Monday 12 May 2014

NASIONALISME DI ASIA TENGGARATAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014
TEMA 10 (Bab 1 Tingkatan 5)


NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

SKOP KAJIAN

·          Maksud nasionalisme
·          Faktor kemunculan semangat nasionalisme
·          Ciri nasionalisme di Asia Tenggara – Nasionalisme tahap pertama dan tahap kedua
·          Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara – Fokus : Filipina, Indonesia, Thailand
·          Cara Barat menangani gerakan nasional
·          Kesan kebangkitan semangat nasionalisme


SOALAN STRUKTUR (Model 1)

(a)     Apakah maksud nasionalisme ?
[1 markah]

(b)     Jelaskan perbezaan antara ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dengan ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.

(i)             Tahap Pertama
 [2 markah]

(i)             Tahap Kedua
 [2 markah]

 (d)   Berdasarkan kajian anda terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara, nyatakan sifat yang dimiliki oleh para nasionalis dalam perjuangan mereka.
 [2 markah]

(e)     Pada pandangan anda, apakah faktor yang memainkan peranan ke arah kejayaan sesuatu perjuangan ?
[3 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (Model 1)

(a)  Apakah maksud nasionalisme ?

·          Perasaan cinta akan negara dan bangsa
·          Gerakan membebaskan tanah air daripada penjajahan politik, ekonomi dan kebudayaan asing.
 [1 markah]

(b) Jelaskan perbezaan antara ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dengan ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.

(ii)            Tahap Pertama
        
·          Penentangan bersifat setempat sahaja.
·          Gerakan ini dipimpin oleh golongan agama
·          Tiada parti politik yang menjadi penggerak.
·          Perjuangan berkaitan isu sosial, kebudayaan, agama dan hak peribumi
·          Bertujuan menuntut hak dan taraf hidup rakyat tempatan dibaiki.
·          Gerakan ini bersifat sederhana dan tidak bersifat politik
·          Mereka tidak menuntut kemerdekaan segera.
·          Cara perjuangan ialah memberikan kesedaran kepada masyarakat.
 [2 markah]

(ii)  Tahap Kedua
        
·          Penentangan menyeluruh di seluruh negara.
·          Gerakan ini dipimpin oleh ahli politik.
·          Mempunyai parti politik sebagai penggerak.
·          Isu berkaitan politik dan kemerdekaan tanah air.
·          Bertujuan menuntut kemerdekaan dan memerintah sendiri.
·          Gerakan ini bersifat radikal.
·          Gerakan ini bersifat tindakan politik
·          Menentang secara tegas atau menggunakan kekerasan.
 [2 markah]


(c)  Berdasarkan kajian anda terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara, nyatakan sifat yang dimiliki oleh para nasionalis dalam perjuangan mereka.
        
·          Berpandangan jauh
·          Daya kepimpinan yang tinggi
·          Bijak membuat keputusan
·          Sabar menghadapi rintangan
·          Berpengetahuan luas dalam politik
·          Pandai berhujah
·          Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]

(d) Pada pandangan anda, apakah faktor yang memainkan peranan ke arah kejayaan sesuatu perjuangan ?
        
·          Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas
·          Perpaduan dalam kalangan nasionalis
·          Mempunyai perancangan strategi yang berkesan
·          Memilki pemimpin yang berwawasan
·          Menggunakan kaedah yang sesuai
·          Sokongan rakyat terhadap perjuangan
·          Mana-mana munasabah
 [3 markah]SOALAN STRUKTUR (Model 2)

Jadual di bawah menunjukkan pemimpin gerakan nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara.

Pemimpin Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara
Negara
Tahap Pertama
Tahap Kedua
Filipina
Jose Rizal
Andres Bonifacio
Thailand
Pridi Panomyong
Phibul Songram


(a)     Apakah matlamat diperjuangkan oleh Jose Rizal melalui gerakan nasionalisme yang tahap pertama di Filipina ?.
[2 markah]

(b)     Nyatakan tindakan yang dilakukan oleh Andres Bonifacio untuk mendapatkan kemerdekaan Filipina daripada Sepanyol.
[2 markah]

 (c)    Mengapakah Pridi Panomyong memimpin gerakan yang mencetuskan Revolusi Thai pada tahun 1932 ?
 [2 markah]

(d)    Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Phibul Songram untuk mengurangkan pengaruh Cina dalam ekonomi dan sosial di Thailand.
[2 markah]


(e)     Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme yang berlaku di Thailand berbeza dengan yang berlaku di negara lain ?
 [2 markah]

SOALAN STRUKTUR

(a)  Apakah matlamat diperjuangkan oleh Jose Rizal melalui gerakan nasionalisme yang tahap pertama di Filipina ?.

·          Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
·          Menuntut supaya bangsa Filipina mendapat hak seperti bangsa Sepanyol
·          Menuntut kebebasan bersuara
·          Menuntut supaya bangsa Filipina mendapat pembelaan
 [2 markah]

(b) Nyatakan tindakan yang dilakukan oleh Andres Bonifacio untuk mendapatkan kemerdekaan Filipina daripada Sepanyol.

·          Menubuhkan parti Katipunan.
·          Melakukan penentangan secara radikal.
·          Menerbitkan akhbar Kalayan.
·          Menyebarkan fahaman revolusi melalui Kalayan
·          Melancarkan revolusi bersenjata.
 [2 markah]

(c)  Mengapakah Pridi Panomyong memimpin gerakan yang mencetuskan Revolusi Thai pada tahun 1932 ?
        
·          Kerabat diraja menguasai politik di Thailand.
·          Rakyat tidak mahu sistem raja berkuasa mutlak.
·          Rakyat mahukan sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan.
·          Kelemahan sistem pentadbiran.
·          Sikap raja yang boros.
 [2 markah]

(d) Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Phibul Songram untuk mengurangkan pengaruh Cina dalam ekonomi dan sosial di Thailand.

·          Meluluskan undang-undang yang menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi.
·          Menggalakkan orang Thai menceburi bidang perniagaan.
·          Menamatkan penerbitan akhbar Cina
·          Membubarkan sekolah Cina.
·          Menukarkan nama negara Siam kepada Thailand (Tanah Bebas).
·          Pegawai kerajaan dilantik daripada kalangan penganut agama Buddha
 [2 markah]


(e)  Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme yang berlaku di Thailand berbeza dengan yang berlaku di negara lain ?
        
