pelaksanaan sistem cukai yang seragam.


PENGENALAN MATA WANG

(a)    Jelaskan mata wang tradisional negeri-negeri Melayu.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 210)

·         Wang timah Melaka.
        Berbentuk bulat dan beratnya satu kati lapan tahil.
        Tercatat nama sultan yang memerintah
        Tercatat tarikh Islam

·         Wang timah Johor.
        Dikenali sebagai wang katun.
        Ada berbentuk bulat dan ada berbentuk segi enam.
        Tidak mempunyai tarikh.
        Tercatat nama pemerintah yang mengeluarkan wang.
        Ditulis dengan tulisan jawi atau Arab.·         Wang timah Kedah.
        Berbentuk ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin.
        Boleh dipatahkan dan digunakan berasingan.

·         Wang emas Johor
Digelar kupang.
Bertarikh 1527
Tercatat nama raja – Sultan Alaudin Riayat Syah.
Beratnya 10 grain / 0.65 gram
Tertera nama sultan yang mengeluarkan wang.
Di bahagian belakang tertulis gelaran Islam sultan – Khalifatul Mukminin

·         Wang emas Kelantan
Dikenali sebagai kijang.
Terdapat gambar kijang pada muka wang emas tersebut.


(b)    Nyatakan ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri-negeri Melayu.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 210)

·         Tertulis nama sultan yang mengeluarkan mata wang.
·         Terdapat tarikh Islam pada mata wang itu.
·         Ditulis dengan tulisan jawi / Arab
·         Tertulis gelaran Islam – Khalifatul Muslimin dan sebagainya


(h)    Pada pandangan anda, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengukuhkan nilai mata wang negara kita ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. XXX)

·         Meningkatkan pengeluaran hasil negara.
·         Menstabilkan keadaan politik negara
·         Meningkatkan pelaburan asing ke dalam negara
·         Meningkatkan eksport barangan Malaysia ke luar negara.


(i)      Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi mata wang dalam sesebuah       negara ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. XXX)

·         Untuk digunakan sebagai medium pertukaran dalam perdagangan.
·         Untuk melancarkan urusan perdagangan.
·         Untuk membayar gaji kakitangan kerajaan.
·         Untuk menentukan nilai barangan.PELAKSANAAN SISTEM CUKAI


(a)    Bagaimanakah Cukai Tetap dan Cukai Diraja dilaksanakan di Melaka ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 211)

Cukai Tetap
·         Cukai Tetap dikenakan ke atas barangan yang diimport.
·         Jumlah cukai telah ditetapkan oleh pemerintah.
·         Barang dagangan yang dibawa oleh pedagang India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu dikenakan cukai sebanyak 6%.
·         Barang dagangan yang dibawa oleh pedagang dari Jepun dan China dikenakan cukai sebanyak 5%.
·         Cukai dibayar dahulu sebelum urusan perniagaan dilakukan.
·         Setelah cukai dibayar, barulah urusan jual beli dapat dilakukan di bazar-bazar .
·         Beras dan barang makanan dikecualikan cukai.

Cukai Diraja
·         Cukai Diraja dikenakan ke atas orang asing yang menetap di Melaka.
·         Orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai 3%.
·         Orang asing dari tempat-tempat lain dikenakan cukai 6%.


 (b)   Apakah langkah yang diperkenalkan oleh pemerintah Kesultanan Melayu              Melaka untuk meningkatkan perkembangan ekonominya ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. 211)

Untuk meningkatkan perkembangan ekonominya, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka TELAH .....
·         Mengenakan cukai tetap (cukai import) terhadap barangan import.
·         Mengenakan cukai diraja ke atas orang asing yang menetap di Melaka.
·         Mengharamkan riba dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam.
·         Menekankan agar golongan kaya mengeluarkan zakat.
·         Menubuhkan Baitulmal untuk uruskan kutipan zakat .
·         Menggunakan wang zakat untuk pembangunan dan bantuan kepada masyarakat.


(c)    Nyatakan kepentingan sistem mata wang dan sistem cukai terhadap     pembangunan ekonomi negara.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. XXX)

Sistem mata wang dan sistem cukai DAPAT .....
·         Melicinkan urusan perdagangan
·         Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
·         Meningkatkan peluang perdagangan dan pelaburan
·         Menambahkan pendapatan negara
·         Menambahkan kecekapan pentadbiran


(d)    Apakah langkah yang perlu diambil untuk menggalakkan perkembangan               perdagangan maritim di negara kita ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Empat ms. XXX)

Untuk menggalakkan perkembangan perdagangan maritim di negara kita, KERAJAAN PERLU .....
·         Menubuhkan institusi maritim untuk melatih kemahiran rakyat Malaysia dalam bidang pelayaran.
·         Meningkatkan fungsi pelabuhan di negara kita menjadi pelabuhan entreport untuk menarik minat pedagang luar.
·         Melengkapkan kemudahan di pelabuhan agar memberi keselesaan kepada pedagang luar.
·         Melaksanakan sistem cukai yang seragam untuk memudahkan urusan perdagangan.
·         Menambahkan bilangan kapal dagang untuk membolehkan perdagangan dijalankan secara skala besar.


(e)     Bagaimanakah bidang perdagangan memberikan sumbangan dalam     meningkatkan kemajuan ekonomi negara kita ?

·      Perdagangan menggalakkan pelaburan asing di negara kita.
Contohnya, banyak pelabur asing melabur modal dalam bidang perindustrian, perladangan, pendidikan dan lain-lain. Hal ini menyebabkan dana dari luar negara dibawa masuk ke negara kita. Sebagai kesimpulannya, pelaburan asing memberikan keuntungan kepada negara kerana pembangunan negara berkembang dengan pesat.
·      Perdagangan meningkatkan peluang pekerjaan.
Contohnya, disebabkan perdagangan terdapatnya berbagai-bagai pekerjaan yang berkaitan dengannya seperti pekerja am, operator pengeluaran, kerani, akuntan dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kadar pengangguran dalam negara dapat dikurangkan. Rakyat tempatan pula dapat meningkatkan pendapatan mereka. Oleh yang demikian bidang perdagangan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan negara kerana ekonomi negara dapat berkembang maju. Akhirnya taraf hidup rakyat negara kita dapat ditingkatkan.

6 comments: