Thursday 26 October 2017

TAJUK PANAS SEJARAH 2 SPM 2017 "PEMBENTUKAN MALAYSIA (Bhg III)"


LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA 


SKOP KAJIAN

·         Mendapatkan sokongan Sarawak dan Sabah
·         Menangani penentangan Indonesia dan Filipina
·         Nilai dan IktibarMENDAPATKAN SOKONGAN RAKYAT SARAWAK DAN SABAH

(a)    Senaraikan tokoh yang menganggotai Jawatankuasa Perunding Perpaduan        Kaum (JPPK).             
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 149)

·         Donald Stephens      -  Pengerusi
·         Tunku Abdul Rahman
·         Ong Yoke Lin

·         Khir Johari
·         Lee Kuan Yew
·         Tun Datu Mustapha Datu Harun


(b)    Sebutkan peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) berhubung dengan pembentukan Malaysia.

         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 149)

Peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)  IALAH .....
·         Menerangkan tentang gagasan Malaysia.
·         Mengumpulkan pandangan penduduk tentang pembentukan Malaysia.
·         Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia.
·         Mengadakan mesyuarat tentang pembentukan Malaysia.
·         Mengemukakan memorandum pembentukan Malaysia kepada Suruhanjaya Cobbold.
·         Mempertimbangkan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia.
·         Mengemukakan cadangan rakyat Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia yang baru.


(c)    Senaraikan keanggotaan Suruhanjaya Cobbold.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 149 - 150)

·         Lord Cobbold
·         Sir Anthony Abell
·         Sir David Watherston
·         Tan Sri Ghazali Shafie
·         Dato’ Wong Pow Nee


(d)    Sebutkan peranan Suruhanjaya Cobbold berhubung pembentukan Malaysia.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 149 - 150)

·         Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.
·         Menilai pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
·         Mengemukakan cadangan rakyat Sarawak dan Sabah kepada pihak British.
·         Menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan.
·         Mengemukakan laporan memorandum kepada kerajaan British. Suruhanjaya ini melaporkan satu pertiga rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju tanpa syarat. Satu pertiga lagi bersetuju dengan syarat kepentingan mereka dilindungi. Satu pertiga yang lain menginginkan kemerdekaan  dahulu sebelum menganggotai Malaysia.
·         Mengemukakan cadangan perlembagaan baru bagi Malaysia.
        Perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan          Tanah Melayu 1957. Sarawak dan Sabah diberi kuasa menentukan dasar                 imigresennya. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan.                Hak dan kedudukan    bumiputera Sarawak dan Sabah dijamin.


(e)    Nyatakan peranan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) berhubung      pembentukan Malaysia.

         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 150 - 151)

·         Menerangkan penubuhan Malaysia kepada rakyat Sarawak dan Sabah.

·         Memperincikan cadangan SJ Cobbold tentang Perlembagaan Malaysia.

·         Mengadakan mesyuarat bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia.

·         Membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah.(f)     Apakah pendirian rakyat Sarawak dan Sabah tentang Gagasan Malaysia               mengikut laporan Suruhanjaya Cobbold ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 149 - 150)

·         Satu pertiga rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju tanpa syarat.
·         Satu pertiga lagi bersetuju dengan syarat kepentingan mereka dilindungi.
·         Satu pertiga yang lain menginginkan kemerdekaan terlebih dahulu sebelum menganggotai Malaysia.


(g)     Nyatakan cadangan baru bagi Perlembagaan Malaysia ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 150)

Cadangan baru bagi Perlembagaan Malaysia ialah .....
·         Perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.
·         Sarawak dan Sabah diberi kuasa menentukan dasar imigresennya.
·         Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan.
·         Hak dan kedudukan bumiputera Sarawak dan Sabah dijamin.


