Friday 13 April 2012

TAJUK FOKUS SEJARAH KERTAS 2 SPM 2012 (TEMA 12)


TAJUK FOKUS TEMA 12


TAJUK FOKUS TEMA 12

Pengenalan

Tema 12 ialah Bab 9 Tingkatan 5.
Tema 12 dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu Tema 12.1 dan Tema 12.2.

Tema 12.1 terdiri daripada tajuk-tajuk berikut :
  • Perang Dunia Pertama dan Kedua
  • Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin
  • Dasar Luar Malaysia

Tema 12.2 pula terdiri daripada tajuk-tajuk berikut :
  • Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa
  • Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau
  • Cabaran Masa Depan

Daripada analisis yang dubuat, Tema 12 menawarkan satu soalan dalam peperiksaan Sejarah Kertas 2 SPM sama ada soalan Struktur atau soalan Esei, kecuali SPM 2006 sahaja yang menawarkan dua soalan. Perincian analisis adalah sebagaimana berikut :

TEMA
BAB
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12.1
9

ESE
ESE

FOKUS
12.2
9
ESE

STR
ESE
STR
ESE
ESE
ESETema 12.2 lebih popular untuk dijadikan item peperiksaan berbanding Tema 12.1. Tema 12.2 lebih diberi fokus untuk diuji kepada calon. Hanya pada tahun 2005 sahaja Tema 12.2 diketepikan.

Sepanjang 8 tahun pelaksanaan Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM, sebanyak 7 kali Tema 12 menawarkan soalan Esei dalam peperiksaan.  Hanya tahun 2006 dan 2008 sahaja Tema 12 menawarkan soalan Struktur. Dari tahun 2009 hingga tahun 2011, Tema 12 menawarkan soalan Esei.

Tahun 2012 .... bagaimana ?

Jangan bimbang ... abezek sudah tau ...
Tumpukan tajuk berikut, InsyaAllah ....


BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN
·         Maksud blok dunia
·         Faktor kemunculan blok dunia
·         Sebab berlakunya perang dingin
·         Perbezaan ideologi kapitalis dengan komunis
·         Cara kuasa besar menyebarkan pengaruh
·         Kesan perang dingin terhadap negara Dunia Ketiga

DASAR LUAR MALAYSIA

·         Faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar
·         Prinsip dasar luar tahap pertama yang bersifat pro-Barat
·         Prinsip dasar luar tahap kedua yang bebas dan berkecuali
·         Prinsip dasar luar tahap ketiga yang mengutamakan kepentingan ekonomi
·         Faedah mengadakan hubungan luar

MALAYSIA DALAM HUBUNGAN SERANTAU (ASEAN)

·         Matlamat penubuhan ASEAN
·         Pengisytiharan ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
·         Langkah merealisasikan prinsip ZOPFAN
·         Kerjasama ekonomi dan sosial dalam kalangan negara ASEAN

Cabaran Masa Depan

·         Kepentingan ICT
·         Faktor kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)
·         Definisi k-masyarakat dan k-ekonomi
·         Kepentingan k-ekonomi dan k-masyarakat
  • Langkah mewujudkan k-masyarakatKawe akan bekalkan modul untuk demo buat latihan bagi tajuk-tajuk di atas. Tunggulah .... kawe kena siapkan kerangka modul dulu.

Jangan bimbang .... abezek sudah tau....
Sentiasalah bersama kawe. Kawe akan bantu demo sokmo-sokmo !

MODUL LATIHAN TAJUK FOKUS SPM 2012 (TEMA 11)


MODUL LATIHAN TAJUK FOKUS
TEMA 8 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN 5)BAB
TAJUK / SOALAN
3
TAJUK :  PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA


SOALAN STRUKTUR
(a)   Apakah maksud realpolitik
[1 markah]
(b)   Berikan dua amalan realpolitik yang dilakukan oleh  Otto Eduard von Bismarck untuk membina negara bangsa Jerman.
[2 markah]

(c)   Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Camillo Benso de        Cavour untuk menyatukan negara bangsa Itali.
[2 markah]

(d)   Apakah hujah yang boleh anda kemukakan untuk        membuktikan bahawa pembinaan negara Islam        Madinah bukan berasaskan amalan realpolitik ?
[2 markah]