·          Tidak bersifat antipenjajah.
·          Bertujuan untuk mengekalkan kemerdekaan negara Thailand.
·          Mereka menentang penguasaan politik oleh kerabat diraja.
·          Melancarkan revolusi untuk menamatkan sistem raja berkuasa mutlak.
·          Bertujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem pentadbiran.
·          Menentang sikap raja yang boros.
·          Mahu menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi.
·          Mahu mewujudkan perpaduan kaum.
·          Mana-mana jawapan munasabah.
 [2 markah]

SOALAN ESEI

(a)   Terangkan faktor kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara.
 [6 markah]

 (b)  Terangkan perkembangan gerakan nasionalisme di  negara Indonesia dan Burma.
[6 markah]

 (c)    (i)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah kuasa Barat menangani gerakan nasionalis radikal di Asia Tenggara ?
[4 markah]

         (ii)  Sebagai pemimpin gerakan nasionalisme, nyatakan usaha yang akan anda lakukan untuk memastikan gerakan nasionalisme yang lebih berkesan ?
[4 markah]


JAWAPAN ESEI

(a)  Terangkan faktor kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara.

·          Dasar Penjajah
Rakyat tempatan tiada peluang dalam birokrasi Barat.
Mereka kekal dalam ekonomi tradisional.
Dasar ekonomi penjajah menindas penduduk.
Contohnya Sistem Tanaman Paksa dan Sistem Polo
Penjajah mewujudkan jurang sosial masyarakat.
Penjajah membawa masuk imigran
Golongan imigran menguasai ekonomi.

·          Pengaruh Agama
Agama menyatukan rakyat tempatan menghadapi Barat.
Agama digunakan untuk menghalang kebudayaan Barat dan agama Kristian.
Contohnya gerakan Islah di Tanah Melayu, Indonesia serta penubuhan Persatuan Belia Buddha di Burma.
Golongan agama menjadi pencetus nasionalisme.
Agama Kristian menyatukan penduduk Filipina menentang Sepanyol.
Rakyat Filipina yang beragama Kristian dianggap golongan kelas kedua.

·          Karya Kesusasteraan
Karya sastera memaparkan kesengsaraan masyarakat akibat  penindasan penjajah.
Karya sastera membangkitkan kesedaran rakyat.
Karya sastera membangkitkan kecintaan kepada negara.
Karya kesusasteraan menjadi inspirasi kepada rakyat.
Contohnya Noli Me Tangere (Filipina), Kerikil,Kerikil Tajam dan Ke Makam Bonda (Indonesia), Putera Gunung Tahan (Tanah Melayu) dll.

·          Sistem Pendidikan
Penjajah bersikap pilih kasih dalam pendidikan.
Penjajah mengutamakan sekolah yang menggunakan pengantar bahasa penjajah.
Mereka hanya menyediakan kemudahan pendidikan  di sekolah tersebut sahaja.

Penjajah hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah sahaja.
Pendidikan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar sahaja.
Pendidikan anak-anak bangsawan diasingkan daripada anak orang kebanyakan.
Pendidikan sekular dan pendidikan mubaligh memberi ancaman kepada sekolah agama.
Lepasan sekolah vernakular sukar mendapatkan pekerjaan.

·          Kemunculan Golongan Intelektual
Golongan intelek berpendidikan Barat dan Asia Barat menjadi pencetus gerakan nasionalisme.
Mereka terdedah kepada falsafah Barat dan Islam.
Mereka menyedari bahawa pihak penjajah tidak mentadbir tanah jajahan dengan baik.
Mereka memimpin gerakan nasionalisme apabila kembali ke tanah air.
Mereka menuntut  taraf hidup rakyat diperbaiki.
Mereka memperjuangkan kemerdekaa tanah air
 [6 markah]


(b) Terangkan perkembangan gerakan nasionalisme di  negara Indonesia   dan Burma.

                Nasionalisme di Indonesia

                Nasionalisme Tahap Pertama
·          Dipelopori oleh Raden Adjeng Kartini.
·          Beliau mahu mengubah nasib rakyat melalui pendidikan.
·          Beliau berusaha memajukan pendidikan kaum wanita.
·          Beliau menyedarkan masyarakat melalui karyanya “Habis Gelap Terbitlah Terang” dan  Penulisan Seorang Puteri Jawa”.
·          Karya itu mendedahkan kemunduran rakyat dan penindasan Belanda.
·          Perjuangan beliau menjadi inspirasi kepada pejuang-pejuang untuk menubuhkan persatuan yang tersusun.
·          Pertubuhan Muhammadiyah ditubuhkan.
·          Matlamat Muhammadiyah ialah untuk menyebarkan Islam sebenar serta menghindari ancaman agama Kristian
·          Muhammadiyah membina sekolah, klinik dan masjid.
   
                Nasionalisme Tahap Kedua
·          Dimulakan oleh Soekarno.
·          Beliau menubuhkan Parti Nasional Indonesia (PNI).
·          Parti politik radikal yang lain seperti Sarekat Islam (SI) dan Parti Komunis Indonesia (PKI) juga ditubuhkan.
·          Parti-parti politik ini menuntut kemerdekaan secara kekerasan.
·          PNI pimpinan Soekarno mendapat sokongan rakyat.
·          Parti tersebut berjaya mempengaruhi rakyat Indonesia.
·          Belanda menangkap pemimpin dan mengharamkan parti politik radikal.
 [6 markah]

Nasionalisme di Burma

Nasionalisme Tahap Pertama
·          Gerakan tahap pertama dipelopori oleh sami Buddha dan golongan elit berpendidikan Barat.
·          Sami Buddha menubuhkan Persatuan Belia Buddha.    
·          Persatuan ini mahu mengekalkan tradisi Buddha dan memajukan pendidikan rakyat Burma.                
·          Persatuan ini menggunakan isu kasut untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat.
·          Pemimpin persatuan itu menubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan-Kesatuan Burma yang lebih radikal.

