Tuesday 8 November 2011

MODEL SOALAN TAJUK HANGAT SENGOTI

TAJUK HANGAT SENGOTI
SEJARAH KERTAS 2 SPM 2011

Tajuk HANGAT SENGOTI ni demo kena pulun habih.... kalu dak demo akan nyesal.

BAHAGIAN A
Soalan 1 – Tamadun Indus
Soalan 2 – Pengaruh Islam Terhadap Pendidikan Formal
Soalan 3 – Birokrasi Barat di Asia Tenggara / Nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan 4 – Langkah Pembentukan Malaysia

BAHAGIAN B
Soalan 5 – Kerajaan Bani Umaiyah
Soalan 6 – Penggunaan Buruh Luar
Soalan 7 – Malayan Union
Soalan 8 – Lambang Negara
Soalan 9 – Perang Dunia Pertama / Blok Dunia & Perang Dingin

Jangan bimbang... Abezek sudah tau ...


HANGAT SENGOTI - TAMADUN INDUS
Soalan STRUKTUR

(a) Namakan dua bandar terancang tersebut.

 • Mahenjo Daro
 • Harappa
[2 markah]

(b) Apakah ciri bandar terancang yang disebutkan di atas.

 • Mempunyai dua bahagian
 • Mempunyai pusat pentadbiran
 • Mempunyai pusat petempatan
 • Mempunyai sistem kumbahan
 • Mempunyai tembok
 • Mempunyai jalan raya
 • Mempunyai susunan teratur
 • Disusun secara blok
[2 markah]

(c) Mengapakah masyarakat di lembah Indus mampu membina bandar terancang ?

 • Menguasai ilmu matematik
 • Menguasai ilmu geometri
 • Menguasai ilmu seni bina
 • Memiliki kemahiran membuat batu-bata
 • Memiliki kemahiran dalam pembinaan
 • Memiliki kemahiran menyusun atur
 • Meniru teknologi tamadun lain
 • Meniru unsur seni bina tamadun lain
 • Meniru budaya kerja tamadun lain
[2 markah]

(d) Nyatakan dua fungsi bandar terancang dalam masyarakat tamadun Indus.

 • Pusat pentadbiran
 • Pusat petempatan
 • Pusat perdagangan
 • Pusat kegiatan sosial
 • Pusat pengumpul hasil pertanian
 • Pusat ibadat
 • Tempat tinggal pemerintah
 • Pelabuhan
[2 markah]

(e) Apakah nilai yang boleh anda contohi daripada kejayaan masyarakat di lembah Indus membina bandar terancang ?

 • Menguasai ilmu
 • Menguasai kemahiran
 • Bersikap terbuka
 • Mengambil unsur baik tamadun lain
 • Bersungguh-sungguh
 • Kreatif dan inovatif
 • Mana-mana munasabah
[2 markah]


HANGAT SENGOTI – PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL
Soalan STRUKTUR

(a) Apakah maksud pendidikan formal ?

 • Diperolehi secara lansung
 • Diajar oleh guru
 • Diperolehi di institusi pendidikan
 [2 markah]
     

(b) Nyatakan perubahan yang dibawa oleh Islam dalam pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional.

 • Belajar tentang agama Islam
 • Diajar oleh ulama
 • Mendapat pendidikan di istana, masjid, pondok, madrasah dan rumah tok guru
 • Terbuka kepada semua lapisan masyarakat
 • Dibuka kepada lelaki dan perempuan
 • Menuntut ilmu adalah satu kewajipan
 [2 markah]


(c) Namakan dua buah pondok yang ditubuhkan di Tanah Melayu.
 • Pondok Kutan
 • Pondok Pulai Chondong
 • Pondok Pulau Manis
 • Pondok Langga
 • Pondok Titi Gajah
 [2 markah]


(d) Nyatakan ciri sistem pondok.

·         Menekankan ilmu agama
·         Bertujuan melahirkan guru agama
·         Bertujuan menyediakan individu yang boleh berkhidmat kepada masyarakat

·         Tiada batasan waktu belajar

 • Tiada had umur
 • Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian
 [2 markah]


(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem madrasah lebih tersusun berbanding sistem pondok ?

