Tuesday 8 November 2011

MODEL SOALAN TAJUK HANGAT SENGOTI

TAJUK HANGAT SENGOTI
SEJARAH KERTAS 2 SPM 2011

Tajuk HANGAT SENGOTI ni demo kena pulun habih.... kalu dak demo akan nyesal.

BAHAGIAN A
Soalan 1 – Tamadun Indus
Soalan 2 – Pengaruh Islam Terhadap Pendidikan Formal
Soalan 3 – Birokrasi Barat di Asia Tenggara / Nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan 4 – Langkah Pembentukan Malaysia

BAHAGIAN B
Soalan 5 – Kerajaan Bani Umaiyah
Soalan 6 – Penggunaan Buruh Luar
Soalan 7 – Malayan Union
Soalan 8 – Lambang Negara
Soalan 9 – Perang Dunia Pertama / Blok Dunia & Perang Dingin

Jangan bimbang... Abezek sudah tau ...


HANGAT SENGOTI - TAMADUN INDUS
Soalan STRUKTUR

(a) Namakan dua bandar terancang tersebut.

 • Mahenjo Daro
 • Harappa
[2 markah]

(b) Apakah ciri bandar terancang yang disebutkan di atas.

 • Mempunyai dua bahagian
 • Mempunyai pusat pentadbiran
 • Mempunyai pusat petempatan
 • Mempunyai sistem kumbahan
 • Mempunyai tembok
 • Mempunyai jalan raya
 • Mempunyai susunan teratur
 • Disusun secara blok
[2 markah]

(c) Mengapakah masyarakat di lembah Indus mampu membina bandar terancang ?

 • Menguasai ilmu matematik
 • Menguasai ilmu geometri
 • Menguasai ilmu seni bina
 • Memiliki kemahiran membuat batu-bata
 • Memiliki kemahiran dalam pembinaan
 • Memiliki kemahiran menyusun atur
 • Meniru teknologi tamadun lain
 • Meniru unsur seni bina tamadun lain
 • Meniru budaya kerja tamadun lain
[2 markah]

(d) Nyatakan dua fungsi bandar terancang dalam masyarakat tamadun Indus.

 • Pusat pentadbiran
 • Pusat petempatan
 • Pusat perdagangan
 • Pusat kegiatan sosial
 • Pusat pengumpul hasil pertanian
 • Pusat ibadat
 • Tempat tinggal pemerintah
 • Pelabuhan
[2 markah]

(e) Apakah nilai yang boleh anda contohi daripada kejayaan masyarakat di lembah Indus membina bandar terancang ?

 • Menguasai ilmu
 • Menguasai kemahiran
 • Bersikap terbuka
 • Mengambil unsur baik tamadun lain
 • Bersungguh-sungguh
 • Kreatif dan inovatif
 • Mana-mana munasabah
[2 markah]


HANGAT SENGOTI – PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL
Soalan STRUKTUR

(a) Apakah maksud pendidikan formal ?

 • Diperolehi secara lansung
 • Diajar oleh guru
 • Diperolehi di institusi pendidikan
 [2 markah]
     

(b) Nyatakan perubahan yang dibawa oleh Islam dalam pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional.

 • Belajar tentang agama Islam
 • Diajar oleh ulama
 • Mendapat pendidikan di istana, masjid, pondok, madrasah dan rumah tok guru
 • Terbuka kepada semua lapisan masyarakat
 • Dibuka kepada lelaki dan perempuan
 • Menuntut ilmu adalah satu kewajipan
 [2 markah]


(c) Namakan dua buah pondok yang ditubuhkan di Tanah Melayu.
 • Pondok Kutan
 • Pondok Pulai Chondong
 • Pondok Pulau Manis
 • Pondok Langga
 • Pondok Titi Gajah
 [2 markah]


(d) Nyatakan ciri sistem pondok.

·         Menekankan ilmu agama
·         Bertujuan melahirkan guru agama
·         Bertujuan menyediakan individu yang boleh berkhidmat kepada masyarakat

·         Tiada batasan waktu belajar

 • Tiada had umur
 • Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian
 [2 markah]


(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem madrasah lebih tersusun berbanding sistem pondok ?

 • Menggunakan sukatan pelajaran
 • Dijalankan secara kelas
 • Dilaksanakan mengikut tahap (permulaan, pertengahan dan pengkhususan)
 • Diawasi oleh mudir (guru besar)
 • Diselia oleh sebuah lembaga, jawatankuasa kewangan dan sebagainya.
 [2 markah]

HANGAT SENGOTI – KERAJAAN BANI UMAIYAH
Soalan ESEI

(a) Terangkan pembaharuan yang diperkenalkan oleh pemerintah kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran.

WAKTU HIJABAH

 • Wa       Memperkenalkan sistem wazarah
                  (Wazir & Gabenor)
 • K          Memperkenalkan sistem khalifah
                  (secara warisan)
 • T          Memperkemaskan sistem tentera
                  (Diwanul Jundi, tentera laut & tentera darat)
 • U          Memperkenalkan sistem urusetia
                  (lantik pegawai)
 • Hi         Memperkenalkan sistem hijabah
                  (kawal keselamatan khalifah)
 • Ja        Menubuhkan jabatan
                  (Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat,                                                Jabatan Cop Mohor Pemerintah)
 • Ba        Menubuhkan bahagian
                  (Bahagian Surat Menyurat, Bahagian Cukai,                                             Bahagian Tentera, Bahagian Polis,                                                       Bahagian Kehakiman)
 • H          Memperkemaskan kehakiman
                  (Menggunakan ijtihad berpandukan al-Quran,                                           sunnah dan ijmak, hakim mesti adil,                                                       hakim mesti bebas)
 [8 markah]

(b) Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Ekonomi
 • Menubuhkan Baitulmal.
 • Mewujudkan sistem kewangan Islam
       kharaj, jizyah, zakat, usyur ,  ghanimah
 • Menguasai perdagangan antarabangsa
 • Cordova menjadi pelabuhan entreport
 • Berkembangnya perusahaan tembikar, perhiasan, kulit dan membuat senjata.
 • Kemajuan dalam sektor pertanian.
 • Membina sistem saliran
 • Menjalankan penyelidikan benih

Sosial
 • Menubuhkan hospital
 • Menubuhkan hospital kusta
 • Meningkatkan seni bina Islam
 • Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi
 • Memperkenal baris dlm tulisan al-Quran
 • Berkembangnya cabang ilmu Islam
 • Berkembangnya ilmu kimia & astronomi
 • Lahirnya ilmuan Islam
 • Menubuhkan pusat pengajian tinggi
 • Membina perpustakaan
 • Cordova menjadi pusat keilmuan
 • Cordova menjadi pusat penterjemahan
 • Menterjemahkan karya Yunani
 • Memelihara ilmu Eropah drp lenyap
 [8 markah]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah pemimpin negara memberikan tumpuan kepada pembangunan ekonomi ?

 • Memajukan negara
 • Meningkatkan taraf hidup rakyat
 • Membuka peluang pekerjaan kepada rakyat
 • Menguasai perdagangan antarabangsa
 • Membuka peluang pelaburan
 • Meneroka bidang ekonomi baru
 • Meningkatkan daya kreativiti masyarakat
 • Meningkatkan daya saing rakyat dalam bidang ekonomi
 • Mengurangkan penggantungan rakyat kepada kerajaan
 • Mana-mana jawapan munasabah
 [4 markah]

HANGAT SENGOTI – PENGGUNAAN BURUH LUAR
Soalan ESEI

(a) Apakah faktor yang mendorong kemasukan buruh Cina dan India secara beramai-ramai ke Tanah Melayu pada awal abad ke-20 ?