Nasionalisme Tahap Kedua
·          Gerakan tahap kedua muncul apabila sami Buddha membantah Laporan Montagu-Chelsford yang menyatakan Burma belum bersedia untuk memerintah sendiri.
·          Mereka menubuhkan Majlis Am Sangha Sametggi yang dipimpin oleh Saya San.
·          Mereka mencetuskan pemberontakan.
·          Pelajar lancarkan revolusi untuk menuntut sebuah universiti
·          Pejuang kemerdekaan menubuhkan Liga Antipemisahan yang menentang pemisahan Burma daripada India.
·          Perlembagaan Burma diluluskan pada 1935 telah memberi peluang ke arah berkerajaan sendiri.
·          Golongan Thakin menubuhkan Parti Dobama Asiayone untuk menuntut kemerdekaan.
·          Dr. Ba Maw menang pilihan raya dan dilantik menjadi Perdana Menteri
[6 markah]

(c)  (i)      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah kuasa Barat menangani gerakan nasionalis radikal di Asia Tenggara ?

·          Menjatuhkan hukuman bunuh
Cth:  ke atas Jose Rizal dan Andres Bonifacio (Filipina), Nguyen Thai Hoc (IndoChina)
·          Menangkap dan memenjarakan
Cth:  ke atas Emilio Aguinaldo (Filipina), Soekarno (Indonesia)
·          Hanya membenarkan penubuhan parti politik bersifat sederhana sahaja
Cth : Kerajaan Amerika Syarikat membenarkan penubuhan parti politik sederhana di Filipina.
·          Penjajah mengharamkan parti politik radikal.
Cth : Belanda haramkan Parti Nasional Indonesia
·          Melarang pemerintah tempatan terlibat dalam politik
Cth : Penjajah Perancis melarang Maharaja Bao Dai di Vietnam melibatkan diri dalam politik.
·          Penjajah memberi peluang ke arah berkerajaan sendiri.
Cth;  Penjajah British meluluskan Perlembagaan Burma 1935 memberi peluang berkerajaan sendiri
Cth : Dr. Ba Maw memenangi pilihan raya dan dilantik menjadi Perdana Menteri Burma yang pertama.
Cth : Parti Nasional memenangi pilihan raya Filipina pada tahun 1907 menyebabkan Sergio Osmena mengetuai Dewan Perhimpunan.
 [4 markah]


      (ii)     Sebagai pemimpin gerakan nasionalisme, nyatakan usaha yang akan anda lakukan untuk memastikan gerakan nasionalisme yang lebih berkesan ?

·          Menyusun strategi yang terancang supaya gerakan lebih mantap
·          Menggunakan media untuk sebarkan idea nasionalisme kepada rakyat
·          Memilih pemimpin yang berilmu pengetahuan
·          Membuat tuntutan secara toleransi untuk elak pertumpahan darah
·          Mana-mana jawapan munasabah
 [4 markah]


SOALAN STRUKTUR (Model 3)

Jadual berikut berkaitan dengan gerakan nasionalisme di Thailand.

Tahap
Ciri Gerakan
Pertama
Menamatkan sistem beraja mutlak
Kedua
Mengurangkan pengaruh Cina


(a)   Sebutkan tokoh yang memimpin gerakan nasionalisme di Thailand.
[2 markah]

(b)   Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand ?
[2 markah]

(c)   Apakah langkah yang dilakukan oleh kerajaan Thailand untuk mengurangkan pengaruh ekonomi dan kebudayaan Cina di Thailand ?
[2 markah]


(d)   Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan gerakan nasionalisme di negara lain ?
 [2 markah]

(e)   Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada keistimewaan gerakan nasionalisme di negara Thailand ?
 [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (Model 3)

(a)  Sebutkan tokoh yang memimpin gerakan nasionalisme di Thailand.

·          Nai Pridi Panomyong
·          Phibul Songram
 [2 markah]

(b) Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand ?

·          Kerabat diraja menguasai politik di Thailand.
·          Rakyat tidak mahu sistem raja berkuasa mutlak.
·          Perkembangan sistem pendidikan Barat mendedahkan rakyat kepada fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan.
·          Kelemahan sistem pentadbiran.
·          Sikap raja yang boros.
 [2 markah]

(c)  Apakah langkah yang dilakukan oleh kerajaan Thailand untuk mengurangkan pengaruh ekonomi dan kebudayaan Cina di       Thailand ?

·          Phibul Songram meluluskan undang-undang yang menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi.
·          Menggalakkan orang Thai menceburi bidang perniagaan.
·          Menamatkan penerbitan akhbar Cina
·          Membubarkan sekolah Cina.
·          Beliau menukarkan nama negara Siam kepada Thailand (Tanah Bebas).
 [2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan gerakan nasionalisme di negara lain ?
        
·          Nasionalisme Thailand tidak bersifat antipenjajah.
·          Nasionalisme bertujuan untuk mengekalkan kemerdekaan negara Thailand.
·          Mereka menentang penguasaan politik oleh kerabat diraja.
·          Rakyat melancarkan revolusi untuk menamatkan sistem raja berkuasa mutlak.
·          Nasionalisme bertujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem pentadbiran.
·          Rakyat menentang sikap raja yang boros.
·          Rakyat tidak puas hati terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina.
·          Mereka mahu menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi.
·          Mereka mahu mewujudkan perpaduan kaum.
·          Mereka berusaha mendapatkan semula wilayah Siam di IndoChina dan Tanah Melayu.
·          Mana-mana jawapan munasabah.
 [2 markah]

(e)  Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada keistimewaan gerakan nasionalisme di negara Thailand ?
        
·          Kesedaran semangat kebangsaan bermula di peringkat pemerintah
·          Kita patut berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan negara
·          Kita hendak sanggup membuat perubahan ke arah yang lebih baik
·          Perpaduan memainkan peranan penting dalam sesuatu perjuangan
·          Kita hendaklah berusaha mewujudkan jati diri masyarakat
·          Mana-mana munasabah
 [2 markah]

Jangan bimbang ..... abezek sudah tau!
Antara perkara yang tidak boleh ditukar dengan wang ringgit – masa, kebahagiaan, kesihatan, kejayaan  dan ilmu pengetahuan.

Orang berilmu sifatnya merendah diri, orang yang jahil keras hatinya.

Buah cempedak di luar pagar
                Ambil galah tolong jolokkan
Kami budak baru belajar
                Kalau salah tolong tunjukkan.

TUNTUTLAH ILMU HINGGA KE LIANG LAHAD.

