Tuesday 25 October 2011

TAJUK PERSEDIAAN SEJARAH KERTAS 1 SPM

PERSEDIAAN TAJUK SOALAN OBJEKTIF
SEJARAH KERTAS 1 SPM 2011

Soalan objektif selalu dibentuk berasaskan subtopik dalam Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM.
Antara subtopik popular yang menjadi tumpuan soalan objektif Sejarah SPM adalah sebagaimana yang ambo paparkan.
Jangan bimbang.... abezek sudah tau ...

SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN EMPAT

BAB 1 : TAMADUN AWAL MANUSIA
·         Proses pembinaan tamadun
·         Undang-Undang Hammurabi
·         Sumbangan tamadun Mesir Purba
·         Pembinaan bandar terancang di Lembah Indus
·         Ciri dan peranan tulisan dalam tamadun Hwang Ho

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN
·         Demokrasi di Yunani
·         Ciri republik di Rom
·         Falsafah Legalisme dalam tamadun China
·         Peranan Shih Huang Ti
·         Pendidikan dalam tamadun China

BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA
·         Faktor kemajuan pertanian kerajaan Angkor
·         Jenis dan fungsi pelabuhan maritim
·         Faktor kemajuan Kedah Tua

BAB 4 : ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
·         Nabi Muhammad s.a.w. mendapat gelaran al-Amin
·         Penerimaan Islam
·         Pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w.
·         Cara penentangan terhadap dakwah islamiah

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
·         Perjanjian Aqabah 1 dan 2
·         Sebab dan tujuan hijrah
·         Peperangan dalam Islam
·         Kepentingan pembukaan kota Makkah

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
·         Kaedah pemilihan Khalifah
·         Pembaharuan Khalifah Umar all-Khattab
·         Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan
·         Kesn pertembungan tamadun

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA
·         Peranan Samudera-Pasai sebagai pusat kebudayaan Islam
·         Peranan pedagang menyebarkan Islam
·         Kesan kedatangan Islam terhadap perundangan

BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA
·         Perbezaan Adat Temenggung dengan Adat Perpatih
·         Pengaruh Islam terhadap kesenian orang Melayu
·         Pengaruh Islam dalam amalan protokol

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH
·         Ciri feudalisme
·         Kemajuan semasa Revolusi Perindustrian
·         Syarat Perjanjian Tordisellas
·         Sebab imperialisme Barat di Asia

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA KEPADA NEGARA
·         Ekonomi dagangan
·         Kemerosotan harga getah
·         Penguasan Barat dalam perlombongan
·         Kandungan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913

SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN LIMA

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
·         Ciri birokrasi Barat
·         Peranan encomiendero di Filipina
·         Pentadbiran Union Indochinoise di IndoChina
·         Kesan birokrasi di Thailand
·         Faktor nasionalisme di Indonesia
·         Ciri nasionalisme tahap 1 dan tahap 2
·         Peranan Raden Adjeng Kartini

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
·         Faktor imperialisme Barat di Tanah Melayu
·         Penentangan Dol Said
·         Penentangan Haji Abdul Rahman Limbong
·         Matlamat perjuangan Kaum Muda
·         Mesej dalam novel Melayu

BAB 3 : KESEDARAN TENTANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
·         Ciri Kesultanan Melayu Melaka
·         Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor
·         Pembinaan negara bangsa Jerman

BAB 4 : ASAS PEMBINAAN NEGARA BANGSA MALAYSIA
·         Sebab pengenalan Malayan Union
·         Cara menentang Malayan Union
·         Faktor pembentukan PTM 1948
·         Sebab penentangan di Sarawak

BAB 5 : KEMUNCULAN NEGARA BERDAULAT
·         Kepentingan Sistem Ahli
·         Peranan Suruhanjaya Reid

BAB 6 : PEMBENTUKAN MALAYSIA
·         Faktor pembentukan Malaysia
·         Perkara 20 dalam Akta Malaysia
·         Perjanjian Malaysia 1957

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA SELEPAS MERDEKA
·         Kaedah meminda perlembagaan
·         Syarat menjadi calon pilihan raya
·         Lambang Jata Negara

BAB 8 : PEMBANGUAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN
·         Peranan FELDA
·         Matlamat Buku Merah
·         Dasar Penswastaan
·         Matlamat Rukun Negara
·         Sukan untuk perpaduan

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASMA ANTARABANGSA
·         Kesan Perang Dunia Pertama
·         Peristiwa Perang Dunia Kedua
·         Kesan Perang Dunia Kedua
·         Dasr luar Malaysia tahap ketiga
·         Asas penggubalan dasar luar Malaysia
·         Faedah menjadi anggota Komanwel
·         Ciri Negara Selatan
·         Kerjasama ASEAN

Semoga demo buleh buat persediaan dengan baik.
Abezek sentiasa akan membantu.
Jangan bimbang ... abezek sudah tau...

No comments:

Post a Comment