 • Kesulitan hidup di negara asal
 • Kepesatan sektor pertanian komersil dan perlombongan.
 • Banyak peluang pekerjaan
 • Keperluan tenaga buruh di TM
 • Galakan pihak British
 • Tidak ditentang oleh orang Melayu.
 • Wujudnya hubungan tradisi antara India dan China dengan Tanah Melayu
 • Kestabilan politik di Tanah Melayu
 [6 markah]
(b) Terangkan cara kemasukan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu.

Sistem Tiket Kredit
 • Sin Kheh dikumpul oleh Kheh Tau
 • Kheh Tau serah kpd nakhoda kapal
 • Sin Kheh buat perjanjian dgn nakhoda
 • Sin Kheh dibekalkan tiket
 • Nakhoda serah buruh kepada pemborong buruh di Tanah Melayu
 • Pemborong buruh carikan majikan

Sistem Pengambilan Kakitangan
 • Majikan hantar pegawainya ke China
 • Pegawai cari buruh
 • Tambang dibiayai majikan
 • Pegawai iring buruh ke Tanah Melayu
 • Buruh buat perjanjian dengan majikan
 • Buruh bekerja hingga hutangnya jelas

Sistem Pengambilan Rumah Kongsi
 • Rumah kongsi lantik wakilnya di China
 • Wakil rumah kongsi cari buruh
 • Wakil rumah kongsi biayai tambang
 • Wakil rumah kongsi iring buruh ke TM
 • Wakil serah buruh kpd rumah kongsi
 • Rumah kongsi carikan kerja

Sistem Bebas
 • Datang sendiri
 • Menggunakan biaya sendiri
 • Bebas memilih kerja

Sistem Kontrak
 • Dibawa oleh majikan
 • Biaya ditanggung oleh majikan
 • Perbelanjaan dikira hutang
 • Buruh diikat dengan kontrak
 • Terpaksa bekerja dengan majikan
 • Dibayar gaji murah
 • Bekerja hingga jelas hutang

Sistem Kangani
 • Majikan beri lesen kpd kangani
 • Kangani pulang ke India cari buruh
 • Perbelanjaan ditanggung oleh kangani
 • Kangani iring buruh ke Tanah Melayu
 • Buruh diserah kepada majikan
 • Kangani dibayar komisyen
 [10 markah]
(c) Kemukakan cadangan anda, apakah langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kemasukan pendatang asing tanpa izin (PATI) ke negara kita ?

 • Adakan kawalan di sempadan
 • Bayaran levi yang tinggi
 • Tidak mengeluarkan permit kerja
 • Denda jika majikan guna buruh asing tanpa permit
 • Hantar pulang buruh asing
 • Guna khidmat buruh tempatan
 • Mana-mana jawapan munasabah
 [4 markah]


HANGAT SENGOTI – MALAYAN UNION
Soalan ESEI

(a) Terangkan sebab orang Melayu menentang gagasan Malayan Union.     

·         Harold MacMichael mengugut raja
·         Raja dipaksa menerima Malayan Union
·         Raja tidak berpeluang berunding
·         Masa tidak sesuai adakan perubahan
·         Kuasa raja Melayu terhakis
·         Tanah Melayu menjadi tanah jajahan
·         Menentang kerakyatan jus soli
·         Status quo orang Melayu akan hilang
·         Orang Melayu akan mundur
 [8 markah]


(b) Jelaskan tindakan yang dilakukan oleh orang Melayu membantah Malayan Union.

·         Menulis bantahan dalam akhbar
·         Adakan demonstrasi secara aman
·         Berkumpul bersama raja di Kuala Kangsar menyatakan bantahan
·         Menghidupkan semula pertubuhan Melayu
·         Menubuhkan UMO (United Malays Organization)
·         Mengadakan Kongres Melayu Pertama
·         Menubuhkan UMNO
·         Mengadakan Kongres Kedua
·         Mengadakan rapat umum
·         Minta sokongan pegawai British
 [6 markah]


(c) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faktor yang menyebabkan orang Melayu berjaya membatalkan gagasan Malayan Union ?