55 comments:

 1. Thankyou. Forgot to bring my reference book. hehe. Pray for me cikgu zack! for the upcoming SPM. berapa hari je lagi ni. Syukran jazilan :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. KABAR BAIK!!!

   Nama saya Lady Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu kepada Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran di muka, tetapi mereka adalah penipu , karena mereka kemudian akan meminta pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, jadi berhati-hatilah terhadap Perusahaan Pinjaman yang curang itu.

   Perusahaan pinjaman yang nyata dan sah, tidak akan menuntut pembayaran konstan dan mereka tidak akan menunda pemrosesan transfer pinjaman, jadi harap bijak.

   Beberapa bulan yang lalu saya tegang secara finansial dan putus asa, saya telah ditipu oleh beberapa pemberi pinjaman online, saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ms. Cynthia, yang meminjamkan saya pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa konstan pembayaran atau tekanan dan tingkat bunga hanya 2%.

   Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya terapkan dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

   Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik jika dia membantu saya dengan pinjaman, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres atau penipuan

   Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman apa pun, silakan hubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan atas karunia Allah, ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda mematuhi perintahnya.

   Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan memberi tahu saya tentang Ibu Cynthia, ini emailnya: arissetymin@gmail.com

   Yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran cicilan pinjaman saya yang akan saya kirim langsung ke rekening perusahaan setiap bulan.

   Sepatah kata cukup untuk orang bijak.

   Delete
  2. terima kasih yaa sudah membantuu

   Delete
 2. soalan spot tahun ni takde ke ?

  ReplyDelete
 3. soalan spot tahun ni takde ke ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ada..nasionalisme di thailand soalan sport spm kertas 2

   Delete
 4. terimakasih sudah berbagi disini cikgu :)
  Watch box office

  ReplyDelete
 5. assalammualaikum,saya nak tahu tentang soalan ini.

  apakah sebab kaitan penguasaan perancis di indochina dengan penguasaan british di tanah melayu?

  ReplyDelete
 6. assalammualaikum,saya nak tahu tentang soalan ini.

  apakah sebab kaitan penguasaan perancis di indochina dengan penguasaan british di tanah melayu?

  ReplyDelete
 7. sy nk tnya knapa gerakan nasionalisme di asia tenggara pada tahap kedua bersifat radikal

  ReplyDelete
 8. saya mohon izin untuk copy..tq

  ReplyDelete
 9. Tolong repon haha.
  Mengapakah pemimpin gerakan nasionalisme tahap pertama tidak berani menentang penjajah Barat.
  Tq

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. Apakah peranan parti nasionalisme di indonesia dalam gerakan nasionalisme di indonesia?

  ReplyDelete
 12. bandingkan perkembangan gerakan tahap pertama di filipina dengan perkembangan gerakan nasionalisme tahap pertama di thailand

  ReplyDelete
 13. Assalamualaikum Wr. Wb.

  WhatsApp Only::::{+33753893351}
  Email:::::::::{aditya.aulia139@gmail.com}
  {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan CREDIT UNION DAYA LESTARI via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  ReplyDelete
 14. Apakah tahun ini soalan spot pls tell tq

  ReplyDelete
 15. soalan spot tahun ni takde ke cg

  ReplyDelete
 16. gerakan nasionalisme pada tahap awal bersifat sederhana

  ReplyDelete
 17. Halo,
  nama saya Siti Aminah dari Indonesia, tolong saya sarankan semua orang di sini harus sangat berhati-hati, karena ada begitu banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah ditipu oleh 4 pemberi pinjaman yang berbeda, saya kehilangan banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang karena hutang.

  Saya hampir menyerah sampai saya meminta saran dari seorang teman yang memperkenalkan saya kepada pemberi pinjaman asli dan perusahaan yang sangat dapat diandalkan yaitu Bunda Alicia Radu yang mendapatkan pinjaman saya dari 800 juta rupiah Indonesia dalam waktu kurang dari 24 jam Tanpa tekanan dan tekanan suku bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut ketika memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta telah ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan sehingga saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Bunda Alicia Radu

  Saya ingin Anda mempercayai Bunda Alicia Radu dengan sepenuh hati karena ia sangat membantu dalam hidup saya dan kehidupan finansial saya. Anda harus menganggap diri Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui email: (aliciaradu260@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, Anda sangat bebas untuk menghubungi saya dan saya akan dengan senang hati menjawab Anda karena Anda juga dapat membantu orang lain setelah Anda menerima pinjaman Anda.

  ReplyDelete
 18. Nama saya Ny. Parwati Dudi, saya seorang wanita bisnis dari Indonesia. Saya kehilangan uang, tetapi Indonesia 20 juta rupiah karena pemberi pinjaman palsu, toko saya sudah tutup dan saya kehilangan harapan dalam hidup pada hari ini yang setia ketika saya pergi melalui internet. melihat kesaksian online tentang seorang teman yang mendapat pinjaman `dari Ny. Rebecca Walker. Saya diberitahu bahwa dia adalah ibu yang jujur, jadi saya mengajukan pinjaman 100 juta rupiah Indonesia dari ibu jadi setelah proses pinjaman, pinjaman saya dipindahkan ke rekening bank saya dan hari ini, saya punya toko saya menjalankan bisnis saya dan hari ini saya telah melunasi hutang saya, semua berkat Ibu Rebecca Walker dia adalah ibu yang baik Jadi saya berjanji untuk bersaksi dan membagikan kabar baik saya setiap hari dan Anda juga dapat menghubungi email ibu (rebeccawalker700@gmail.com)
   jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapat pinjaman dari Mother Rebecca Walker, Anda sangat bebas untuk menghubungi saya di nomor Whatsapp saya: +62 838-2119-1900
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (parwatidudi350@gmail.com)
   semoga Tuhan terus memberkatinya dan melindunginya karena dia adalah orang yang baik.
   email mothe: (rebeccawalker700@gmail.com)
   nomor Whatsapp saya: +62 838-2119-1900
   email saya: (parwatidudi350@gmail.com)

  ReplyDelete
 19. Halo,
  nama saya Siti Aminah dari Indonesia, tolong saya sarankan semua orang di sini harus sangat berhati-hati, karena ada begitu banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah ditipu oleh 4 pemberi pinjaman yang berbeda, saya kehilangan banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang karena hutang.