(e)   Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah        pembinaan negara Malaysia dianggap unik ?
[3 markah]

SOALAN ESEI
(a)   Terangkan usaha yang dilakukan oleh Count Camillo        Benso de Cavour untuk menyatukan negara bangsa        Itali.
[8 markah]
(b)   Berdasarkan pengetahuan anda, apakah bukti yang        menunjukkan bahawa pembinaan negara Islam        Madinah tidak berasaskan amalan realpolitik ?
[6 markah]
(c)   Pada pendapat anda, apakah keunikan yang        terdapat dalam pembinaan negara Malaysia ?
[6 markah]

3
TAJUK :  WARISAN NEGERI MELAYU


SOALAN STRUKTUR
(a)   Apakah syarat yang membolehkan seseorang itu        ditabalkan menjadi Terengganu ?
[2 markah]

(b)   Nyatakan bidang kuasa Sultan Terengganu.
[2 markah]

(c)   Berikan dua ciri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri        Johor.
[2 markah]

(d)   Apakah syarat untuk menjadi Jemaah Menteri Johor ?
[2 markah]

(e)   Berdasarkan pengetahuan anda, apakah tugas        menteri ?
[3 markah]

SOALAN ESEI
(a)   Terangkan persamaan kandungan Undang-Undang        Tubuh Kerajaan Johor dengan Undang-Undang Tubuh        Negeri Terengganu.
[8 markah]
(b)   Jelaskan Sistem Jemaah Menteri yang dibentuk oleh        Sultan Muhammad II di Kelantan.
[6 markah]
(c)   Berdasarkan kajian anda, mengapakah sistem        pentadbiran Negeri Sembilan yang berasaskan Adat        Perpatih mempunyai ciri amalan demokrasi ?
[6 markah]

5
PAKATAN MURNI

SOALAN STRUKTUR
(a)   Apakah maksud pakatan murni ?
[2 markah]

(b)   Berikan dua kaum yang menganggotai Jawatankuasa        Hubungan Antara Kaum (JHAK) di Tanah Melayu.
[2 markah]

(c)   Nyatakan persetujuan yang dicapai melalui rundingan        Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (JHAK)        dengan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu        (UMNO).
[2 markah]

(d)   Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah Dato’        Onn Jaafar menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya        (IMP) ?
[2 markah]

(e)   Pada pendapat anda, mengapakah pakatan murni        diwujudkan di negara kita ?
[2 markah]

SOALAN ESEI
(a)   Terangkan langkah yang diusahakan untuk        mewujudkan pakatan murni antara kaum sebelum        negara kita mencapai kemerdekaan.
[8 markah]

(b)   Jelaskan kejayaan yang dicapai hasil daripada        pakatan murni antara kaum sehingga negara kita        mencapai kemerdekaan.
[6 markah]

(c)   Pada pendapat anda, apakah yang mungkin terjadi        jika masyarakat di negara kita mengabaikan prinsip        pakatan murni ?
[6 markah]

5
PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

SOALAN STRUKTUR
(a)   Apakah tujuan penubuhan Suruhanjaya Reid pada        bulan Mac 1956 ?
[2 markah]

(b)   Senaraikan anggota Suruhanjaya Reid.
[2 markah]

(c)   Berdasarkan pengetahuan anda, apakah isu yang        diberi perhatian utama oleh Suruhanjaya Reid semasa        melaksanakan tugasnya.
[2 markah]

(d)   Berikan dua isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu        1957.
[2 markah]

(e)   Pada pendapat anda, apakah kepentingan Perjanjian        Persekutuan Tanah Melayu 1957 ?
[2 markah]

SOALAN ESEI
(a)   Terangkan langkah yang dilaksanakan untuk        merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
[2 markah]

(b)   Nyatakan isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
[2 markah]

(c)   Pada pendapat anda, mengapakah Perjanjian        Persekutuan Tanah Melayu 1957 begitu penting        terhadap pembinaan negara dan bangsa ?
[2 markah]