 • Perpaduan orang Melayu
 • Pemimpin berwibawa
 • Bangkit bersama di seluruh negara
 • Ketegasan orang Melayu
 • Sokongan raja Melayu
 • Sokongan bekas pegawai British
 • Kaedah secara rundingan
 • Mana-mana jawapan munasabah
            [6 markah]

HANGAT SENGOTI – LAMBANG NEGARA
Soalan ESEI

(a) Jelaskan sejarah penciptaan lagu Negaraku.

 • Dicipta pada tahun 1957
 • Dicipta untuk menggantikan lagu “God Save The Queen”
 • Dipilih daripada empat buah lagu
 • Pemilihan diadakan di Depoh Polis, KL
 • Diperdengarkan oleh Pancaragam polis
 • Lagu Terang Bulan dipilih
 • Diperkenankan oleh Jemaah Raja-Raja
 • Lirik lagu Negaraku digubah oleh Encik Saiful Bahri
            [6 markah]

(b) Terangkan mesej yang terdapat dalam lirik lagu Negaraku.

 • Malaysia adalah negara kita
 • Malaysia tempat kelahiran warganya
 • Malaysia tempat tinggal rakyatnya
 • Rakyat Malaysia hidup bersatu padu
 • Rakyat mestilah bersatu padu
 • Perpaduan hendaklah diutamakan
 • Perpaduan boleh memajukan negara
 • Kita hendaklah bersama-sama memajukan negara
 • Negara Malaysia sentiasa makmur
 • Kemakmuran negara anugerah Tuhan
 • Kita hendaklah bersyukur dengan kemakmuran negara
 • Kita hendaklah menjunjung kedaulatan Raja Melayu
 • Tumpahkan kesetiaan kepada negara
 • Mempertahankan kedaulatan negara
            [8 markah]

(c) Pada pendapat anda, apakah tindakan yang boleh diambil untuk mencegah gejala menghina lagu Negaraku dalam kalangan masyarakat di negara kita ?

 • Memberi nasihat
 • Mengadakan sesi kaunseling
 • Beri tunjuk sebab
 • Tindakan saman
 • Denda yang tinggi
 • Penjara mandatori
 • Menjalankan khidmat sosial
 • Amaran dilucutkan kerakyatan
 • Buang daerah
            [6 markah]


TAJUK PANAS
SEJARAH KERTAS 2 SPM 2011

Tajuk PANAS pun jangan pulak demo abai. Antara tajuk Birokrasi Barat di Asia Tenggara dengan tajuk Nasionalisme di Asia Tenggara, kawe rasa akan naik mana-mana satu – untuk Soalan 3. Antara tajuk Perang Dunia Pertama dengan tajuk Blok Dunia & Perang Dingin, kawe rasa akan naik mana-mana satu – untuk Soalan 9. Tajuk Langkah Pembentukan Malaysia, kawe rasa ada harapan besar.
Jangan bimbang ... Abezek sudah tau ...


PANAS – BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA
Soalan STRUKTUR

(a) Apakah ciri pemerintahan tradisional di IndoChina sebelum penjajahan Perancis di negara tersebut ?

·         Mengamalkan pemerintahan beraja
·         Raja mengetuai kerajaan
·         Raja berkuasa mutlak
·         Raja menjadi ketua pentadbiran, ketua agama, ketua hakim dsb.
·         Raja dibantu pembesar pusat
·         Pembesar tempatan diberi kuasa mentadbir daerah
·         Meniru pentadbiran Tanah Besar China
·         Pegawai terdiri drp golongan Mandarin
 • Pegawai dipilih melalui peperiksaan
            [2 markah]

(b) Bagaimanakah pentadbiran Union Indochinoise dilaksanakan semasa penjajahan Perancis di IndoChina ?

·         Menubuhkan kerajaan pusat (Union Indochinoise)
·         Menggabungkan Vietnam, Laos dan Kemboja di bawah satu pentadbiran
·         Melantik Gabenor Jeneral mengetuai pentadbiran pusat
·         Gabenor Jeneral dibantu oleh Leftenan Gabenor, Residen Jeneral dan Residen Wilayah.
·         Menubuhkan biro (jabatan)
·         Melantik orang Perancis mengetuai biro
·         Menggunakan undang-undang Perancis
·         Undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis.
            [2 markah]

(c) Semasa menjajah Filipina, Sepanyol telah memperkenalkan sistem encomienda. Apakah maksud sistem tersebut ?