  Saya hampir menyerah sampai saya meminta saran dari seorang teman yang memperkenalkan saya kepada pemberi pinjaman asli dan perusahaan yang sangat dapat diandalkan yaitu Bunda Alicia Radu yang mendapatkan pinjaman saya dari 800 juta rupiah Indonesia dalam waktu kurang dari 24 jam Tanpa tekanan dan tekanan suku bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut ketika memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta telah ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan sehingga saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Bunda Alicia Radu

  Saya ingin Anda mempercayai Bunda Alicia Radu dengan sepenuh hati karena ia sangat membantu dalam hidup saya dan kehidupan finansial saya. Anda harus menganggap diri Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui email: (aliciaradu260@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, Anda sangat bebas untuk menghubungi saya dan saya akan dengan senang hati menjawab Anda karena Anda juga dapat membantu orang lain setelah Anda menerima pinjaman Anda.

  ReplyDelete
 20. Halo,
  Nama saya ROBBI dari Cirebon Jawa Barat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Alicia Radu karena membantu saya mendapatkan pinjaman yang baik setelah saya banyak menderita di tangan para pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa menawarkan saya pinjaman, saya Saya memerlukan pinjaman selama 3 tahun terakhir untuk memulai bisnis saya sendiri di kota Cirebon tempat saya tinggal dan saya jatuh ke tangan perusahaan palsu di Turki yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman. dan saya sangat Frustrasted karena saya kehilangan semua uang saya ke perusahaan palsu di Turki, karena saya berutang kepada bank saya dan teman-teman saya dan saya tidak punya seorangpun untuk menjalankan, sampai suatu hari setia bahwa seorang teman saya bernama Siti Aminah setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Bunda Alicia Radu, jadi saya harus menghubungi Siti Aminah dan dia mengatakan kepada saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi Bunda Alicia Radu bahwa dia adalah ibu yang baik dan saya harus mengumpulkan keberanian dan saya menghubungi Bunda Alicia Radu dan saya terkejut dengan pinjaman saya diproses dan disetujui dan dalam waktu 3 jam pinjaman saya dipindahkan ke akun saya dan saya sangat terkejut bahwa ini adalah keajaiban dan saya harus bersaksi tentang pekerjaan baik Bunda Alicia Radu
  jadi saya akan menyarankan semua orang yang membutuhkan pinjaman untuk menghubungi email Ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan bersaksi seperti yang telah saya lakukan dan Anda juga dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut tentang Bunda Alicia Radu email saya : (robbi5868@gmail.com) dan Anda masih dapat menghubungi Siti Aminah yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui email: (sitiaminah6749@gmail.com)
  semoga Tuhan terus memberkati dan mencintai ibu Alicia Radu untuk mengubah kehidupan finansial saya

  ReplyDelete
 21. kesaksian nyata dan kabar baik !!!

  Nama saya mohammad, saya baru saja menerima pinjaman saya dan telah dipindahkan ke rekening bank saya, beberapa hari yang lalu saya melamar ke Perusahaan Pinjaman Dangote melalui Lady Jane (Ladyjanealice@gmail.com), saya bertanya kepada Lady jane tentang persyaratan Dangote Loan Perusahaan dan wanita jane mengatakan kepada saya bahwa jika saya memiliki semua persyarataan bahwa pinjaman saya akan ditransfer kepada saya tanpa penundaan

  Dan percayalah sekarang karena pinjaman rp11milyar saya dengan tingkat bunga 2% untuk bisnis Tambang Batubara saya baru saja disetujui dan dipindahkan ke akun saya, ini adalah mimpi yang akan datang, saya berjanji kepada Lady jane bahwa saya akan mengatakan kepada dunia apakah ini benar? dan saya akan memberitahu dunia sekarang karena ini benar

  Anda tidak perlu membayar biayaa pendaftaran, biaya lisensi, mematuhi Perusahaan Pinjaman Dangote dan Anda akan mendapatkan pinjaman Anda

  untuk lebih jelasnya hubungi saya via email: mahammadismali234@gmail.com
  dan hubungi Dangote Loan Company untuk pinjaman Anda sekarang melalui email Dangotegrouploandepartment@gmail.com

  ReplyDelete
 22. Halo,
  nama saya Siti Aminah dari Indonesia, tolong saya sarankan semua orang di sini harus sangat berhati-hati, karena ada begitu banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah ditipu oleh 4 pemberi pinjaman yang berbeda, saya kehilangan banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang karena hutang.

  Saya hampir menyerah sampai saya meminta saran dari seorang teman yang memperkenalkan saya kepada pemberi pinjaman asli dan perusahaan yang sangat dapat diandalkan yaitu Bunda Alicia Radu yang mendapatkan pinjaman saya dari 800 juta rupiah Indonesia dalam waktu kurang dari 24 jam Tanpa tekanan dan tekanan suku bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut ketika memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta telah ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan sehingga saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Bunda Alicia Radu

  Saya ingin Anda mempercayai Bunda Alicia Radu dengan sepenuh hati karena ia sangat membantu dalam hidup saya dan kehidupan finansial saya. Anda harus menganggap diri Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui email: (aliciaradu260@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, Anda sangat bebas untuk menghubungi saya dan saya akan dengan senang hati menjawab Anda karena Anda juga dapat membantu orang lain setelah Anda menerima pinjaman Anda.

  ReplyDelete
 23. Halo, nama saya Victoria Alberto, korban penipuan di tangan pemberi pinjaman palsu. saya telah kehilangan sekitar Rp6.000.000, juta rupiah karena saya membutuhkan modal besar Rp300.000.000.000. Jutaan rupiah saya hampir mati, saya tidak punya tempat untuk pergi. bisnis saya hancur, dan dalam prosesnya saya kehilangan anak saya. Aku tidak tahan lagi dengan kejadian ini. suatu hari saya bertemu dengan teman lama saya yang memperkenalkan saya kepada seorang ibu yang baik, Ny. Olivia Daniel, yang akhirnya membantu saya mendapatkan pinjaman di sebuah perusahaan. ibu yang baik saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih, dan semoga Tuhan terus memberkati Anda. Saya juga suka menggunakan kesempatan ini untuk memberi saran kepada sesama orang Indonesia, bahwa ada banyak scammer di luar sana, jadi jika Anda memerlukan pinjaman, dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat, hanya mendaftar melalui Mrs Olivia Daniel melalui email: (oliviadaniel93@gmail.com ). Anda juga dapat menghubungi saya melalui email ini: (victoriaalberto78@gmail.com). jika Anda memiliki keraguan. tolong dia satu-satunya orang yang bisa diandalkan dan dapat dipercaya.
  Terima kasih.