 • Menggunakan sukatan pelajaran
 • Dijalankan secara kelas
 • Dilaksanakan mengikut tahap (permulaan, pertengahan dan pengkhususan)
 • Diawasi oleh mudir (guru besar)
 • Diselia oleh sebuah lembaga, jawatankuasa kewangan dan sebagainya.
 [2 markah]

HANGAT SENGOTI – KERAJAAN BANI UMAIYAH
Soalan ESEI

(a) Terangkan pembaharuan yang diperkenalkan oleh pemerintah kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran.

WAKTU HIJABAH

 • Wa       Memperkenalkan sistem wazarah
                  (Wazir & Gabenor)
 • K          Memperkenalkan sistem khalifah
                  (secara warisan)
 • T          Memperkemaskan sistem tentera
                  (Diwanul Jundi, tentera laut & tentera darat)
 • U          Memperkenalkan sistem urusetia
                  (lantik pegawai)
 • Hi         Memperkenalkan sistem hijabah
                  (kawal keselamatan khalifah)
 • Ja        Menubuhkan jabatan
                  (Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat,                                                Jabatan Cop Mohor Pemerintah)
 • Ba        Menubuhkan bahagian
                  (Bahagian Surat Menyurat, Bahagian Cukai,                                             Bahagian Tentera, Bahagian Polis,                                                       Bahagian Kehakiman)
 • H          Memperkemaskan kehakiman
                  (Menggunakan ijtihad berpandukan al-Quran,                                           sunnah dan ijmak, hakim mesti adil,                                                       hakim mesti bebas)
 [8 markah]

(b) Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Ekonomi
 • Menubuhkan Baitulmal.
 • Mewujudkan sistem kewangan Islam
       kharaj, jizyah, zakat, usyur ,  ghanimah
 • Menguasai perdagangan antarabangsa
 • Cordova menjadi pelabuhan entreport
 • Berkembangnya perusahaan tembikar, perhiasan, kulit dan membuat senjata.
 • Kemajuan dalam sektor pertanian.
 • Membina sistem saliran
 • Menjalankan penyelidikan benih

Sosial
 • Menubuhkan hospital
 • Menubuhkan hospital kusta
 • Meningkatkan seni bina Islam
 • Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi
 • Memperkenal baris dlm tulisan al-Quran
 • Berkembangnya cabang ilmu Islam
 • Berkembangnya ilmu kimia & astronomi
 • Lahirnya ilmuan Islam
 • Menubuhkan pusat pengajian tinggi
 • Membina perpustakaan
 • Cordova menjadi pusat keilmuan
 • Cordova menjadi pusat penterjemahan
 • Menterjemahkan karya Yunani
 • Memelihara ilmu Eropah drp lenyap
 [8 markah]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah pemimpin negara memberikan tumpuan kepada pembangunan ekonomi ?

 • Memajukan negara
 • Meningkatkan taraf hidup rakyat
 • Membuka peluang pekerjaan kepada rakyat
 • Menguasai perdagangan antarabangsa
 • Membuka peluang pelaburan
 • Meneroka bidang ekonomi baru
 • Meningkatkan daya kreativiti masyarakat
 • Meningkatkan daya saing rakyat dalam bidang ekonomi
 • Mengurangkan penggantungan rakyat kepada kerajaan
 • Mana-mana jawapan munasabah
 [4 markah]

HANGAT SENGOTI – PENGGUNAAN BURUH LUAR
Soalan ESEI

(a) Apakah faktor yang mendorong kemasukan buruh Cina dan India secara beramai-ramai ke Tanah Melayu pada awal abad ke-20 ?

 • Kesulitan hidup di negara asal
 • Kepesatan sektor pertanian komersil dan perlombongan.
 • Banyak peluang pekerjaan
 • Keperluan tenaga buruh di TM
 • Galakan pihak British
 • Tidak ditentang oleh orang Melayu.
 • Wujudnya hubungan tradisi antara India dan China dengan Tanah Melayu
 • Kestabilan politik di Tanah Melayu
 [6 markah]
(b) Terangkan cara kemasukan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu.