 • Pentadbiran di peringkat tempatan
 • Menggabungkan barangay menjadi sebuah encomienda
 • Encomienda diketuai oleh encomiendero
            [2 markah]

(d) Nyatakan tugas encomiendero.

 • Memungut cukai
 • Menjaga keamanan encomienda
 • Mengkristiankan penduduk
            [2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah sistem encomienda dibenci oleh penduduk tempatan ?

 • Penduduk dijadikan buruh paksa
 • Penduduk dijadikan tentera kerahan
 • Penduduk dikenakan cukai tinggi
 • Penduduk dipaksa memeluk Kristian
 • Pembesar tempatan dilucutkan kuasa
 • Undang-undang Barat dikuatkuasakan
 • Hasil dibolot oleh penjajah
            [2 markah]

PANAS – NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Soalan STRUKTUR

 (a) Berikan dua matlamat perjuangan Jose Rizal dalam gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina.

·         Menjadikan Filipina sebagai wilayah Sepanyol
·         Mendapatkan hak bangsa Filipina sama dengan bangsa Sepanyol
·         Mendesak Sepanyol membuat pembaharuan politik, ekonomi & sosial
            [2 markah]

(b) Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Andres Bonifacio dalam gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina.

·         Menubuhkan parti Katipunan
·         Menuntut kemerdekaan
·         Menerbitkan akhbar Kalayan
·         Menyebarkan fahaman revolusi
·         Melancarkan revolusi bersenjata
            [2 markah]

(c) Apakah faktor yang membangkitkan semangat nasionalisme di Thailand ?

·         Tidak suka akan pemerintahan raja berkuasa mutlak
·         Kerabat diraja membolot kuasa politik
·         Sikap raja yang boros.
·         Ekonomi Thai dikuasai kapitalis Barat
·         Ekonomi Thai dikuasai orang Cina
·         Penyebaran kebudayaan Cina
            [2 markah]

(d) Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Phibul Songram untuk menyekat pengaruh orang Cina di Thailand ?

·         Meluluskan undang-undang menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi
·         Menamatkan penerbitan akhbar Cina
·         Membubarkan sekolah Cina
·         Menukarkan nama negara Siam kepada Thailand (Tanah Bebas)
·         Pegawai kerajaan mesti beragama Buddha
            [2 markah]


(e) Pada pendapat anda, mengapakah nasionalisme Thailand berbeza daripada nasionalisme di negara Asia Tenggara yang lain ?

·         Tidak menuntut kemerdekaan
·         Mengubah sistem beraja mutlak
·         Bukan antipenjajah
·         Tidak menggulingkan raja
·         Tidak merampas kuasa
·         Menyekat penguasaan golongan kapitalis dan Cina dalam ekonomi
·         Menyekat penyebaran kebudayaan Cina
·         Bertujuan mengekalkan kemerdekaan
            [2 markah]

PANAS – LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA
Soalan STRUKTUR

 (a) Senaraikan tokoh yang menganggotai Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK).

 • Donald Stephens -  Pengerusi
 • Tunku Abdul Rahman
 • Ong Yoke Lin
 • Khir Johari
 • Lee Kuan Yew
 • Tun Datu Mustapha Datu Harun
            [2 markah]

(b) Apakah peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) dalam menjayakan pembentukan Malaysia ?

 • Menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia
 • Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
 • Meninjau pandangan penduduk tentang pembentukan Malaysia
 • Menilai pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia
 • Mengadakan mesyuarat tentang pembentukan Malaysia
 • Mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold
            [2 markah]

(c) Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Suruhanjaya Cobbold dalam merealisasikan pembentukan Malaysia.

 • Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.
 • Menilai pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
 • Mengemukakan cadangan rakyat Sarawak dan Sabah kpd pihak British.
 • Menerima memorandum oleh pelbagai pertubuhan.
 • Mengemukakan laporan memorandum kepada kerajaan British.
 • Mengemukakan cadangan perlembagaan baru bagi Malaysia
            [2 markah]

(d) Apakah laporan Suruhanjaya Cobbold berhubung pendirian rakyat Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia ?

 • Satu pertiga rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju tanpa syarat
 • Satu pertiga rakyat Sarawak dan Sabah tidak bersetuju
 • Satu pertiga rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju dengan syarat
            [2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faedah yang diperolehi Sarawak dan Sabah dengan menyertai persekutuan Malaysia ?

 • Mempercepatkan kemerdekaan negeri Sarawak dan Sabah
 • Mewujudkan kestabilan politik di Asia Tenggara
 • Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo
 • Mewujudkan pasaran yang lebih luas
 • Menggalakkan industri pertanian
 • Memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu
 • Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota
 • Memajukan pertanian
 • Memindahkan teknologi
 • Menambahkan kecekapan dalam pentadbiran negeri
            [2 markah]


PANAS – PERANG DUNIA PERTAMA
Soalan ESEI

 (a) Terangkan sebab yang mencetuskan Perang Dunia Pertama 1914 – 1918.

 • Kemunculan nasionalisme di Eropah
 • Negara-negara kecil bersatu membentuk negara bangsa besar
 • Persaingan mendapatkan tanah jajahan
 • Persaingan merebut peluang ekonomi
 • Imperialisme Baru –  mendapatkan bahan mentah dan pasaran
 • Pakatan negara-negara Eropah. – Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga
 • Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand oleh pengganas Serbia
 • Austria mengisytiharkan perang terhadap Serbia
 • Jerman menyerang Perancis menimbulkan kemarahan Britain
 • Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman
 • Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat
            [8 markah]

(b) Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama.

 • Tamatnya sistem beraja di Eropah.
 • Termeterainya Perjanjian Versailles
 • Terbentuknya  negara baru.
 • Terbentuknya Liga Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa.
 • Negara berperang menanggung hutang.
 • Masalah inflasi dan pengangguran.
 • Pasaran dunia dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Jepun.
 • Britain kehilangan satu pertiga daripada perdagangan luarnya.
 • Kehilangan nyawa yang banyak.
 • Pencetus Perang Dunia Kedua.
            [8 markah]


(c) Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan berlakunya peperangan ?

 • Eratkan hubungan diplomatik
 • Jangan bentuk pakatan negara
 • Elakkan persaingan ideologi
 • Cegah perlumbaan senjata
 • Tingkatkan peranan PBB
 • Jangan campuri urusan politik negara lain
 • Jangan alihkan isu ekonomi negara melalui propoganda peperangan
 • Tingkatkan kemajuan ekonomi negara
            [4 markah]

PANAS – BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN
Soalan ESEI

 (a) Apakah faktor yang menyebabkan wujudnya blok dunia ?

 • Ideologi berbeza.
 • Persaingan blok kapitalis dengan blok komunis
 • Persaingan Amerika dengan Rusia.
 • Ingin membuktikan kekuatan
 • Mahu menyebarkan pengaruh di Eropah dan Asia.
 • Ingin memajukan kepentingan masing-masing
            [6 markah]


(b) Jelaskan perbezaan antara ideologi kapitalis dengan ideologi komunis.

 • Pemerintahan negara kapitalis secara demokratik.
 • Negara komunis secara diktator.
 • Pemilihan kerajaan blok kapitalis melalui pilihan raya.
 • Hanya Parti Komunis sahaja yang diiktiraf di negara blok komunis.
 • Blok kapitalis membuka peluang perniagaan kepada persendirian.
 • Orang persendirian boleh memiliki perniagaan.
 • Di Negara komunis, perniagaan dimiliki dan diurus oleh kerajaan
 • Negara blok kapitalis memberi kebebasan individu sepenuhnya.
 • Negara blok komunis mengawal kebebasan individu.
            [8 markah]


(c) Kewujudan blok dunia mencetuskan perang dingin. Pada pendapat anda, apakah kesan perang dingin terhadap negara membangun ?