(h)    Huraikan usaha yang dijalankan untuk mendapatkan sokongan rakyat   Sarawak dan Sabah terhadap pembentukan Malaysia.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 149 – 152)

Usaha yang dijalankan untuk mendapatkan sokongan rakyat Sarawak dan Sabah terhadap pembentukan Malaysia IALAH .....
·         British menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK).
JPPK memberi penerangan tentang gagasan Malaysia, mengumpul pandangan penduduk dan menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia.
JPPK mengadakan mesyuarat sebanyak empat kali –  di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura.
JPPK hantar memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold.
        Memorandum tersebut mengandungi pandangan rakyat Sarawak dan                 Sabah untuk         dimasukkan dalam perlembagaan baru.
·         Pihak British menubuhkan Suruhanjaya Cobbold.
Suruhanjaya Cobbold meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.
        Suruhanjaya tersebut juga mengemukakan cadangan perlembagaan Malaysia                yang baru
·         British menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
JAK memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold.
        JAK juga menerangkan penubuhan Malaysia kepada rakyat Sarawak dan          Sabah..
        JAK membincang hak penduduk Sarawak dan Sabah.
·         Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) menubuhkan perwakilan Malaysia ke PBB.
                Wakil PBB meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah.
                Perwakilan itu juga mengesahkan pendirian rakyat Sarawak dan Sabah              untuk menganggotai Malaysia.
(i)      Mengapakah majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyerrtai persekutuan Malaysia ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 152)

Majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyerrtai     persekutuan Malaysia KERANA …..

·         Kesungguhan usaha yang dijalankan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu yang memberikan penerangan tentang kebaikan pembentukan Malaysia.

·         Parti Perikatan memenangi pilihan raya member keyakinan bahawa kerajaan Persekutuan Tanah Melayu berwibawa.

·         Penduduk Sarawak dan Sabah enggan menyertai Indonesia dan Filipina.MENANGANI PENENTANGAN INDONESIA DAN FILIPINA


(a)    Bagaimanakah Malaysia menangani penentangan Indonesia dan Filipina               terhadap pembentukan Malaysia ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 151)

Malaysia menangani penentangan Indonesia dan Filipina      terhadap pembentukan Malaysia DENGAN CARA .....
·         Mengadakan perjumpaan tiga pihak – Malaysia, Indonesia dan Filipina
·         Mengadakan sidang kemuncak antara kerajaan di Manila – Tunku Abdul Rahman (Malaysia), Presiden Soekarno (Indonesia) dan Presiden Macapagal (Filipina).
·         Ketiga-tiga pihak bersetuju menubuhkan MAPHILINDO.
·         Bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).
·         Setiausaha Agung PBB telah menubuhkan Perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
·         Setiausaha Agung PBB menghantar wakilnya untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah.
·         Wakil PBB membuat laporan bahawa rakyat Sarawak dan Sabah memang bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia.


LANGKAH KE ARAH PEMBENTUKAN MALAYSIA

(a)    Huraikan usaha yang dilakukan ke arah menjayakan pembentukan         Malaysia
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 149 - 152)

·         Pihak British menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK).
        JPPK menerangkan tentang gagasan Malaysia, mengumpul pandangan            penduduk dan menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia.
        JPPK mengadakan mesyuarat mengkaji pandangan orang ramai tentang gagasan         Malaysia.
        JPPK mengemukakan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah kepada                Suruhanjaya         Cobbold untuk dimasukkan dalam perlembagaan baru.
·         Kerajaan British menubuhkan Suruhanjaya Cobbold.
        Suruhanjaya ini meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang          gagasan Malaysia.
        Suruhanjaya ini mengemukakan cadangan perlembagaan Malaysia.
·         British menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
        JAK memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold.
        JAK terangkan penubuhan Malaysia kepada rakyat Sarawak dan Sabah.
        JAK mengadakan mesyuarat mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam     Malaysia dan membincang hak penduduk Sarawak dan Sabah.
·         Kerajaan Malaysia mengadakan rundingan tiga pihak.
        yang melibatkan Malaysia, Indonesia dan Filipina untuk kurangkan ketegangan                berkaitan pembentukan Malaysia.
        Hasil daripada rundingan itu, MAPHILINDO                 ditubuhkan.
        Ketiga negara bersetuju cari jalan penyelesaian dengan bantuan PBB.
·         Setiausaha Agung PBB membentuk perwakilan Malaysia ke PBB.
                Wakil PBB meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah.
                Mereka mendapati majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai        persekutuan Malaysia.
                Wakil PBB mengesahkan pendirian rakyat Sarawak dan Sabah untuk menyertai               Malaysia.