Sistem Tiket Kredit
 • Sin Kheh dikumpul oleh Kheh Tau
 • Kheh Tau serah kpd nakhoda kapal
 • Sin Kheh buat perjanjian dgn nakhoda
 • Sin Kheh dibekalkan tiket
 • Nakhoda serah buruh kepada pemborong buruh di Tanah Melayu
 • Pemborong buruh carikan majikan

Sistem Pengambilan Kakitangan
 • Majikan hantar pegawainya ke China
 • Pegawai cari buruh
 • Tambang dibiayai majikan
 • Pegawai iring buruh ke Tanah Melayu
 • Buruh buat perjanjian dengan majikan
 • Buruh bekerja hingga hutangnya jelas

Sistem Pengambilan Rumah Kongsi
 • Rumah kongsi lantik wakilnya di China
 • Wakil rumah kongsi cari buruh
 • Wakil rumah kongsi biayai tambang
 • Wakil rumah kongsi iring buruh ke TM
 • Wakil serah buruh kpd rumah kongsi
 • Rumah kongsi carikan kerja

Sistem Bebas
 • Datang sendiri
 • Menggunakan biaya sendiri
 • Bebas memilih kerja

Sistem Kontrak
 • Dibawa oleh majikan
 • Biaya ditanggung oleh majikan
 • Perbelanjaan dikira hutang
 • Buruh diikat dengan kontrak
 • Terpaksa bekerja dengan majikan
 • Dibayar gaji murah
 • Bekerja hingga jelas hutang

Sistem Kangani
 • Majikan beri lesen kpd kangani
 • Kangani pulang ke India cari buruh
 • Perbelanjaan ditanggung oleh kangani
 • Kangani iring buruh ke Tanah Melayu
 • Buruh diserah kepada majikan
 • Kangani dibayar komisyen
 [10 markah]
(c) Kemukakan cadangan anda, apakah langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kemasukan pendatang asing tanpa izin (PATI) ke negara kita ?

 • Adakan kawalan di sempadan
 • Bayaran levi yang tinggi
 • Tidak mengeluarkan permit kerja
 • Denda jika majikan guna buruh asing tanpa permit
 • Hantar pulang buruh asing
 • Guna khidmat buruh tempatan
 • Mana-mana jawapan munasabah
 [4 markah]


HANGAT SENGOTI – MALAYAN UNION
Soalan ESEI

(a) Terangkan sebab orang Melayu menentang gagasan Malayan Union.     

·         Harold MacMichael mengugut raja
·         Raja dipaksa menerima Malayan Union
·         Raja tidak berpeluang berunding
·         Masa tidak sesuai adakan perubahan
·         Kuasa raja Melayu terhakis
·         Tanah Melayu menjadi tanah jajahan
·         Menentang kerakyatan jus soli
·         Status quo orang Melayu akan hilang
·         Orang Melayu akan mundur
 [8 markah]


(b) Jelaskan tindakan yang dilakukan oleh orang Melayu membantah Malayan Union.

·         Menulis bantahan dalam akhbar
·         Adakan demonstrasi secara aman
·         Berkumpul bersama raja di Kuala Kangsar menyatakan bantahan
·         Menghidupkan semula pertubuhan Melayu
·         Menubuhkan UMO (United Malays Organization)
·         Mengadakan Kongres Melayu Pertama
·         Menubuhkan UMNO
·         Mengadakan Kongres Kedua
·         Mengadakan rapat umum
·         Minta sokongan pegawai British
 [6 markah]


(c) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faktor yang menyebabkan orang Melayu berjaya membatalkan gagasan Malayan Union ?

 • Perpaduan orang Melayu
 • Pemimpin berwibawa
 • Bangkit bersama di seluruh negara
 • Ketegasan orang Melayu
 • Sokongan raja Melayu
 • Sokongan bekas pegawai British
 • Kaedah secara rundingan
 • Mana-mana jawapan munasabah
            [6 markah]

HANGAT SENGOTI – LAMBANG NEGARA
Soalan ESEI

(a) Jelaskan sejarah penciptaan lagu Negaraku.

