Thursday 12 April 2012

TAJUK FOKUS SEJARAH KERTAS 2 SPM 2012 (TEMA 10)


MODUL LATIHAN TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN LIMA)TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 11

BAB
TAJUK / SUBTAJUK
3


Pembinaan Negara dan Bangsa
 • Konsep dan amalan realpolitik
 • Amalan realpolitik dalam pembinaan negara bangsa Itali dan Jerman
 • Prinsip pembinaan negara Islam Madinah
 • Keunikan pembinaan negara Malaysia
3
Warisan Negeri Melayu
 • Kandungan dan persamaan antara Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu
 • Latar belakang Sistem Jemaah Menteri Kelantan serta bidang tugas jemaah Menteri
 • Prinsip demokrasi yang terdapat dalam pentadbiran Adat Perpatih di Negeri Sembilan
5
Pakatan Murni
 • Maksud dan matlamat pakatan murni
 • Penubuhan JHAK dan matlamat penubuhannya
 • Hasil rundingan antara UMNO dengan JHAK
 • Peranan Dato’ Onn Jaafar ke arah mewujudkan pakatan murni
 • Langkah mewujudkan pakatan murni antara kaum
 • Kejayaan pakatan murni
5
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
 • Keanggotaan dan peranan Suruhanjaya Reid
 • Isu yang diberi keutamaan oleh Suruhanjaya Reid semasa merangka perlembagaan PTM 1957
 • Proses merangka perlembagaan PTM 1957
 • Isi Perjanjian PTM 1957
 • Kepentingan Perjanjian PTM 1957
6
Faktor Pembentukan Malaysia dan Reaksi Terhadapnya
 • Idea pembentukan Malaysia
 • Faktor yang mendorong pembentukan Malaysia
 • Kepentingan pembentukan Malaysia
 • Reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia
 • Langkah menangani penentangan Indonesia
6
Langkah Pembentukan Malaysia
 • Reaksi rakyat Sarawak dan Sabah terhadap pembentukan Malaysia
 • Langkah mendapatkan sokongan rakyat Sarawak dan Sabah
 • Usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia
 • Nilai yang boleh diambil daripada pembentukan Malaysia
6
Kuasa Pemerintahan
Badan Perundangan
 • Maksud Badan Perundangan
 • Ciri Dewan Negara dan Dewan Rakyat
 • Proses menggubal dan meluluskan undang-undang di Parlimen
Badan Pelaksana
 • Tanggungjawab jemaah menteri
 • Struktur sesebuah kementerian
 • Ciri badan berkanun
 • Suruhanjaya perkhidmatan dan tugasnya
Badan Kehakiman
 • Bidang kuasa badan kehakiman
 • Hirarki mahkamah di Malaysia
 • Status hakim
 • Peranan Peguam Negara
6
Pilihan Raya
 • Maksud pilihan raya
 • Peranan dan tugas Suruhanjaya Pilihan Raya
 • Maksud pilihan raya umum dan pilihan raya kecil
 • Keadaan yang membolehkan pilihan raya kecil diadakan
 • Proses pilihan raya
 • Syarat menjadi calon dalam pilihan raya
 • Kelayakan menjadi pengundi dalam pilihan raya
6
Perpaduan Kebangsaan
 • Kedudukan Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Malaysia
 • Langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
 • Objektif kerajaan mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 • Ciri Kebudayaan Kebangsaan
 • Sebab sukan boleh berperanan ke arah mewujudkan perpaduan
6
Wawasan 2020
 • Matlamat Wawasan 2020
 • Teras kemajuan bersepadu
 • Cabaran Wawasan 2020
 • Strategi menghadapi cabaran Wawasan 2020
 • Ciri masyarakat Malaysia pada tahun 2020
 • Tanggungjawab merealisasikan Wawasan 2020


Petunjuk :


Tajuk Pilihan PertamaTajuk Pilihan KeduaDemo tengok-tengoklah tajuk hak kawe beri ni. Tapi ... jangan tengok saja. Buatlah persediaan dan rapikan apakan yang perlu.
Persiapkan maklumat yang berkaitan dengan subtajuk yang boleh dijadikan soalan oleh LPM.
Lepas ni kawe akan sediakan modul latihan untuk Tema 11 untuk memudahkan demo buat latihan.
Jangan bimbang .... Abezek sudah tau ...

No comments:

Post a Comment