(b)    Kejayaan pembentukan Malaysia adalah hasil kebijaksanaan pemimpin                negara kita menangani cabaran semasa pembentukan Malaysia.
         Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 149 – 152)

                Kejayaan pembentukan Malaysia adalah hasil kebijaksanaan pemimpin                                         negara kita menangani cabaran semasa pembentukan Malaysia.
BUKTINYA IALAH .....
·         Pemimpin negara kita gigih menerangkan konsep dan tujuan pembentukan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah.
·         Pemimpin negara kita menghantar bantahan rasmi kepada Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) tentang pencerobohan Indonesia ke atas negara kita.
·         Pemimpin negara kita mengadakan lawatan ke Negara Dunia Ketiga dan Negara Afro-Asia untuk memulihkan semula nama baik Malaysia yang tercemar.
·         Pemimpin negara kita tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi penentangan bersenjata Indonesia.
·         Pemimpin negara kita sentiasa berunding dengan Indonesia dan Filipina untuk memulihkan hubungan.
·         Pemimpin negara kita berusaha memulihkan hubungan dengan Indonesia dan Filipina melalui diplomasi politik.
(c)    Jelaskan peristiwa yang membawa kepada Perjanjian Malaysia 1963
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 153)

·         Ratu Elizabeth II memperkenankan Akta Malaysia.
·         Parlimen Tanah Melayu meluluskan Perjanjian Malaysia.
·         Dewan Perhimpunan Singapura meluluskan Perjanjian Malaysia.
·         Majlis Undangan Negeri Sarawak meluluskan Perjanjian Malaysia.
·         Majlis Undangan Negeri Sabah meluluskan Perjanjian Malaysia.
·         Yang Dipertuan Agong telah memperkenankan Akta Malaysia.


(d)    Apakah kandungan Akta Malaysia ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 154)

·         Penggabungan negeri-negeri yang dinamai Malaysia.
·         Urusan hal ehwal luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan.
·         Agama Islam menjadi agama Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah tetapi agama lain bebas diamalkan.
·         Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tetapi bahasa Inggeris dan bahasa lain boleh diamalkan.
·         Bagi negeri Sarawak dan Sabah, bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga sepuluh tahun selepas Hari Malaysia.
·         Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam.
·         Bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu.


NILAI KEJAYAAN PEMBENTUKAN MALAYSIA

(a)    Apakah nilai yang terserlah melalui kejayaan pembentukan Malaysia ?
         (Ruj : Sejarah KBSM Tingkatan Lima ms. 152)

·         Pembentukan Malaysia memperlihatkan kepimpinan tokoh politik Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura.
·         Pembentukan Malaysia dapat menangkis ancaman komunis.
·         Diplomasi politik dapat menangkis tentangan Indonesia dan Filipina.
·         Kerjasama serantau berperanan dalam pembentukan Malaysia

53 comments:

 1. Thanks artikelnya menarik sekali ..
  .

  ReplyDelete
 2. Apakah jawapan Penubuhan Suruhanjaya Cobbold membawa kebaikan kepada negara kita. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut???

  ReplyDelete
 3. Hi to everybody, here everyone is sharing such knowledge, so it’s fastidious to see this site, and I used to visit this blog daily. 먹튀검증업체

  ReplyDelete
 4. Hi this Side Satta King
  Awesome post! Personally I like your site. . I am so impressed to read your content. I am looking forward for the next valuable and informative concept in your blog. Overall outstanding post. Carry on :) Well done!
  If Want Play online Satta King Game Click SattaKing :-

  ReplyDelete
 5. Hello. I love the way you write. Would you like to guestpost my website? There are a lot of people on my website who visit me in relation to your writing. It will definitely be a great opportunity. 먹튀검증

  ReplyDelete
 6. Excellent blog here! Additionally your website quite a bit up fast! What host are you the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink on your host? 먹튀검증

  ReplyDelete
 7. Live Update on satta king and tips only displays matka satta! Satta king chart available on website Gali chart, Desawar Chart, Faridabad Chart, Ghaziabad Chart, Satta game live result here. For more details visit at jd durga satta king

  ReplyDelete
 8. Nisha Arora Delhi escort service is always top class and highly professional. Delhi is one of the most visiting areas a place of full enjoyment for youth. Many people come to this place for enjoyment and weekend celebration with friends and many of them looking for escort service to refresh their mind and fulfill their physical need.
  Escorts in Delhi

  ReplyDelete
 9. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It's always interesting to read content from other writers and use something from other sites.오피사이트
  Actually when someone doesn't understand then its up to other viewers that they will assist, so here it takes place. Wohh exactly what I was searching for, appreciate it for posting.  ReplyDelete

 10. Hello, this year has already been half way. I happened to visit your website and see good posts. I am running a sports web blog in Korea.
  If you have time, I hope you will visit my website as well. I apologize for any inconvenience caused. I will leave my website address. Thank you. Have a nice day.토토사이트 검증

  ReplyDelete
 11. Hello I am so delighted I located your blog about 안전놀이터, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work.