 • Negara Dunia Ketiga menjadi rebutan Amerika Syarikat dan Soviet Union
 • Pembentukan blok kapitalis dan blok komunis.
 • Penubuhan pakatan NATO, WARSAW dan SEATO.
 • Berlakunya perlumbaan senjata.
 • Memberi peluang kepada negara baru membina identiti sendiri
 • Memberi peluang kepada negara baru menangani cabaran melalui hubungan antarabangsa dan serantau
            [6 markah]

31 comments:

 1. terima kasih , smoga ALLAh mmbalas jasa baik cikgu(:

  ReplyDelete
 2. baru jumpa.. pening suda kepala nie...!
  rasa macam nak nangis ja..

  ReplyDelete
 3. ok i rasa bleh ke percaya moreover ni spm just sulit n x mungkin anyone will know sukar untuk nak percaya but i will study it thank cikgu!!!!!!! :)

  ReplyDelete
 4. kami dari smk mahmud mahyidin amat berterima kasih kpd abezak kerana bagi soalan2 itu abezek bijok btul la

  ReplyDelete
 5. terima kasih banyak banyak cikgu :) tips yg cikgu bagi sangat bergune :)

  ReplyDelete
 6. terima kasih bebanyak !!!!!!!!!!!!!!!!!
  memang masuk

  ReplyDelete
 7. thanks for d tips...really almost 70% accurate...

  ReplyDelete
 8. alhamdulillah. Hampir semua ada dalam paper. thanks abezek. satu kelas saya mengucapkan terima kaseh sangat2

  ReplyDelete
 9. cikgu,kwn2 sy mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana tajuk2 hangat sengoti dan tajuk spot yg lain betul2 masuk! terima kasih! - fakhriah mewakili rakan2 5sains 1 smk sri gunung,bachok,kelantan.

  ReplyDelete
 10. thanks a lot abezek.. just baca your spot and it does really help .. again, thanks cikgu!

  ReplyDelete
 11. salam cikgu .
  a mountain of thank u abezek (ckgu ya)
  soale spot ckgu btol2 masok Laa .
  Hehe ..
  timo kaseh sgt2 :)

  AHMAD FAIZ
  MM Gua Musang
  SPM2011 11A

  ReplyDelete
 12. FUCK it is exactly the same...soalan bocor, must report, every one resit

  ReplyDelete
 13. pewhhhhhhhhh....its all same!!

  ReplyDelete
 14. @ brendanyang bersyukur laa wey s0alan kuar yg spot punyaa.. ni bukan bocor.. ni namanya SOALAN SPOT YG MENGENAI SASARAN DENGAN PERSIS DAN JITU..=P

  .::taw nak report jew::.

  ReplyDelete
 15. report juga,semua orang resit exam

  ReplyDelete
 16. terimo kasih abe zek..soalan HANGAT SENGOTI meme btul2 masuk..tq abe zek!!

  ReplyDelete
 17. timo kaseh banyok x1000000000000 ckgu..
  sasaran betul kene...

  (budok SMK beris Panchor,bachok)

  ReplyDelete
 18. thank abe zek semua masok..mudah sya jawab soalan hri tu.! ada soalan PQS x??

  ReplyDelete
 19. terima kasih cikgu..
  alhamdulillah sy x pnah2 lulus sejarah then SPM sy dapat B+
  terima kasih banyak2

  ReplyDelete
 20. harap cikgu post yg 2012 plop... terima kasih ye ckgu

  ReplyDelete
 21. TQ cgu sbb memudahkan saya memahami tentang ilmu sejarah ni...semoga ilmu chu ni berkat ...doakan saya menduduki peperiksaan SPM..doakan saya berjaya dunia akhirat.

  ReplyDelete
 22. Terima kasih kerana memberi soalan bocor

  ReplyDelete