Wednesday 10 August 2011

RAMALAN SEJARAH SPM 2011 - PENGARUH HINDU-BUDDHA

BAB 3 : PENGARUH HINDU DAN BUDDHA DI ASIA TENGGARA


Jelastkan cara kedatangan pengaruh agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara

 • Disebarkan oleh Ksyatria (tentera)
 • Disebarkan melalui penaklukan
 • Disebarkan oleh Vaisya (pedagang)
 • Disebarkan sambil berdagang
 • Disebarkan oleh golongan Brahmin atau pendeta
 • Disebarkan oleh pemerintah
 • Diterapkan dalam pemerintahan
 • Diterapkan dalam kesenian dan kesusasteraan
 • Disebarkan oleh pedagang tempatan
 • Mengambil aspek kebudayaan India dan menyesuaikannya dengan budaya tempatan untuk diamalkan


Nyatakan ciri sistem pemerintahan beraja di Asia Tenggara yang menerima pengaruh agama Hindu dan Buddha.

 • Meniru sistem beraja di India
 • Menggunakan gelaran raja
 • Raja di puncak pemerintahan
 • Raja dibantu golongan bangsawan dan pembesar
 • Raja berkuasa mutlak
 • Raja berkuasa dalam semua bidang
 • Perintah raja menjadi undang-undang
 • Perintah raja wajib dilaksanakan
 • Melanggar titah raja adalah derhaka
 • Raja dianggap bayangan tuhan
 • Raja adalah dewaraja
 • Raja mempunyai kesaktian
 • Adat istiadat diwujudkan untuk mengukuhkan kedaulatan raja


Senaraikan fungsi candi dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

 • Tempat ibadat
 • Tempat menyimpan abu jenazah raja
 • Tempat menyimpan patung dewa utama
 • Menjadi lambang kehebatan pemerintah
 • Menjadi lambang keagungan kerajaan
 • Menjadi lambang kekayaan kerajaan
·         Melambangkan orde kosmos


Apakah keunikan seni bina candi Angkor Wat yang menerima pengaruh agama Hindu.

 • Terdapat tempat pemujaan di tengah-tengah
 • Tempat pemujaan ber bentuk teres bertingkat empat
 • Setiap sudut mempunyai menara
 • Di kelilingi tembok
 • Dinding tembok diukir cerita epik Ramayana dan Mahabharata


Terangkan unsur agama Buddha Mahayana yang terserlah melalui binaan candi Borobudur di Jawa Tengah.

 • Dibina tiga tingkat
 • Setiap tingkat melambangkan kehidupan dalam ajaran Buddha - sila, samadhi dan panna.
 • Mempunyai lapan teres
 • yang melambangkan Jalan Mulia Lapan Lapis.
 • Tingkat pertama mempunyai tiga teres
 • Yang melambangkan 3 Jalan Mulia iaitu “berusaha dengan benar”, “membuat pertimbangan dengan benar” dan “memberi tumpuan dengan benar”.
 • Tingkat kedua mempunyai tiga teres
 • Yang melambangkan 3 Jalan Mulia iaitu “bertindak dengan benar”, “bercakap dengan benar” dan “mengamalkan cara hidup yang benar”.
 • Tingkat ketiga mempunyai dua teres
 • yang melambangkan 2 Jalan Mulia iaitu  “memahami dengan benar” dan “ berfikir dengan benar”.
 • Setiap tingkat terdapat stupa dan patung Buddha
 • Terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama Buddha


Nyatakan kegunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal.

·      Menulis batu bersurat

 • Menulis kitab-kitab agama Hindu dan Buddha.
 • Mendalami ajaran agama Hindu dan Buddha

·     Menulis kesusasteraan

·     Mempelajari ilmu

 • Menulis hal-hal agama
 • Mencatat doa
 • Mencatat salasilah raja
 • Merekod urusan pentadbiran
 • Menjalinkan hubungan diplomatik

Sebutkan perkataan Melayu yang mengalami penyesuaian daripada bahasa Sanskrit.

·     Dosa

 • Duka daripada perkataan dukkha
 • Derhaka
 • Manusia
 • Pahala
 • Rupa
 • Sengsara


Nyatakan pengaruh epik Hindu dan Buddha yang terdapat dalam kesusasteraan di Asia Tenggara.

·         Terdapat penggunaan perkataan Sanskrit

·         Menggunakan bahasa Sanskrit

·         Terdapat unsur mitos

·         Terdapat unsur lagenda

·         Meniru jalan cerita epik Ramayana dan Mahabharata

 • Meniru cerita epik Ramayana dan Mahabharata
 • Cerita disadur daripada epik Ramayana dan Mahabharata

Nantikan tajuk lain bersama peraturan pemarkahannya.
Jangan bimbang.... abezek sudah tau...

No comments:

Post a Comment