  ReplyDelete
 12. After exploring a few of the blog posts on your web site, I
  really like your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark
  website list and will be checking back soon. Take
  a look at my web site as well and tell me how you feel. ライブカジノの


  ReplyDelete
 13. I'd like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I'm hoping to see the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very ownSatta King 2021. website now ;)

  ReplyDelete
 14. if you are best in game then pls visit http://sattamatkatips.org/

  ReplyDelete
 15. Nice Post Your content is very inspiring and appriciating I really like it please visit my site for 먹튀검증

  ReplyDelete
 16. things
  and information online that you may not have heard before online'
  satta kingHello there, I discovered your website via Google
  even as looking for a similar matter, your website got here up, it seems to be great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks. game is drawing and guisses based mostly game,
  however currently aapka game hai pel
  ker khelo bhai logo pakka no aayega jarur visit karo.Satta King
  my game is very good game for you.
  it's categorized in best, and satta king desawar is currently terribly renowned and largely taking
  part in game across the globe individuals ar crazy regarding this game.Satta King
  But currently the foremost necessary factor is that this game is failed to follow the law and rule
  regulation that to follow the protocols and rule.satta king
  khelo or jeeto lakho cesh ummid mar chodo bhai ummid par per to diniya kayam hai.
  Now currently individuals want to rely on it, if the sport does not follow the protocols they need not
  play the sports however individuals are still taking part in the game,
  they play the games on the QT individuals have reply on it to stop taking part in this type of games,
  always aid work and facilitated people that would like facilitated,
  do something for your nation do forever sensible thing and be forever happy.Satta King
  just became aware of your blog thru Google,and located that it is truly informative. I’m going to be careful for brussels.
  satta king ki hamari website bharose ka pratik hai aapka vishwas kayam rahega ye wada hai aapse mera ki aapki kismat chamkegi
  zarur so bhai lagao or jeeto lakho.Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next
  Satta King write ups thank you once again.
  sattaking-sattaking game is drawing and lottery based mostly game,how ever currently it's categorized in gambling,
  and satta king currently terribly renowned and largely taking part in game across the globe individuals ar crazy regarding this game.
  I’ll appreciate if you happen to proceed this in future.
  Lots of folks can be benefited from your writing.Very good blog! I am extremely impressed with your writing skills and also with the
  layout on your blog. Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog
  like this one nowadays..
  https://sattaking-sattaking.com

  ReplyDelete
 17. आज ही Play Bazaar अपनी जुए की समस्या पर नियंत्रण रखें। एक काउंसलर खोजें और साइकिल को तोड़ना सीखें। जिम्मेदारी से आपकी या किसी प्रियजन के खेल में मदद करने के लिए संसाधन। जानकारी और संसाधन। स्क्रीनिंग प्रश्नोत्तरी। हेल्पलाइन। सेवाएं: स्व मूल्यांकन सर्वेक्षण, गैप रिपोर्ट, लेख, वीडियो। Satta King

  ReplyDelete
 18. You have written good article… we are one of the best Gigolo service in all over india. click on Gigolo jobs in Mumbai

  ReplyDelete
 19. Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your further post thanks once again.

  Best body massage
  Ragni Mehta

  ReplyDelete

 20. https://satta-kinge.in


  ADVERTISING AND MARKETING
  Equipped with more than 15 years of experience and a dedicated team of highly skilled
  professionals, Reandro Communications is a renowned and unparalleled name among the leading
  advertising and marketing companies in India. Our experts, with their thorough research on
  industry trends, detailed study of market forecasts, and high-quality business practices,
  provide efficient and effective advertising and marketing solutions to a wide range of clientele.  184.168.116.155


  satta king online
  ReplyDelete
 21. You Have Be Doing Is To Dial The Hotline Number.

