Tuesday 25 October 2011

TAJUK PERSEDIAAN SEJARAH KERTAS 1 SPM

PERSEDIAAN TAJUK SOALAN OBJEKTIF
SEJARAH KERTAS 1 SPM 2011

Soalan objektif selalu dibentuk berasaskan subtopik dalam Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM.
Antara subtopik popular yang menjadi tumpuan soalan objektif Sejarah SPM adalah sebagaimana yang ambo paparkan.
Jangan bimbang.... abezek sudah tau ...

SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN EMPAT

BAB 1 : TAMADUN AWAL MANUSIA
·         Proses pembinaan tamadun
·         Undang-Undang Hammurabi
·         Sumbangan tamadun Mesir Purba
·         Pembinaan bandar terancang di Lembah Indus
·         Ciri dan peranan tulisan dalam tamadun Hwang Ho

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN
·         Demokrasi di Yunani
·         Ciri republik di Rom
·         Falsafah Legalisme dalam tamadun China
·         Peranan Shih Huang Ti
·         Pendidikan dalam tamadun China

BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA
·         Faktor kemajuan pertanian kerajaan Angkor
·         Jenis dan fungsi pelabuhan maritim
·         Faktor kemajuan Kedah Tua

BAB 4 : ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
·         Nabi Muhammad s.a.w. mendapat gelaran al-Amin
·         Penerimaan Islam
·         Pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w.
·         Cara penentangan terhadap dakwah islamiah

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
·         Perjanjian Aqabah 1 dan 2
·         Sebab dan tujuan hijrah
·         Peperangan dalam Islam
·         Kepentingan pembukaan kota Makkah

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
·         Kaedah pemilihan Khalifah
·         Pembaharuan Khalifah Umar all-Khattab
·         Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan
·         Kesn pertembungan tamadun

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA
·         Peranan Samudera-Pasai sebagai pusat kebudayaan Islam
·         Peranan pedagang menyebarkan Islam
·         Kesan kedatangan Islam terhadap perundangan

BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA
·         Perbezaan Adat Temenggung dengan Adat Perpatih
·         Pengaruh Islam terhadap kesenian orang Melayu
·         Pengaruh Islam dalam amalan protokol

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH
·         Ciri feudalisme
·         Kemajuan semasa Revolusi Perindustrian
·         Syarat Perjanjian Tordisellas
·         Sebab imperialisme Barat di Asia

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA KEPADA NEGARA
·         Ekonomi dagangan
·         Kemerosotan harga getah
·         Penguasan Barat dalam perlombongan
·         Kandungan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913

SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN LIMA

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
·         Ciri birokrasi Barat
·         Peranan encomiendero di Filipina
·         Pentadbiran Union Indochinoise di IndoChina
·         Kesan birokrasi di Thailand
·         Faktor nasionalisme di Indonesia
·         Ciri nasionalisme tahap 1 dan tahap 2
·         Peranan Raden Adjeng Kartini

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
·         Faktor imperialisme Barat di Tanah Melayu
·         Penentangan Dol Said
·         Penentangan Haji Abdul Rahman Limbong
·         Matlamat perjuangan Kaum Muda
·         Mesej dalam novel Melayu

BAB 3 : KESEDARAN TENTANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
·         Ciri Kesultanan Melayu Melaka
·         Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor
·         Pembinaan negara bangsa Jerman

BAB 4 : ASAS PEMBINAAN NEGARA BANGSA MALAYSIA
·         Sebab pengenalan Malayan Union
·         Cara menentang Malayan Union
·         Faktor pembentukan PTM 1948
·         Sebab penentangan di Sarawak

BAB 5 : KEMUNCULAN NEGARA BERDAULAT
·         Kepentingan Sistem Ahli
·         Peranan Suruhanjaya Reid

BAB 6 : PEMBENTUKAN MALAYSIA
·         Faktor pembentukan Malaysia
·         Perkara 20 dalam Akta Malaysia
·         Perjanjian Malaysia 1957

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA SELEPAS MERDEKA
·         Kaedah meminda perlembagaan
·         Syarat menjadi calon pilihan raya
·         Lambang Jata Negara

BAB 8 : PEMBANGUAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN
·         Peranan FELDA
·         Matlamat Buku Merah
·         Dasar Penswastaan
·         Matlamat Rukun Negara
·         Sukan untuk perpaduan

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASMA ANTARABANGSA
·         Kesan Perang Dunia Pertama
·         Peristiwa Perang Dunia Kedua
·         Kesan Perang Dunia Kedua
·         Dasr luar Malaysia tahap ketiga
·         Asas penggubalan dasar luar Malaysia
·         Faedah menjadi anggota Komanwel
·         Ciri Negara Selatan
·         Kerjasama ASEAN

Semoga demo buleh buat persediaan dengan baik.
Abezek sentiasa akan membantu.
Jangan bimbang ... abezek sudah tau...

