Thursday 4 August 2011

RAMALAN SEJARAH SPM 2011 - PENINGKATAN TAMADUN

TEMA 7 : PENINGKATAN TAMADUN
                 (PENINGKATAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN)


SOALAN STRUKTUR

(a)       Apakah punca yang menyebabkan hampir semua negara kota di Yunani       
            memberikan tumpuan kepada kegiatan perdagangan ?
[2 markah]

(b)       Berikan dua faktor yang membolehkan tamadun India mencapai kemajuan dalam 
            bidang perdagangan.
[2 markah]

(c)        Nyatakan kemajuan yang dicapai oleh tamadun China dalam bidang   pertanian.
[2 markah]

(d)       Bagaimanakah sistem pendidikan awam dilaksanakan dalam tamadun          China ?
[2 markah]

(e)       Pendidikan di India pada Zaman Vedik memberikan penekanan kepada      
            pendidikan agama. Pada pendapat anda, mengapakah kita juga perlu berbuat
            demikian ?
[2 markah]


JAWAPAN

(a)       Punca Yang Menyebabkan Hampir Semua Negara Kota Di Yunani       
            Memberikan Tumpuan Kepada Kegiatan Perdagangan

·        Muka bumi Yunani bergunung-ganang

 • Tanahnya tidak sesuai untuk pertanian
 • Kekurangan bekalan makanan
 • Perlu mendapatkan bekalan makanan dari luar
 • Wujudnya perdagangan dengan luar
 • Menguasai jalan laut
 • Kemunculan Athens sebagai pusat pengumpulan barangan dari Timur
 • Memiliki pelabuhan yang baik


(b)       Faktor Yang Membolehkan Tamadun India Mencapai Kemajuan Dalam Bidang
            Perdagangan

 • Hubungan perdagangan dengan luar
 • Kemunculan pusat perdagangan
 • Bekalan dagangan yang banyak
 • Terdapat pelabuhan
 • Terdapat persatuan perdagangan dan perusahaan (stresthin).
 • Pelaksanaan undang-undang yang menggalakkan perdagangan
 • Penggunaan mata wang
 • Kepesatan perusahaan membuat barangan
 • Pelaksanaan sistem cukai


(c)       Kemajuan Tamadun China Dalam Bidang Pertanian

 • Penggunaan tenggala
 • Penggunaan batas
 • Penggunaan kolar kuda
 • Penciptaan alat kegunaan pertanian
 • Pengenalan teknik tanaman bergilir
 • Pengenalan sistem teres
 • Pembinaan terusan


 (d)      Pelaksanaan Sistem Pendidikan Awam Dalam Tamadun China

·        Dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu peringkat rendah, peringkat menengah dan peringkat tinggi
·        Pendidikan peringkat rendah belajar mengenal dan menghafal tulisan ideogram serta menghafal buah buku suci
·        Pendidikan peringkat menengah belajar menulis karangan dan mempelajari sastera
·        Pendidikan peringkat tinggi belajar menterjemah buku suci.
·        Dikehendaki lulus peperiksaan awam


(e)       Sebab Kita Perlu Memberikan Penekanan Kepada Pendidikan Agama

 • Melahirkan masyarakat yang bermoral
 • Menjaga keharmonian masyarakat
 • Melahirkan masyarakat yang mematuhi agama
 • Membolehkan masyarakat mengamalkan nilai moral yang baik
 • Sebagai persediaan menghadapi kematian
 • Membentuk masyarakat yang patuh kepada Tuhan
 • Mewujudkan masyarakat yang beragama
 • Mana-mana jawapan munasabahSOALAN STRUKTUR

(a)       Apakah prinsip yang ditekankan dalam falsafah pendidikan Athens ?
[1 markah]

(b)       Mengapakah pendidikan Sparta lebih menekankan kepada bidang  ketenteraan ?
[2 markah]

(c)        Nyatakan kejayaan yang dicapai oleh tamadun Rom hasil daripada penekanannya
            terhadap ilmu yang praktikal.
[2 markah]

(d)       Bagaimanakah tahap peperiksaan awam berikut dilaksanakan dalam  tamadun
           China ?
            i.   Tahap pertama (Hsiu Tai)
            ii.  Tahap kedua (Chun Jen)
            iii. Tahap ketiga (Chin Shih)
 [3 markah]

(e)       Berikan cadangan anda, apakah langkah yang boleh dilaksanakan untuk      
            meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita ?
[2 markah]


JAWAPAN

(a)       Prinsip Yang Ditekankan Dalam Falsafah Pendidikan Athens

·        Melahirkan manusia yang seimbang dari segi rohani dan jasmani
·        Melahirkan manusia cemerlang
·        Melahirkan manusia yang dapat memberi sumbangan kepada negara
·        Mementingkan kemahiran semua aspek


(b)       Sebab pendidikan Sparta lebih menekankan kepada bidang  ketenteraan

·        Melahirkan tentera yang gagah
·        Melahirkan tentera yang berani
·        Melahirkan tentera yang mahir menggunakan senjata
·        Melahirkan masyarakat yang setia kepada negara
·        Melahirkan masyarakat yang sanggup mempertahankan negara