 • Dicipta pada tahun 1957
 • Dicipta untuk menggantikan lagu “God Save The Queen”
 • Dipilih daripada empat buah lagu
 • Pemilihan diadakan di Depoh Polis, KL
 • Diperdengarkan oleh Pancaragam polis
 • Lagu Terang Bulan dipilih
 • Diperkenankan oleh Jemaah Raja-Raja
 • Lirik lagu Negaraku digubah oleh Encik Saiful Bahri
            [6 markah]

(b) Terangkan mesej yang terdapat dalam lirik lagu Negaraku.

 • Malaysia adalah negara kita
 • Malaysia tempat kelahiran warganya
 • Malaysia tempat tinggal rakyatnya
 • Rakyat Malaysia hidup bersatu padu
 • Rakyat mestilah bersatu padu
 • Perpaduan hendaklah diutamakan
 • Perpaduan boleh memajukan negara
 • Kita hendaklah bersama-sama memajukan negara
 • Negara Malaysia sentiasa makmur
 • Kemakmuran negara anugerah Tuhan
 • Kita hendaklah bersyukur dengan kemakmuran negara
 • Kita hendaklah menjunjung kedaulatan Raja Melayu
 • Tumpahkan kesetiaan kepada negara
 • Mempertahankan kedaulatan negara
            [8 markah]

(c) Pada pendapat anda, apakah tindakan yang boleh diambil untuk mencegah gejala menghina lagu Negaraku dalam kalangan masyarakat di negara kita ?

 • Memberi nasihat
 • Mengadakan sesi kaunseling
 • Beri tunjuk sebab
 • Tindakan saman
 • Denda yang tinggi
 • Penjara mandatori
 • Menjalankan khidmat sosial
 • Amaran dilucutkan kerakyatan
 • Buang daerah
            [6 markah]


TAJUK PANAS
SEJARAH KERTAS 2 SPM 2011

Tajuk PANAS pun jangan pulak demo abai. Antara tajuk Birokrasi Barat di Asia Tenggara dengan tajuk Nasionalisme di Asia Tenggara, kawe rasa akan naik mana-mana satu – untuk Soalan 3. Antara tajuk Perang Dunia Pertama dengan tajuk Blok Dunia & Perang Dingin, kawe rasa akan naik mana-mana satu – untuk Soalan 9. Tajuk Langkah Pembentukan Malaysia, kawe rasa ada harapan besar.
Jangan bimbang ... Abezek sudah tau ...


PANAS – BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA
Soalan STRUKTUR

(a) Apakah ciri pemerintahan tradisional di IndoChina sebelum penjajahan Perancis di negara tersebut ?

·         Mengamalkan pemerintahan beraja
·         Raja mengetuai kerajaan
·         Raja berkuasa mutlak
·         Raja menjadi ketua pentadbiran, ketua agama, ketua hakim dsb.
·         Raja dibantu pembesar pusat
·         Pembesar tempatan diberi kuasa mentadbir daerah
·         Meniru pentadbiran Tanah Besar China
·         Pegawai terdiri drp golongan Mandarin
 • Pegawai dipilih melalui peperiksaan
            [2 markah]

(b) Bagaimanakah pentadbiran Union Indochinoise dilaksanakan semasa penjajahan Perancis di IndoChina ?

·         Menubuhkan kerajaan pusat (Union Indochinoise)
·         Menggabungkan Vietnam, Laos dan Kemboja di bawah satu pentadbiran
·         Melantik Gabenor Jeneral mengetuai pentadbiran pusat
·         Gabenor Jeneral dibantu oleh Leftenan Gabenor, Residen Jeneral dan Residen Wilayah.
·         Menubuhkan biro (jabatan)
·         Melantik orang Perancis mengetuai biro
·         Menggunakan undang-undang Perancis
·         Undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis.
            [2 markah]

(c) Semasa menjajah Filipina, Sepanyol telah memperkenalkan sistem encomienda. Apakah maksud sistem tersebut ?

 • Pentadbiran di peringkat tempatan
 • Menggabungkan barangay menjadi sebuah encomienda
 • Encomienda diketuai oleh encomiendero
            [2 markah]

(d) Nyatakan tugas encomiendero.