TAJUK HANGAT SENGOTI SEJARAH SPM 2011

Jangan bimbang... Abezek sudah tau....

TAJUK HANGAT SENGOTI
SEJARAH KERTAS 2 SPM 2011


TAMADUN INDUS
·         Ciri bandar terancang
·         Sebab berjaya bina bandar
·         Nilai yang boleh dicontohi

KERAJAAN BANI UMAIYAH
·         Pembaharuan dalam pemerintahan dan pentadbiran
·         Pembaharuan dalam sistem perundangan & kehakiman
·         Pencapaian dalam bidang ekonomi
·         Sumbangan dalam bidang sosial dan keilmuan

PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN FORMAL MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL
·         Perubahan yang dibawa oleh Islam dalam pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional
·         Institusi pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional
·         Peranan istana sebagai pusat pendidikan
·         Ciri sistem pondok
·         Pelaksanaan sistem madrasah

PENGGUNAAN BURUH LUAR
·         Faktor kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu
·         Cara kedatangan buruh Cina dan India
·         Kesan pertambahan imigran Cina dan India ke atas Tanah Melayu
·         Usaha mengurangkan kemasukan buruh asing

MALAYAN UNION
·         Sebab British memperkenalkan gagasan Malayan Union
·         Syarat perjanjian Malayan Union
·         Sebab orang Melayu menentang Malayan Union
·         Cara penentangan orang Melayu

PEMBENTUKAN MALAYSIA
·         Keanggotaan Suruhanjaya Reid
·         Peranan Suruhanjaya Reid
·         Laporan Suruhanjaya Cobbold
·         Peranan JPPK
·         Usaha JAK ke arah pembentukan Malaysia
·         Nilai daripada kejayaan pembentukan Malaysia

LAMBANG NEGARA
·         Sejarah penciptaan lagu Negaraku
·         Mesej yang disampaikan dalam lagu Negaraku
·         Kepentingan lagu Negaraku
·         Usaha membendung gejala menghina lagu Negaraku

Semoga apa yang abezek “buwi’ ini dapat membantu anda merancang periksa anda.
Manfaatkan tajuk di atas sebaik mungkin. InsyaAllah.
Jangan bimbang... abezek sudah tau...

Monday 3 October 2011

TAJUK PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN EMPAT

TAJUK PERSEDIAAN
SEJARAH KERTAS 2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN EMPAT


BAB 1
MAKSUD DAN CIRI TAMADUN

·         Maksud tamadun mengikut orientalis Barat dan sejarawan Islam
·         Ciri-ciri tamadun manusia
·         Sebab tamadun terbina di lembah sungai
·         Susun lapis masyarakat bertamadun
·         Kepentingan pengkhususan kerja


BAB 1
TAMADUN INDUS

·         Proses pembentukan tamadun indus
·         Susun lapis masyarakat lembah Indus
·         Sebab golongan bawahan patuh kpd pendeta
·         Ciri bandar Mahenjo-Daro dan Harappa
·         Sebab berjaya bina bandar terancang
·         Sumbangan tamadun Indus


BAB 2
PENINGKATAN EKONOMI & PENDIDIKAN

·         Sebab Yunani tumpukan perdagangan
·         Faktor kepesatan perdagangan dlm tamadun India
·         Kemajuan pertanian dalam tamadun China
·         Falsafah pendidikan Athens dan Sparta
·         Kesan peningkatan pendidikan di Rom
·         Perkembangan pendidikan agama Hindu dan Buddha di India pada Zaman Vedik
·         Pendidikan awam dalam tamadun China


BAB 3
KERAJAAN AGRARIA DAN MARITIM

·         Ciri kerajaan agraria
·         Sebab kerajaan agraria (Angkor) maju dalam pertanian
·         Jenis pelabuhan dalam kerajaan maritim
·         Faktor kegemilangan kerajaan Srivijaya
·         Sebab kerajaan maritim dan kerajaan agraria saling bergantung antara satu sama lain


BAB 3
PENGARUH HINDU DAN BUDDHA DI ASIA TENGGARA

·         Cara penyebaran agama Hindu & Buddha di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap pemerintahan beraja
·         Ciri binaan Angkor Wat dan Borubudur
·         Peranan candi
·         Kegunaan bahasa Sanskrit
·         Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesusasteraan


BAB 4
PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH

·         Cara menyebarkan Islam di Makkah
·         Sebab Islam mudah diterima
·         Cara ornag Quraisy menghalang dakwah
·         Sebab orang Quraisy menentang dakwah Islamiyah
·         Usaha nabi Muhammad mengatasi penentangan orang Quraisy


BAB 5
HIJRAH

·         Pengertian Hijrah
·         Sebab dan tujuan hijrah
·         Peristiwa yang membawa kepada hijrah
·         Kepentingan hijrah


BAB 5
PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH

·         Faktor pembukaan semula kota Makkah
·         Peristiwa penawanan kota Makkah
·         Sebab kota Makkah dapat ditawan dengan mudah
·         Kepentingan pembukaan semula kota Makkah


BAB 6
KHULAFA AR-RASYIDIN

·         Maksud khalifah
·         Syarat menjadi Khalifah
·         Cara perlantikan Khalifah ar-Rasyidin
·         Tugas Khalifah
·         Sumbangan Khulafa ar-Rasyidin
(Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali) terhadap perkembangan Islam


BAB 6
KERAJAAN BANI UMAIYAH

·         Pengasasan kerajaan Bani Umaiyah
·         Sebab pusat pentadbiran kerajaan Bani Umaiyah berpindah dari Damsyik ke Cordova
·         Pembaharuan kerajaan Bani Umaiyah dalam pentadbiran
·         Kemajuan ekonomi kerajaan Bani Umaiyah
·         Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang sosial dan pendidikan


BAB 7
PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA

·         Cara pedagang menyebarkan Islam
·         Peranan raja dan pembesar dalam menyebarkan Islam
·         Cara kerajaan Islam menyebarkan Islam
·         Peranan pusat kebudayaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan mubaligh menyebarkan Islam


BAB 8
PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

·         Maksud pendidikan tidak formal
·         Cara masyarakat Melayu menyampaikan pendidikan tidak formal
·         Perkara yang ditekankan dalam pendidikan tidak formal
·         Istitusi pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional
·         Peranan istana sebagai pusat pendidikan formal
·         Pelaksanaan sistem pondok dan madrasah


BAB 8
PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

Sebab orang Melayu menceburi perdagangan selepas kedatangan Islam
Faktor kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan
Jenis mata wang yang digunakan di Melaka
Pelaksanaan Cukai Tetap dan Cukai Diraja


BAB 9
ZAMAN GELAP DI EROPAH

·         Maksud Zaman Gelap
·         Ciri politik pada Zaman Gelap
·         Ciri ekonomi pada Zaman Gelap
·         Ciri sosial pada Zaman Gelap
·         Perubahan yang berlaku pada penghujung Zaman Gelap


BAB 9
REVOLUSI PERTANIAN DAN PERINDUSTRIAN

·         Sistem pemilikan tanah di Britain sebelum Revolusi Pertanian
·         Faktor berlakunya Revolusi Pertanian
·         Sumbangan Revolusi Pertanian kepada tercetusnya Revolusi Perindustrian
·         Kesan Revolusi Pertanian kepada Britain

BAB 10
PENGGUNAAN BURUH LUAR

·         Cara kemasukan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu
·         Faktor yang mendorong buruh Cina dan India datang ke Tanah Melayu
·         Kesan peningkatan jumlah imigran
·         Langkah memupuk perpaduan kaum selepas penjajahan British


BAB 10
DASAR BRITISH TERHADAP PERTANIAN DI TANAH MELAYU

·         Dasar pemilikan tanah di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah
·         Sebab British memperkenalkan peraturan tanah seperti di Barat
·         Kandungan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913
·         Sebab British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu
·         Kandungan Enakmen Tanah padi 1917
·         Sebab British menggubal Enakmen Tanah Padi
·         Kandungan Land Order di Sarawak
·         Sebab British memperkenalkan Land Order
·         Sebab British tidak membenarkan orang Melayu menanam getah
·         Langkah yang dilaksanakan oleh British untuk menghalang orang Melayu menanam getah


BAB 10
PEMBANDARAN DI TANAH MELAYU

·         Maksud pembandaran
·         Faktor yang membantu proses pembandaran
·         Peranan bandar baru
·         Sebab pembandaran tidak seimbang antara pantai barat dengan pantai timur
·         Langkah untuk mewujudkan pembandaran yang seimbang


Kalu sempat kawe akan berikan skema jawapan tajuk-tajuk di atas. Tapi kawe agak sibuk sikit la ni... Dok gala budak nak ambik SPM yang dah dekat ni.

Tapi, jangan bimbang .... Abezek sudah tau ....