Monday 3 October 2011

TAJUK PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN EMPAT

TAJUK PERSEDIAAN
SEJARAH KERTAS 2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN EMPAT


BAB 1
MAKSUD DAN CIRI TAMADUN

·         Maksud tamadun mengikut orientalis Barat dan sejarawan Islam
·         Ciri-ciri tamadun manusia
·         Sebab tamadun terbina di lembah sungai
·         Susun lapis masyarakat bertamadun
·         Kepentingan pengkhususan kerja


BAB 1
TAMADUN INDUS

·         Proses pembentukan tamadun indus
·         Susun lapis masyarakat lembah Indus
·         Sebab golongan bawahan patuh kpd pendeta
·         Ciri bandar Mahenjo-Daro dan Harappa
·         Sebab berjaya bina bandar terancang
·         Sumbangan tamadun Indus


BAB 2
PENINGKATAN EKONOMI & PENDIDIKAN

·         Sebab Yunani tumpukan perdagangan
·         Faktor kepesatan perdagangan dlm tamadun India
·         Kemajuan pertanian dalam tamadun China
·         Falsafah pendidikan Athens dan Sparta
·         Kesan peningkatan pendidikan di Rom
·         Perkembangan pendidikan agama Hindu dan Buddha di India pada Zaman Vedik
·         Pendidikan awam dalam tamadun China


BAB 3
KERAJAAN AGRARIA DAN MARITIM

·         Ciri kerajaan agraria
·         Sebab kerajaan agraria (Angkor) maju dalam pertanian
·         Jenis pelabuhan dalam kerajaan maritim
·         Faktor kegemilangan kerajaan Srivijaya
·         Sebab kerajaan maritim dan kerajaan agraria saling bergantung antara satu sama lain


BAB 3
PENGARUH HINDU DAN BUDDHA DI ASIA TENGGARA

·         Cara penyebaran agama Hindu & Buddha di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap pemerintahan beraja
·         Ciri binaan Angkor Wat dan Borubudur
·         Peranan candi
·         Kegunaan bahasa Sanskrit
·         Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesusasteraan


BAB 4
PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH

·         Cara menyebarkan Islam di Makkah
·         Sebab Islam mudah diterima
·         Cara ornag Quraisy menghalang dakwah
·         Sebab orang Quraisy menentang dakwah Islamiyah
·         Usaha nabi Muhammad mengatasi penentangan orang Quraisy


BAB 5
HIJRAH

·         Pengertian Hijrah
·         Sebab dan tujuan hijrah
·         Peristiwa yang membawa kepada hijrah
·         Kepentingan hijrah


BAB 5
PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH

·         Faktor pembukaan semula kota Makkah
·         Peristiwa penawanan kota Makkah
·         Sebab kota Makkah dapat ditawan dengan mudah
·         Kepentingan pembukaan semula kota Makkah


BAB 6
KHULAFA AR-RASYIDIN

·         Maksud khalifah
·         Syarat menjadi Khalifah
·         Cara perlantikan Khalifah ar-Rasyidin
·         Tugas Khalifah
·         Sumbangan Khulafa ar-Rasyidin
(Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali) terhadap perkembangan Islam


BAB 6
KERAJAAN BANI UMAIYAH

·         Pengasasan kerajaan Bani Umaiyah
·         Sebab pusat pentadbiran kerajaan Bani Umaiyah berpindah dari Damsyik ke Cordova
·         Pembaharuan kerajaan Bani Umaiyah dalam pentadbiran
·         Kemajuan ekonomi kerajaan Bani Umaiyah
·         Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang sosial dan pendidikan


BAB 7
PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA

·         Cara pedagang menyebarkan Islam
·         Peranan raja dan pembesar dalam menyebarkan Islam
·         Cara kerajaan Islam menyebarkan Islam
·         Peranan pusat kebudayaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan mubaligh menyebarkan Islam


BAB 8
PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

·         Maksud pendidikan tidak formal
·         Cara masyarakat Melayu menyampaikan pendidikan tidak formal
·         Perkara yang ditekankan dalam pendidikan tidak formal
·         Istitusi pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional
·         Peranan istana sebagai pusat pendidikan formal
·         Pelaksanaan sistem pondok dan madrasah


BAB 8
PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

Sebab orang Melayu menceburi perdagangan selepas kedatangan Islam
Faktor kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan
Jenis mata wang yang digunakan di Melaka
Pelaksanaan Cukai Tetap dan Cukai Diraja


BAB 9
ZAMAN GELAP DI EROPAH

·         Maksud Zaman Gelap
·         Ciri politik pada Zaman Gelap
·         Ciri ekonomi pada Zaman Gelap
·         Ciri sosial pada Zaman Gelap
·         Perubahan yang berlaku pada penghujung Zaman Gelap


BAB 9
REVOLUSI PERTANIAN DAN PERINDUSTRIAN

·         Sistem pemilikan tanah di Britain sebelum Revolusi Pertanian
·         Faktor berlakunya Revolusi Pertanian
·         Sumbangan Revolusi Pertanian kepada tercetusnya Revolusi Perindustrian
·         Kesan Revolusi Pertanian kepada Britain

BAB 10
PENGGUNAAN BURUH LUAR

·         Cara kemasukan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu
·         Faktor yang mendorong buruh Cina dan India datang ke Tanah Melayu
·         Kesan peningkatan jumlah imigran
·         Langkah memupuk perpaduan kaum selepas penjajahan British


BAB 10
DASAR BRITISH TERHADAP PERTANIAN DI TANAH MELAYU

·         Dasar pemilikan tanah di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah
·         Sebab British memperkenalkan peraturan tanah seperti di Barat
·         Kandungan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913
·         Sebab British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu
·         Kandungan Enakmen Tanah padi 1917
·         Sebab British menggubal Enakmen Tanah Padi
·         Kandungan Land Order di Sarawak
·         Sebab British memperkenalkan Land Order
·         Sebab British tidak membenarkan orang Melayu menanam getah
·         Langkah yang dilaksanakan oleh British untuk menghalang orang Melayu menanam getah


BAB 10
PEMBANDARAN DI TANAH MELAYU

·         Maksud pembandaran
·         Faktor yang membantu proses pembandaran
·         Peranan bandar baru
·         Sebab pembandaran tidak seimbang antara pantai barat dengan pantai timur
·         Langkah untuk mewujudkan pembandaran yang seimbang


Kalu sempat kawe akan berikan skema jawapan tajuk-tajuk di atas. Tapi kawe agak sibuk sikit la ni... Dok gala budak nak ambik SPM yang dah dekat ni.

Tapi, jangan bimbang .... Abezek sudah tau ....

No comments:

Post a Comment