 • Memungut cukai
 • Menjaga keamanan encomienda
 • Mengkristiankan penduduk
            [2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah sistem encomienda dibenci oleh penduduk tempatan ?

 • Penduduk dijadikan buruh paksa
 • Penduduk dijadikan tentera kerahan
 • Penduduk dikenakan cukai tinggi
 • Penduduk dipaksa memeluk Kristian
 • Pembesar tempatan dilucutkan kuasa
 • Undang-undang Barat dikuatkuasakan
 • Hasil dibolot oleh penjajah
            [2 markah]

PANAS – NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Soalan STRUKTUR

 (a) Berikan dua matlamat perjuangan Jose Rizal dalam gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina.

·         Menjadikan Filipina sebagai wilayah Sepanyol
·         Mendapatkan hak bangsa Filipina sama dengan bangsa Sepanyol
·         Mendesak Sepanyol membuat pembaharuan politik, ekonomi & sosial
            [2 markah]

(b) Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Andres Bonifacio dalam gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina.

·         Menubuhkan parti Katipunan
·         Menuntut kemerdekaan
·         Menerbitkan akhbar Kalayan
·         Menyebarkan fahaman revolusi
·         Melancarkan revolusi bersenjata
            [2 markah]

(c) Apakah faktor yang membangkitkan semangat nasionalisme di Thailand ?

·         Tidak suka akan pemerintahan raja berkuasa mutlak
·         Kerabat diraja membolot kuasa politik
·         Sikap raja yang boros.
·         Ekonomi Thai dikuasai kapitalis Barat
·         Ekonomi Thai dikuasai orang Cina
·         Penyebaran kebudayaan Cina
            [2 markah]

(d) Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Phibul Songram untuk menyekat pengaruh orang Cina di Thailand ?

·         Meluluskan undang-undang menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi
·         Menamatkan penerbitan akhbar Cina
·         Membubarkan sekolah Cina
·         Menukarkan nama negara Siam kepada Thailand (Tanah Bebas)
·         Pegawai kerajaan mesti beragama Buddha
            [2 markah]


(e) Pada pendapat anda, mengapakah nasionalisme Thailand berbeza daripada nasionalisme di negara Asia Tenggara yang lain ?

·         Tidak menuntut kemerdekaan
·         Mengubah sistem beraja mutlak
·         Bukan antipenjajah
·         Tidak menggulingkan raja
·         Tidak merampas kuasa
·         Menyekat penguasaan golongan kapitalis dan Cina dalam ekonomi
·         Menyekat penyebaran kebudayaan Cina
·         Bertujuan mengekalkan kemerdekaan
            [2 markah]

PANAS – LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA
Soalan STRUKTUR

 (a) Senaraikan tokoh yang menganggotai Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK).

 • Donald Stephens -  Pengerusi
 • Tunku Abdul Rahman
 • Ong Yoke Lin
 • Khir Johari
 • Lee Kuan Yew
 • Tun Datu Mustapha Datu Harun
            [2 markah]

(b) Apakah peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) dalam menjayakan pembentukan Malaysia ?

 • Menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia
 • Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
 • Meninjau pandangan penduduk tentang pembentukan Malaysia
 • Menilai pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia
 • Mengadakan mesyuarat tentang pembentukan Malaysia
 • Mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold
            [2 markah]

(c) Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Suruhanjaya Cobbold dalam merealisasikan pembentukan Malaysia.

 • Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.
 • Menilai pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
 • Mengemukakan cadangan rakyat Sarawak dan Sabah kpd pihak British.
 • Menerima memorandum oleh pelbagai pertubuhan.
 • Mengemukakan laporan memorandum kepada kerajaan British.
 • Mengemukakan cadangan perlembagaan baru bagi Malaysia
            [2 markah]

(d) Apakah laporan Suruhanjaya Cobbold berhubung pendirian rakyat Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia ?

 • Satu pertiga rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju tanpa syarat
 • Satu pertiga rakyat Sarawak dan Sabah tidak bersetuju
 • Satu pertiga rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju dengan syarat
            [2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faedah yang diperolehi Sarawak dan Sabah dengan menyertai persekutuan Malaysia ?