  ReplyDelete
 24. Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY (ISKANDAR LENDERS) via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  e_mail:::[aditya.aulia139@gmail.com]
  [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
  WhatsApp:::[+44] 7480 729811[Chats Only]
  Telephone Number☎[+44] 7480 729811[Calls Only]
  BBM INVITE:::[D8980E0B]

  ReplyDelete
 25. KABAR BAIK !!! KABAR BAIK !!! KABAR BAIK!!!

  Halo semua, nama saya Mrs. Arya Theresia, saya dari Indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk membagikan kesaksian saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman dari MRS CHRISTY MORRIS LOAN FIRM karena begitu banyak pemberi pinjaman kredit palsu di sini di internet dan juga untuk memberi tahu Anda bahwa saya adalah korban penipu internet berkali-kali, jadi saya tidak kehilangan harapan sampai saya dirujuk oleh seorang teman ke pemberi pinjaman terpercaya bernama MRS. CHRISTY MORRIS yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp850.000,0000 dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan, saya sarankan CHRISTY MORRIS LOAN FIRM adalah yang terbaik dan saya berdoa Tuhan akan memberkati mereka dan menjaga bisnis mereka maju, Amin

  Jika Anda memerlukan bantuan tentang cara mendapatkan pinjaman, Anda dapat menghubungi saya melalui email: (aryatheresia750@gmail.com)

  Anda dapat menghubungi perusahaan secara langsung dengan pinjaman mereka
  Email: (christymorrisloanfirm@gmail.com)
  Terima kasih
  Arya Theresia

  ReplyDelete
 26. Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY (ISKANDAR LENDERS) via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  e_mail:::[aditya.aulia139@gmail.com]
  [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
  WhatsApp:::[+44] 7480 729811[Chats Only]
  Telephone Number☎[+44] 7480 729811[Calls Only]
  BBM INVITE:::[D8980E0B]

  ReplyDelete
 27. Halo,
  nama saya Siti Aminah dari Indonesia, tolong saya sarankan semua orang di sini harus sangat berhati-hati, karena ada begitu banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah ditipu oleh 4 pemberi pinjaman yang berbeda, saya kehilangan banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang karena hutang.

  Saya hampir menyerah sampai saya meminta saran dari seorang teman yang memperkenalkan saya kepada pemberi pinjaman asli dan perusahaan yang sangat dapat diandalkan yaitu Bunda Alicia Radu yang mendapatkan pinjaman saya dari 800 juta rupiah Indonesia dalam waktu kurang dari 24 jam Tanpa tekanan dan tekanan suku bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut ketika memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta telah ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan sehingga saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Bunda Alicia Radu

  Saya ingin Anda mempercayai Bunda Alicia Radu dengan sepenuh hati karena ia sangat membantu dalam hidup saya dan kehidupan finansial saya. Anda harus menganggap diri Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui email: (aliciaradu260@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, Anda sangat bebas untuk menghubungi saya dan saya akan dengan senang hati menjawab Anda karena Anda juga dapat membantu orang lain setelah Anda menerima pinjaman Anda.

  ReplyDelete
 28. Nama saya Susi dari Indonesia, saya sudah lama mencari pinjaman asli dan yang saya dapatkan hanyalah penipuan yang membuat saya mempercayai mereka dan pada akhirnya, mereka mengambil uang saya tanpa memberi saya pinjaman, semua harapan saya adalah hilang, saya menjadi bingung dan frustrasi, maka saya merasa sangat sulit untuk memberi makan keluarga saya, saya tidak pernah ingin ada hubungannya dengan pinjaman online lagi, jadi saya pergi untuk meminjam uang dari seorang teman, saya mengatakan kepadanya semua yang terjadi dan dia bilang dia bisa membantu saya, bahwa dia tahu pemberi pinjaman yang jujur ​​bernama Ny. Alicia Radu bahwa dia bisa membantu saya, bahwa dia baru saja mendapat pinjaman dari Ny. Alicia Radu, dia mengarahkan saya tentang cara melamar, saya lakukan seperti yang dia katakan, saya diterapkan, saya tidak pernah percaya tetapi saya mencoba dan yang paling mengejutkan saya mendapat pinjaman 300 juta rupiah, saya tidak percaya saya sangat terkejut ketika memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta telah ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan. Saya sangat senang dan saya berterima kasih kepada ALLAH, karena saya tidak percaya pemberi pinjaman jujur ​​seperti ini masih ada

  Jadi jika Anda membutuhkan pinjaman, hubungi email ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan dengan rahmat ALLAH Dia tidak akan mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman.

  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (susi85746@gmail.com) jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman dari Ibu Alicia Radu

  ReplyDelete
 29. Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY (ISKANDAR LENDERS) via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

  e_mail:::[aditya.aulia139@gmail.com]
  [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
  WhatsApp:::[+44] 7480 729811[Chats Only]
  Telephone Number☎[+44] 7480 729811[Calls Only]
  BBM INVITE:::[D8980E0B]

  ReplyDelete
 30. Halo semuanya, Nama saya Siska wibowo saya tinggal di Surabaya di Indonesia, saya seorang mahasiswa, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman untuk sangat berhati-hati karena ada banyak perusahaan pinjaman penipuan dan kejahatan di sini di internet , Sampai saya melihat posting Bapak Suryanto tentang Nyonya Esther Patrick dan saya menghubunginya melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Beberapa bulan yang lalu, saya putus asa untuk membantu biaya sekolah dan proyek saya tetapi tidak ada yang membantu dan ayah saya hanya dapat memperbaiki beberapa hal yang bahkan tidak cukup, jadi saya mencari pinjaman online tetapi scammed.