6
CADANGAN KE ARAH PEMBENTUKAN MALAYSIA 1963

SOALAN STRUKTUR
(a)   Siapakah tokoh yang mengemukakan idea        pembentukan Malaysia sebagaimana berikut ?
            Menggabungkan Sarawak, Sabah, Brunei dan                      Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.
[1 markah]

(b)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,        mengapakah Tunku Abdul Rahman menerima        cadangan di atas ?
[2 markah]

(c)   Apakah faktor yang menyebabkan Lee Kuan Yew        begitu berhasrat menggabungkan Singapura dengan        Persekutuan Tanah Melayu ?
[2 markah]

(d)   Daripada kajian anda, apakah faedah dari segi        ekonomi yang boleh dinikmati hasil daripada        pembentukan Malaysia.
[3 markah]

(e)   Pada pendapat anda, mengapakah Sarawak dan        Sabah bersetuju menyertai persekutuan Malaysia ?
[2 markah]

SOALAN ESEI
(a)   Terangkan faktor yang membawa kepada        pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
[10 markah]

(b)   Nyatakan reaksi Indonesia terhadap pembentukan        Malaysia.
[5 markah]

(c)   Sebagai seorang pemimpin negara Malaysia pada        ketika itu, apakah tindakan yang akan anda lakukan        untuk menyelesaikan penentangan Indonesia        terhadap pembentukan Malaysia ?
[5 markah]

6
LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA 1963

SOALAN STRUKTUR
(a)   Namakan tokoh yang dipilih menganggotai        Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK).
[2 markah]

(b)   Apakah tugas Jawatankuasa Perunding Perpaduan        Kaum (JPPK) ?
[2 markah]

(c)   Mengapakah Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan ?
[2 markah]

(d)   Pada pendapat anda, mengapakah majoriti rakyat        Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai persekutuan        Malaysia ?
[2 markah]

(e)   Berdasarkan pengetahuan anda, apakah nilai moral        yang boleh dipelajari daripada peristiwa        pembentukan Malaysia ?
[2 markah]

SOALAN ESEI
 (a)  Apakah reaksi penduduk Sarawak dan Sabah        terhadap pembentukan Malaysia pada tahun 1963 ?
[2 markah]

(a)   Huraikan langkah yang diusahakan untuk        mendapatkan sokongan penduduk Sarawak dan        Sabah tentang pembentukan Malaysia.
[2 markah]

(c)   Berdasarkan kajian yang anda buat, apakah faedah        yang boleh dinikmati jika negeri Sarawak dan Sabah        menyertai persekutuan Malaysia ?
[2 markah]

7
KUASA PEMERINTAHAN DI MALAYSIA

SOALAN STRUKTUR
(a)   Apakah yang anda faham tentang badan        perundangan di Malaysia ?
[2 markah]

(b)   Berikan dua ciri Dewan Negara.
[2 markah]

(c)   Nyatakan syarat menjadi ahli Dewan Negara.
[2 markah]

(d)   Apakah fungsi Dewan Rakyat ?
[2 markah]

(e)   Pada pendapat anda, apakah kriteria yang diperlukan        untuk menjadi ahli Dewan Rakyat yang baik ?
[2 markah]

SOALAN ESEI
(a)   Jelaskan perbezaan antara Dewan Negara dengan        Dewan Rakyat.
[6 markah]

(b)   Terangkan proses menggubal dan meluluskan undang-       undang di Parlimen Malaysia.
[8 markah]

(c)   Sekiranya anda seorang ahli Dewan Rakyat, apakah        perkara yang perlu anda pertimbangkan dalam       membahaskan sesuatu rang undang-undang ?
[6 markah]

SOALAN STRUKTUR
(a)   Apakah yang dimaksudkan dengan Jemaah Menteri ?
[2 markah]

(b)   Apakah tugas sesebuah kementerian di negara kita ?
[2 markah]

(c)   Nyatakan ciri badan berkanun.
[2 markah]

(d)   Berikan dua suruhanjaya perkhidmatan yang terdapat        di Malaysia.
[2 markah]

(e)   Nyatakan peranan sesebuah suruhanjaya        perkhidmatan ?
[2 markah]

SOALAN STRUKTUR
(a)   Apakah bidang kuasa badan kehakiman di Malaysia.
[2 markah]