 • Mempercepatkan kemerdekaan negeri Sarawak dan Sabah
 • Mewujudkan kestabilan politik di Asia Tenggara
 • Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo
 • Mewujudkan pasaran yang lebih luas
 • Menggalakkan industri pertanian
 • Memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu
 • Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota
 • Memajukan pertanian
 • Memindahkan teknologi
 • Menambahkan kecekapan dalam pentadbiran negeri
            [2 markah]


PANAS – PERANG DUNIA PERTAMA
Soalan ESEI

 (a) Terangkan sebab yang mencetuskan Perang Dunia Pertama 1914 – 1918.

 • Kemunculan nasionalisme di Eropah
 • Negara-negara kecil bersatu membentuk negara bangsa besar
 • Persaingan mendapatkan tanah jajahan
 • Persaingan merebut peluang ekonomi
 • Imperialisme Baru –  mendapatkan bahan mentah dan pasaran
 • Pakatan negara-negara Eropah. – Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga
 • Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand oleh pengganas Serbia
 • Austria mengisytiharkan perang terhadap Serbia
 • Jerman menyerang Perancis menimbulkan kemarahan Britain
 • Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman
 • Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat
            [8 markah]

(b) Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama.

 • Tamatnya sistem beraja di Eropah.
 • Termeterainya Perjanjian Versailles
 • Terbentuknya  negara baru.
 • Terbentuknya Liga Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa.
 • Negara berperang menanggung hutang.
 • Masalah inflasi dan pengangguran.
 • Pasaran dunia dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Jepun.
 • Britain kehilangan satu pertiga daripada perdagangan luarnya.
 • Kehilangan nyawa yang banyak.
 • Pencetus Perang Dunia Kedua.
            [8 markah]


(c) Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan berlakunya peperangan ?

 • Eratkan hubungan diplomatik
 • Jangan bentuk pakatan negara
 • Elakkan persaingan ideologi
 • Cegah perlumbaan senjata
 • Tingkatkan peranan PBB
 • Jangan campuri urusan politik negara lain
 • Jangan alihkan isu ekonomi negara melalui propoganda peperangan
 • Tingkatkan kemajuan ekonomi negara
            [4 markah]

PANAS – BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN
Soalan ESEI

 (a) Apakah faktor yang menyebabkan wujudnya blok dunia ?

 • Ideologi berbeza.
 • Persaingan blok kapitalis dengan blok komunis
 • Persaingan Amerika dengan Rusia.
 • Ingin membuktikan kekuatan
 • Mahu menyebarkan pengaruh di Eropah dan Asia.
 • Ingin memajukan kepentingan masing-masing
            [6 markah]


(b) Jelaskan perbezaan antara ideologi kapitalis dengan ideologi komunis.

 • Pemerintahan negara kapitalis secara demokratik.
 • Negara komunis secara diktator.
 • Pemilihan kerajaan blok kapitalis melalui pilihan raya.
 • Hanya Parti Komunis sahaja yang diiktiraf di negara blok komunis.
 • Blok kapitalis membuka peluang perniagaan kepada persendirian.
 • Orang persendirian boleh memiliki perniagaan.
 • Di Negara komunis, perniagaan dimiliki dan diurus oleh kerajaan
 • Negara blok kapitalis memberi kebebasan individu sepenuhnya.
 • Negara blok komunis mengawal kebebasan individu.
            [8 markah]


(c) Kewujudan blok dunia mencetuskan perang dingin. Pada pendapat anda, apakah kesan perang dingin terhadap negara membangun ?

 • Negara Dunia Ketiga menjadi rebutan Amerika Syarikat dan Soviet Union
 • Pembentukan blok kapitalis dan blok komunis.
 • Penubuhan pakatan NATO, WARSAW dan SEATO.
 • Berlakunya perlumbaan senjata.
 • Memberi peluang kepada negara baru membina identiti sendiri
 • Memberi peluang kepada negara baru menangani cabaran melalui hubungan antarabangsa dan serantau
            [6 markah]