  Saya hampir tidak menyerah sampai saya mencari saran dari teman saya Pak Suryanto memanggil saya pemberi pinjaman yang sangat andal yang meminjamkan dengan pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp200.000.000 dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau tekanan dengan tingkat bunga rendah 2 %. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa nomor saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, segera saya menghubungi ibu melalui (estherpatrick83@gmail.com)

  Dan juga saya diberi pilihan apakah saya ingin cek kertas dikirim kepada saya melalui jasa kurir, tetapi saya mengatakan kepada mereka untuk mentransfer uang ke rekening bank saya, karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres atau penundaan.

  Yakin dan yakin bahwa ini asli karena saya memiliki semua bukti pemrosesan pinjaman ini termasuk kartu ID, dokumen perjanjian pinjaman, dan semua dokumen. Saya sangat mempercayai Madam ESTHER PATRICK dengan penghargaan dan kepercayaan perusahaan yang sepenuh hati karena dia benar-benar telah membantu hidup saya membayar proyek saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, silakan hubungi Madam melalui email: (estherpatrick83@gmail.com)

  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (siskawibowo71@gmail.com) jika Anda merasa kesulitan atau menginginkan prosedur untuk mendapatkan pinjaman

  Sekarang, yang saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman bulanan yang saya kirim langsung ke rekening bulanan Nyonya seperti yang diarahkan. Tuhan akan memberkati Nyonya ESTHER PATRICK untuk Segalanya. Saya bersyukur

  ReplyDelete
 31. Salam untuk semua Warga Negara Indonesia !!!
  perusahaan kami siap untuk mendengarkan perusahaan, perusahaan swasta dan individu yang tertarik untuk memperoleh pinjaman modal dan bentuk pinjaman lainnya untuk berbagai keperluan dengan tingkat bunga rendah dan durasi pinjaman yang terjangkau.
  Kami menggunakan platform iklan online perusahaan kami untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa kami menawarkan pinjaman kepada perusahaan swasta, perorangan, pemilik bisnis e.t.c dengan suku bunga rendah.

  Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa perusahaan pinjaman kami adalah organisasi pinjaman global yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman tunai yang dijamin cepat untuk individu dan perusahaan yang memenuhi syarat dengan tingkat bunga bersubsidi per tahun. Kami telah membantu sejumlah perusahaan swasta, perorangan dan organisasi yang telah menghadapi kesulitan keuangan secara global dan sedang mencari perusahaan pinjaman swasta yang andal.

  Saat Anda melamar bersama kami, Anda melamar dengan perusahaan tepercaya yang peduli dengan kebutuhan keuangan Anda dan perusahaan kami juga memberikan saran keuangan kepada pelanggan yang ingin meminjam pinjaman tentang cara berinvestasi dengan bijak dan pilihan bisnis untuk dijalani. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses dan proses perusahaan kami sangat mudah dan staf kami selalu siap untuk melayani Anda kapan saja dan kapan saja ..

  Datang ke kantor kami hari ini atau Anda dapat menghubungi kami melalui email Madam Bridget Cooper: cooperbridget22@gamil.com
  Anda juga dapat menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut

  Anda bisa mendapatkan pinjaman berikut dari kami;

  Pinjaman modal bisnis,
  Pinjaman pribadi,
  pinjaman perumahan,
  Pinjaman bebas hutang,
  Pinjaman pendidikan,
  pinjaman pendirian perusahaan,
  Pinjaman individu,
  Pinjaman perawatan kesehatan
  Pinjaman pertanian
  Pinjaman mobil

  Jangan ragu untuk Hubungi kami hari ini dan rasakan peluang perubahan kehidupan finansial yang ditawarkan perusahaan kami. Jadilah saksi penawaran kami hari ini sehingga Anda dapat memberi tahu orang lain yang membutuhkan pinjaman untuk juga mengalami kebebasan finansial yang Anda miliki.

  Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami melalui email: cooperbridget22@gamil.com
  Datang dan alami kebebasan finansial karena dengan perusahaan kami, pencarian Anda untuk perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan telah berakhir.

  ReplyDelete
 32. Nama saya Rafif Apriani, saya membaca sebuah kisah tentang bagaimana ibu Yanti Ari meminjam dari PINJAMAN KEPERCAYAAN GARANSI dengan bantuan perancang busana terkenal DIAN PELANGI. Dalam ceritanya dia menceritakan bagaimana dia kehilangan banyak uang (Rp28.000.000,00) kepada pemberi pinjaman yang buruk karena dia membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan usahanya.
   Dia juga menceritakan bagaimana dia menghubungi Dian Pelangi yang menginstruksikannya untuk menghubungi Nyonya Ana Micheal dari PINJAMAN KEPERCAYAAN dan itulah bagaimana dia meminjam pinjaman yang dia butuhkan untuk meningkatkan bisnisnya. Jadi saya melihat kisah ibu Yanti Ari dengan perinciannya, rincian Dian Pelangi dan Nyonya Ana Michael dari PINJAMAN KEPERCAYAAN yang mereka pinjam.

  Rincian Dian Pelangi :: email: (DIANPELANGIINDONESIA@GMAIL.COM)
  dia tinggal di Jakarta.
  Rincian Ibu Yanti Ari :: Nomor Teleponnya: +62 821-1644-0184
  Nomor Whatsapp: +62 821-1644-0184
  dia tinggal di Kota Medan, emailnya: ARIY6261@GMAIL.COM
  Dan akhirnya perusahaan pinjaman asli yang saya inginkan siapa pun yang membutuhkan pinjaman untuk menghubungi karena saya sekarang adalah saksi yang hidup dan semoga allah selalu memberkati hari saya menghubungi mereka.
  Nama perusahaan: PINJAMAN TRUST GUARNATY, alamat email: (ANAMICHAELGUARANTYTRUSTLOANS@GMAIL.COM)

  Ketika saya menghubungi ibu yanti, dia memberi tahu saya bagaimana dia meminjam dari Nyonya Ana Michael dari PINJAMAN KEPERCAYAAN GARANSI dan seluruh proses. Saya sangat senang mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa Nyonya Ana Michael dari PINJAMAN KEPERCAYAAN adalah yang terbaik dan paling dapat diandalkan.
  Anda dapat menghubungi saya untuk lebih jelasnya melalui email saya: rafifapriani@gmail.com
  Saya berharap orang-orang yang menginginkan pemberi pinjaman pinjaman yang andal melihat ini.