(c)       Kejayaan Tamadun Rom Hasil Daripada Penekanannya Terhadap Ilmu Yang
            Praktikal

·        Munculnya sekolah-sekolah falsafah
·        Berkembangnya bidang falsafah
·        Athens menjadi pusat cendekiawan
·        Lahirnya sejarawan
·        Lahirnya pemikir-pemikir dalam bidang sains dan teknologi
·        Banyak infrastruktur awam dibina
·        Masyarakat hidup sejahtera
·        Lahir ramai jurutera


(d)       Pelaksanaan Peperiksaan Awam Dalam Tamadun China
           
            i.   Tahap pertama (Hsiu Tai)

 • Dijalankan di peringkat daerah
 • Layak menjadi pegawai kerajaan
 • Diadakan dua kali dalam tiga tahun.
 • Dikendalikan dengan ketat.
 • Calon ditempatkan di dalam bilik selama tiga hari untuk  menjawab


                ii.  Tahap kedua (Chun Jen)

 • Dijalankan di ibu kota daerah
 • Lulusan tahap kedua layak mengambil peperiksaan tahap ketiga
 • Diadakan tiga tahun sekali
 • Peperiksaan awam dikendalikan dengan ketat.
 • Calon ditempatkan di dalam bilik selama tiga hari untuk  menjawab.


                iii. Tahap ketiga (Chin Shih)

 • Peperiksaan tahap ketiga dijalankan di istana di hadapan maharaja
 • Lulusan tahap ketiga layak menjadi pendidik
 • Diadakan tiga tahun sekali.
 • Peperiksaan awam dikendalikan dengan ketat.
 • Calon ditempatkan di dalam bilik selama tiga hari untuk  menjawab.


(e)       Langkah Meningkatkan Kualiti Pendidikan

 • Pendidikan bermula pada usia enam tahun
 • Penekanan kepada semua aspek kemahiran
 • Menekankan aspek kemahiran
 • Meningkatkan latihan praktikal
 • Menambahkan bilangan pusat pengajian tinggi
 • Meningkatkan kemahiran guru
 • Mana-mana jawapan munasabah


SOALAN ESEI

           
(a)       Huraikan faktor yang membantu perkembangan kegiatan perdagangan dalam tamadun
            India.
[10 markah]
           
(b)       Jelaskan ciri pendidikan agama dalam tamadun India pada Zaman Vedik.
[6 markah]

(c)        Pada pendapat anda, mengapakah sesebuah negara perlu memberikan            
            penekanan kepada  pembangunan pendidikan ?
[4 markah]

JAWAPAN
           
(a)       Faktor Perkembangan Kegiatan Perdagangan Dalam Tamadun India

 • Kemunculan pusat perdagangan
 • Menghasilkan senjata, gading gajah, emas, belian dan mutiara
 • Contohnya Anga, Kalinga dan Karusa

 • Mengadakan hubungan dengan negara luar
 • Contohnya hubungan dengan Macedonia, Sri Lanka, rantau Asia Tengah dan Asia Tenggara

 • Mempunyai pelabuhan
 • menghubungkan India dengan negara luar
 • Contohnya Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul,     Kalyan dan Cambay

 • Kewujudan persatuan perdagangan dan perusahaan (Stresthin)
 • Wujud di setiap bandar
 • Persatuan itu mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja.
 • Contohnya persatuan untuk tukang kayu, tukang logam, tukang kulit

 • Pelaksanaan undang-undang
 • Undang-undang diawasi oleh raja

 • Penggunaan mata wang
 • sebagai medium jual beli
 • Contohnya wang emas

 • Perkembangan perusahaan
 • Berpusat di Benares dan Bengal
 • Contohnya perusahaan berasaskan barangan emas, mutiara dan batu permata

 • Pelaksanaan sistem cukai
 • Dikenakan kepada pelbagai jenis hasil perdagangan
 • Contohnya cukai hasil pertanian dan cukai hasil buah-buahan


(b)       Ciri Pendidikan Agama Pada Zaman Vedik

 • Mementingkan ilmu keagamaan
 • Berteraskan agama Hindu
 • Didominasi oleh kaum lelaki
 • Wanita tidak berpeluang menerima pendidikan
 • Mempelajari kitab Veda
 • Menggunakan pengantar Bahasa Sanskrit
 • Menggunakan kaedah hafalan
 • Bertujuan menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
 • Mempelajari hukum agama
 • Pendidikan diberikan di istana dan di rumah


(c)       Sebab Sesebuah Negara Perlu Memberikan Penekanan
            Kepada  Pembangunan Pendidikan

 • Melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan
 • Melahirkan manusia berkemahiran tinggi
 • Melahirkan masyarakat berakhlak mulia
 • Melahirkan masyarakat yang boleh membuat keputusan yang tepat
 • Melahirkan manusia yang patuh kepada agama / beriman
 • Melahirkan masyarakat yang adil
 • Mana-mana jawapan munasabah

5 comments:

 1. Nak tanya??
  Adakah sistem pendidikan di Yunani sesuai dilaksanakan di negara Malaysia...

  ReplyDelete
  Replies
  1. saya rasa x kot sebab..uhh..Idk lah what to say but SORRY TwT

   Delete
 2. Tq for sharing ilmu

  ReplyDelete