(b)   Nyatakan mahkamah yang terdapat dalam hirarki        mahkamah berikut :
       i.   Mahkamah Rendah
       ii.  Mahkamah Atasan
[2 markah]

(c)   Nyatakan kedudukan seseorang hakim dalam sistem        kehakiman di negara kita ?
[2 markah]

(d)   Apakah tugas Peguam Negara ?
[2 markah]

(e)   Sekiranya anda seorang hakim, apakah prinsip yang        menjadi pegangan anda untuk menjadi hakim yang        berkaliber ?
[2 markah]

7
PILIHAN RAYA DI MALAYSIA

SOALAN STRUKTUR
(a)   Apakah maksud pilihan raya ?
[2 markah]

(b)   Nyatakan keadaan yang membolehkan pilihan raya        kecil diadakan.
[2 markah]

(c)   Berikan dua tugas Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) ?
[2 markah]

(d)   Apakah syarat yang perlu dipatuhi untuk        membolehkan anda menjadi calon bertanding dalam        pilihan raya ?
[2 markah]

(e)   Nyatakan kelayakan untuk menjadi pengundi dalam        pilihan raya.
[2 markah]

SOALAN ESEI
(a)   Jelaskan fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) di        Malaysia.
[6 markah]

(b)   Terangkan proses pilihan raya di negara kita.
[8 markah]

(c)   Berikan cadangan anda, apakah langkah yang perlu        dilaksanakan untuk mewujudkan pilihan raya yang        bersih di negara kita ?
[6 markah]

8
DASAR PERPADUAN DI MALAYSIA

SOALAN STRUKTUR
(a)   Apakah peranan Bahasa Melayu mengikut        Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ?
[2 markah]

(b)   Berdasarkan pengetahuan anda, apakah langkah        yang dilaksanakan untuk memartabatkan Bahasa        Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.
[2 markah]

(c)   Mengapakah kerajaan melancarkan Dasar        Kebudayaan Kebangsaan ?
[2 markah]

(d)   Berikan dua ciri Kebudayaan Kebangsaan.
[2 markah]

(e)   Pada pendapat anda, mengapakah sukan boleh        berperanan mewujudkan perpaduan di negara kita ?
[2 markah]

SOALAN ESEI
(a)   Terangkan langkah yang dilaksanakan untuk        memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa        Kebangsaan.
[8 markah]

 (b)  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah rasionalnya        kerajaan melancarkan Dasar Kebudayaan        Kebangsaan ?
[6 markah]

(c)   Pada pendapat anda, mengapakah sukan dapat        memupuk perpaduan di negara kita ?
[6 markah]

8
WAWASAN 2020

SOALAN STRUKTUR
(a)   Apakah yang dimaksudkan dengan Wawasan 2020 ?
[2 markah]

(b)   Nyatakan cabaran yang perlu diatasi untuk mencapai        Wawasan 2020.
[2 markah]

(c)   Pada pendapat anda, apakah ciri masyarakat        demokratik yang matang di negara kita menjelang        tahun 2020 ?
[2 markah]

(d)   Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah        masyarakat di atas dapat dicapai ?
[2 markah]

(e)   Sebagai seorang pelajar, apakah tanggungjawab        yang perlu dilaksanakan untuk mencapai Wawasan        2020 ?
[2 markah]

SOALAN ESEI
(a)   Terangkan strategi yang perlu dilaksanakan untuk        mengatasi sembilan cabaran Wawasan 2020.
[8 markah]

(b)   Pada pendapat anda, mengapakah negara kita        berusaha mencapai matlamat Wawasan 2020 ?
[6 markah]

(c)   Apakah ciri masyarakat Malaysia yang menjadi impian        anda sekiranya sembilan cabaran Wawasan 2020        berjaya diatasi ?
[6 markah]Kawe kongsikan modul latihan untuk demo buat latihan. Buat... jangan tak buat !. Rujuklah bahan-bahan yang boleh membantu anda mencari maklumat.
Kawe akan ketemu demo lain hari.
Jangan bimbang ... abezek sudah tau...
Kawe akan bekalkan skema jawapan untuk modul di atas.