  Delta Airlines Phone Number +1(855)645-2011
  Delta Airlines Reservations And Phone Number. Delta Airlines Phone Number To Instantly Resolve A Variety Of Issues Related To Flight. Delta Airlines Is Of The Most Famous And Most Significant Delta State-Primarily Completely Airways That Was Established The Airline In Chicago, Illinois.

  Delta Airlines Customer Service Phone Number +1(855)645-2011
  To Make Your Reservations Or Provide Your Payment Information Via Phone To Complete The Reservation Or Provide Your Payment Information Over The Phone, Call Delta Reservations In The U.S. And Canada By Dialing +1(855)645-2011 Delta Or You Can Contact The Local Delta Reservations Office. If You Wish To Have The Delta Representative Contact You, Click The Link Below (Available Only In Only The U.S. And Canada Just).


  Delta Reservations In The U.S.

  Delta airlines +1(855)645-2011 phone number
  Delta airlines +1(855)645-2011 customer service phone number
  Delta Airlines +1(855)645-2011 toll-free number
  Delta Airlines +1(855)645-2011, official website
  Delta airlines +1(855)645-2011 manage booking
  Delta Airlines +1(855)645-2011 make my reservations for flights

  ReplyDelete
 22. I ve recently been thinking the very same factor personally lately. Delighted to see a person on the same wavelength! Nice 토토커뮤니티순위

  ReplyDelete
 23. I will look at the posts posted on this site every day. This is because there is a lot of very useful information. 메이저안전사이트

  ReplyDelete
 24. This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this. 토토추천사이트

  ReplyDelete
 25. Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic 안전토토사이트

  ReplyDelete
 26. also very well written. I will bookmark and comeback was searching for, appreciate it for posting. 메이저사이트

  ReplyDelete
 27. state and much obliged for the data. Instruction is unquestionably a sticky subject 토토검증사이트

  ReplyDelete
 28. These kind of post are always inspiring and I prefer to read quality content so I happy to find many good point here in the post, writing is simply great, thank you for the post

  Jaipur Girls
  Hot Poonam Agarwal in Jaipur

  ReplyDelete
 29. In the wake of several blog areas on your site page, I truly like your dissipating content to a blog limits. I saved it
  to my standard site list and will check again soon
  Bearing that it's not particularly firm trouble, other than visit my site and let me in on your viewpoint.토토사이트

  ReplyDelete
 30. Useful information. Fortunate me I found your website accidentally, and I’m stunned
  why this twist of fate did not took place in advance.
  I bookmarked it.
  cheq out my website Satta King Fast
  I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your site.
  It appears as if some of the text in your content are
  running off the screen. Can someone else please provide feedback
  and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my web browser because
  I’ve had this happen before. thanks.
  Our Site Black Satta King 786 And Charminar Satta King
  Satta Matka | Madhur Matka

  ReplyDelete
 31. It's scientific. It would be great if we can meet again here..안전한놀이터

  ReplyDelete
 32. Thank you for the useful information. I know a really good park.
  I think it'd be great if we could meet together..
  먹튀폴리스

  ReplyDelete
 33. Thank you so much for publishing such amazing post. I appreciate your hard work for writing this awesome blog. Thank you for sharing. The Satta King Game is played on a large scale in world. You can now play The Satta King India online & can also view the Satta King online result.

  ReplyDelete
 34. How to gamble at a casino without a deposit - DrmCD
  At the end of 2019, the 청주 출장안마 gambling 인천광역 출장마사지 floor has seen 슬롯 some very lucrative bonuses and promotions. 정읍 출장마사지 But what can I do with 통영 출장샵 them? Well,

  ReplyDelete
 35. Best astrologer in India

  At Astrologyexperts, we endeavour to supply now now not entirely the most Top astrologer in India , then again moreover the Vedic astrologers in India who are excellent licensed and have a right reputation. You can now talk about to pinnacle astrologers in India on the Astrologyexperts platform from someplace in the world. We no longer totally furnish the choices of the tremendous astrologers in India, then again moreover the tremendous numerologists, and the top notch tarot readers so that you can choose professionals and are trying to find recommendation from them from the remedy of your homes with really one click! Accessing the awesome astrologers in India has in no way been easier.

