Wednesday 3 August 2011

RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2011 - TEMA 9

TEMA 9 SEJARAH SPM

Tema 9 menawarkan dua bab iaitu Bab 9 dan Bab 10 Tingkatan Empat. Lazimnya pada setiap tahun, satu soalan ditawarkan daripada tema ini untuk peperiksaan Sejarah Kertas 2 SPM. Peperiksaan SPM 2010 menawarkan soalan daripada Bab 9. Peperiksaan SPM 2011 memberikan kebarangkalian yang lebih tinggi kepada Bab 10. Walau bagaimanapun anda tidak boleh menidakkan tajuk-tajuk daripada Bab 9. Antara tajuk yang hangat daripada Tema 9 ialah :

Bab 10 : Dasar British Terhadap Pertanian

 • Dasar pemilikan tanah di Tanah Melayu sebelum penjajahan British
 • Sebab British memperkenalkan peraturan tanah berdasarkan undang-undang Barat
 • Kandungan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913
 • Kandungan Enakmen Tanah Padi 1917
 • Usaha pihak British menyekat orang Melayu menanam getah
 • Langkah menggalakkan orang Melayu menanam padi

Bab 10 : Kesan Dasar Ekonomi British (Pembandaran)

 • Maksud pembandaran
 • Faktor yang mendorong proses pembandaran
 • Fungsi bandar baru di Tanah Melayu
 • Sebab pembandaran di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu lebih pesat
 • Langkah mewujudkan pembandaran seimbang

Bab 9 : Hubungan Pekerja – Majikan Semasa Revolusi Perindustrian

 • Maksud dan tujuan Pergerakan Luddite di Britain
 • Usaha yang dilakukan untuk menghalang pekerja menubuhkan kesatuan sekerja
 • Bentuk penindasan majikan terhadap pekerja
 • Kandungan Akta Kilang dan Akta Sepuluh Jam
 • Usaha yang dilaksanakan untuk membela nasib pekerja di Britain
 • Sebab pekerja perlu mendapat pembelaan

No comments:

Post a Comment