  ReplyDelete
 33. My name is Mrs Aisha Mohamed, am a Citizen Of Qatar.Have you been looking for a loan?Do you need an urgent personal loan or business loan?contact Dr James Eric Finance Home he help me with a loan of $42,000 some days ago after been scammed of $2,800 from a woman claiming to been a loan lender but i thank God today that i got my loan worth $42,000.Feel free to contact the company for a genuine financial service. Email:(financialserviceoffer876@gmail.com) call/whats-App Contact Number +918929509036

  ReplyDelete
 34. Nama saya Mrs. Effie Kustiyo email effiekustiyo@gmail.com dari jl panji 22 rt 5/4, malang, Indonesia. Saya adalah kesaksian sejati RIKA ANDERSON LOAN COMPANY sebagai salah satu orang paling bahagia di Indonesia saat ini dan saya mengatakan pada diri sendiri bahwa pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari situasi buruk kami, saya akan memberi tahu namanya kepada dunia dan saya sangat senang mengatakannya bahwa keluarga saya kembali dan bahagia selamanya karena saya mendapat hibah pinjaman sebesar Rp85.000.000 untuk memulai hidup saya karena saya adalah seorang ibu dengan 7 anak dan semuanya bergantung pada saya.

  ketika saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman Dari bank dan bank online menolak saya pinjaman mereka mengatakan bahwa pendapatan sangat rendah dan saya tidak memiliki jaminan untuk pinjaman jadi saya online dan semuanya menjadi lebih sulit karena mereka menipu uang saya dari saya dengan janji untuk membantu saya tetapi semua kebohongan.

  Saya bertemu dengan tiestimony di facebook dan di blog tentang Mother RIKA ANDERSON LOAN COMPANY beberapa kali dan saya bertanya-tanya apakah itu asli sehingga saya menghubungi beberapa penguji Mother Sabrinar Aditya di email sabrinaraditya59@gmail.com saya menghubungi Mother Maria Fadhlan di facebook dan email mariafadhlan@gmail.com dan saya juga menghubungi ibu Margaretha Asmaran di Facebook whatsapp dan email margarethaasmaran@gmail.com

  Saya akhirnya menghubungi CEO RIKA ANDERSON LOAN COMPANY di whatsapp dan saya merujuk ke email perusahaan

  Email: rikaandersonloancompany@gmail.com
  Layanan Pelanggan Whatsapp: +1 (323) 689-3663

  mengirimkan pinjaman yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, RIKA ANDERSON LOAN COMPANY di mana Juruselamat ALLAH dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir ini tidak mungkin karena pengalaman masa lalu dan janji-janji palsu tetapi saya terkejut, saya menerima pinjaman saya sebesar Rp85.000.000 dan saya akan menyarankan siapa pun yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi perusahaan, melalui email di: Email: rikaandersonloancompany@gmail.com
  Layanan Pelanggan Whatsapp: +1 (323) 689-3663 karena mereka adalah pemberi pinjaman yang paling memahami dan baik. Jika Anda membutuhkan pinjaman atau cara mendapatkan pinjaman asli, perusahaan Rika Anderson dapat membantu Anda.

  ReplyDelete
 35. terima kasih dan sangat membantu memehami tentang nasionalisme di asia tenggara.

  ReplyDelete
 36. Nama saya Dian Pelangi dari Jakarta di Indonesia, saya seorang pereka fesyen dan saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu semua orang agar berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di internet, begitu banyak pemberi pinjaman di sini adalah penipu dan mereka ada di sini. menipu anda dengan wang susah payah anda, saya memohon pinjaman untuk sekitar Rp900,000,000 wanita di Malaysia dan saya kehilangan sekitar 29 juta tanpa mengambil pinjaman, saya membayar hampir 29 juta namun saya tidak mendapat pinjaman dan perniagaan saya adalah mengenai terhempas kerana hutang.

  Semasa saya mencari syarikat pinjaman peribadi yang boleh dipercayai, saya melihat iklan dalam talian yang lain dan nama syarikat itu adalah SYARIKAT PINJAMAN DUNIA. Saya kehilangan 15 juta dengan mereka dan sehingga hari ini, saya tidak pernah menerima pinjaman yang saya cadangkan.

  Ya Tuhan, rakan-rakan saya yang memohon pinjaman juga menerima pinjaman tersebut, memperkenalkan saya kepada syarikat yang boleh dipercayai di mana Puan Christabel bekerja sebagai pengurus cawangan, dan saya memohon pinjaman sebanyak Rp900,000,000 dan mereka meminta bukti saya, dan setelah itu mereka selesai mengesahkan butir-butir saya, pinjaman itu diluluskan untuk saya dan saya fikir ia hanya gurauan, dan mungkin ini adalah salah satu penipuan yang menyebabkan saya kehilangan wang, tetapi saya terpana. Apabila saya mendapat pinjaman kurang dari 6 jam dengan kadar faedah rendah 2% tanpa cagaran

  Saya sangat gembira kerana Tuhan menggunakan rakan saya yang menghubungi mereka dan memperkenalkan saya kepada mereka dan kerana saya berjaya menjadikan perniagaan saya melambung tinggi dan cair dan sekarang perniagaan saya terbang tinggi di Indonesia dan tidak ada yang akan mengatakannya. tahu mengenai syarikat fesyen.

  Oleh itu, saya mengesyorkan agar semua orang yang tinggal di Indonesia dan negara lain yang memerlukan pinjaman untuk satu tujuan atau tujuan lain untuk dihubungi
  ibu christabel melalui e-mel: christabelloancompany@gmail.com

  Anda juga boleh menghubungi saya di e-mel saya: (lianmeylady@gmail.com) dan Sety memperkenalkan dan bercakap mengenai christabel, dia juga mendapat pinjaman baru dari christabel, anda juga dapat menghubunginya melalui e-melnya: permatabudiwati@gmail.com Sekarang, semua siapa yang akan saya lakukan adalah berusaha memenuhi pembayaran pinjaman yang saya hantar terus ke akaun mereka setiap bulan.

  Satu perkataan untuk orang bijak sudah cukup

  Terima kasih sekali lagi kerana membaca kesaksian saya, dan semoga Tuhan terus memberkati kita dan memberi kita umur panjang dan kehidupan yang sejahtera dan semoga Tuhan melakukan pekerjaan baik yang sama dalam hidup anda.
  Ibu yang baik Christabel Missan WhatApp nombor +15614916019

  ReplyDelete