  At Astrologyexperts, we endeavour to raise no longer entirely the most general astrologers online in India, then again moreover the Vedic astrologers in India who are well licensed and have a particular reputation. You can now talk about to pinnacle astrologers in India on the Astrologyexperts platform from someplace in the world. We now now not fully grant the choices of the exceptional astrologers in India, then again moreover the exquisite numerologists, and the high-quality tarot readers so that you can pick out professionals and searching for recommendation from them from the treatment of your homes with truly one click! Accessing the notable astrologers in India has in no way been easier.  Astrologyexperts has invited India's extraordinary Vedic astrologers to come on board and stop up a segment of this revolution of taking remain astrology consultations to your doorstep, someplace in the world. Join us by using capacity of in truth signing up via the astrologer registration. Our crew will vet your capabilities and your experience, and as quickly as that machine is complete, you can begin presenting your choices to the people who wish to avail the choices of India's pleasant astrologers, Vastu experts, tarot readers, and numerologists all on a single platform.

  ReplyDelete
 36. India's top Satta Site satta king 2022 Heartly Welcome. Here You Will Get the Perfect imagination By Top Guesser And Fast sattaking Result.

  ReplyDelete
 37. You have been coming to the Guru Satta King website until today, so what are you waiting for? Come to the Guru Satta King and see fantasy and get more rewards and opportunities.

  ReplyDelete
 38. These incorporate structure custom CMS and E-business shopping baskets, Customization of open source CMS resembles Drupal, Joomla, and Oscommerce, improvement of Joomla and Oscommerce custom modules, and so on. We have broad thoughts on most open source (PHP/MySQL) contents that are mainstream and give hearty stages to build up your site arrangement. We anticipate got notification from you!

  Website designing Company in South Delhi there were just a couple of alternatives of organizations accessible for planning the site for the business visionaries, yet as time changed. Individuals can discover a huge number of organizations who are offering the administration of designing, improvement just as advertising as well. Be that as it may, presently the undertaking of business people have gotten confused as they currently need to choose from every one of these choices and picking the most ideal alternative isn't unfailingly. So they search for the survey that individuals have included the site or they even observe the site of those organizations. On the off chance that the webpage is engaging enough that it can tie you with that site for over 10 minutes, at that point enlist this organization for your advanced promoting needs.

  ReplyDelete

 39. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog if want
  more information about topic Visit Us our Website at movies flame .

  ReplyDelete
 40. Find the best anime of the all time here.

  ReplyDelete
 41. Thanks for some other informative blog. The place else may just I am getting that kind of information written in such
  a perfect way? I’ve a mission that I’m simply now runningon, and I have been on the glance out for such information.
  I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I neverfound any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.
  In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net
  will be much more useful than ever before. I am current working on some blockpost of mine

  https://filmeshot.com/videography/wedding/best-wedding-videographers-in-white-city/

  ReplyDelete
 42. We are one of India's Top Betting ID Providers, offering Online Cricket ID right away. In this, you can spend money, win big, and make many times more. As we are guiding you, there is no risk of losing in this situation, so call right away to speak with our online betting ID provider and take pleasure in the game.
  Online Cricket Id, Cricket Id

  ReplyDelete
 43. How to gain weight in 1 month ?
  Gaining weight in just one month can be a challenging task,but it's not impossible. Here are some tips that can help you.
  1. Increase your calorie intake.
  2. Focus on nutrient-dense foods.
  3.Eat frequently.
  4. Incorporate strength training.
  5. Stay hydrated.

  ReplyDelete
 44. Thanks for Your article...it gives us immense knowledge. Get 24x7 Customer Support by Krishnabook . Abki Baar IPL Sirf Krishnabook.in . Par Join Most Secured Best IPL Online betting Id by Krishnabook 24x7 Customer Service.

  ReplyDelete

 45. Satta Is A Game Which Is Played In Different Parts Of The Country.in Satta Certain Amount Of Money Is Put On One Number And If That Number Opens The Satta King Player Wins The Money.satta Is Illegal In Our Country.the Satta King Players Play Satta At Their Own Risk Only.satta King Sites Provide You The Information Only For Entertainment Purpose.

  ReplyDelete
 46. First you need to find Satta Game online website for this just find Satta King Games Online at search engine. A list of pages will display who will give you a chance to play the satta king game result online. Next Step is find out Satta King live result website find out in search engine. Our website provides Fast Satta King Result Online. We shared the Satta King 2021 December Record Chart. We also shared previous years' SattaKing results.

  ReplyDelete